Extrahera förhandsvisning för förlorade bilder

Ibland visar förlorade eller borttagna bilder i Adobe Photoshop Lightroom Classic fortfarande en förhandsvisning. Följande skript låter dig extrahera och spara dessa förhandsvisningar.

Skriptet hämtar förhandsgranskningar för alla bilder som har valts då du kör skriptet. Det extraherar affischramar för de videoklipp som har valts vid tidpunkten. Du kan välja en plats för dessa filer. Förhandsvisningarna är i JPEG-format och namnet inkluderar bildens storlek (t.ex. _MG_0233-360x240.jpg).

Obs!
 • De extraherade förhandsvisningarna innehåller inte några metadata från den ursprungliga bilden.
 • De extraherade förhandsvisningarna innehåller ingen ICC-profil. Om du importerar de extraherade förhandsvisningarna till Lightroom importeras bilderna med sRGB-profilen.

Gör följande för att installera skriptet:

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl + klicka (Mac OS) på länken till skriptet nedan och spara skriptet på skrivbordet. Dubbelklicka på filen för att dekomprimera den. Det skapar en fil som heter ExtractPreviews.lua. Om du inte kan hitta den här filen kan du söka efter den på hårddisken.

  Hämta

 2. I Lightroom Classic, välj Lightroom > Inställningar (Mac OS) eller Redigera > Inställningar (Windows).

 3. I fliken Förinställningar, välj Visa alla andra Lightroom-förinställningar.

  Visa alla andra Lightroom-förinställningar
  Visa alla andra Lightroom-förinställningar förutom förinställningarna för framkallning

 4. Skapa en mapp i mappen Lightroom och döp om den till Skript.

 5. Kopiera skriptet ExtractPreviews.lua (från steg 1) till mappen Skript.

 6. Avsluta och öppna Lightroom Classic igen.

 7. Välj Skript > ExtractPreviews i Lightroom Classic.

  Obs!

  I Windows är Skriptmenyn den sista menyn till höger.I Mac OS finns Skriptmenyn till höger om Hjälpmenyn.

  Välj ExtractPreviews från Skriptmenyn
  [Windows] Välj ExtractPreviews från Skriptmenyn

  Välj ExtractPreviews
  [Mac OS] Välj ExtractPreviews från Skriptmenyn

 8. Välj en plats för dina extraherade förhandsvisningar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto