Bilderna är avklippta eller på fel ställe på sidan

Bilder klipps av vid utskrift från Lightroom Classic eller Photoshop

När du skriver ut bilder från Lightroom Classic eller Photoshop klipps bilderna av eller hamnar på fel ställe på sidan.

Lösning

Kontrollera att rätt pappers- och pappersmatningsmetod används för skrivaren och hur du matar in papperet.

  • I Lightroom Classics utskriftmodul väljer du Utskriftsformat > Pappersstorlek
  • I Photoshop väljer du Skriv ut > Utskriftsinställningar > Pappersstorlek.

Ytterligare information

Vissa skrivare har många alternativ för pappersstorlek. Exempelvis har Epsons professionella skrivare två huvudalternativ för att skriva ut i US Letter-storlek: US Letter och US Letter (arkmatare - utan marginaler [behåll storlek]).

När du väljer US Letter finns följande alternativ:

  • US Letter (manuell - framsida)
  • US Letter
  • US Letter (manuellt - baksida)
  • US Letter (arkmatare - utan marginaler [automatisk storleksanpassning])
  • US Letter (manuell - bakre - utan marginaler [automatisk storleksanpassning])

När du väljer US Letter (arkmatare - utan marginaler [behåll storlek]) har du följande alternativ:

  • US Letter (arkmatare - utan marginaler[behåll storlek])
  • US Letter (manuell - bakre - utan marginaler [behåll storlek])

Om du använder arkmataren och vill behålla den ursprungliga bildstorleken, men väljer alternativet Manuell - Bakre utan marginaler, skrivs bilden ut på fel plats på papperet och klipps av.   Andra pappersstorlekar, t.ex. 11 x 17 och 17 x 22, har liknande alternativ.

Obs! Vissa alternativ, till exempel utskrift utan marginaler, är inte tillgängliga för sidor med anpassad storlek. Se skrivarhandboken och kontakta skrivartillverkaren om du vill ha mer information.   Se handboken till skrivaren angående vad som är lämpligt för dina behov eller kontakta skrivartillverkaren. Ibland är det nödvändigt att experimentera med de olika alternativen för att välja det som fungerar bäst för varje pappersstorlek som du skriver ut på.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online