Lightroom-fel på cacheminnet för förhandsvisning eller visar grå miniatyrer

I Lightroom visas grå miniatyrer eller felet: ”Lightroom stötte på ett fel vid läsning från cacheminnet för förhandsgranskning och måste avslutas. Lightroom kommer att försöka korrigera det här problemet vid nästa uppstart."

Om du har startat om Lightroom och problemet inte har åtgärdats ska du ta bort förhandsgranskningsmappen (Windows) eller förhandsgranskningsfilen (Mac OS).

I Windows:

 1. Gå ut från Lightroom.
 2. Navigera till mappen som innehåller din Lightroom-katalog. Standardplatsen är i mappen Mina bilder/Lightroom i din användarmapp.
 3. Leta reda på och öppna mappen [Katalognamn] Previews.lr. 
 4. Dra filerna previews.db och root-pixels.db till papperskorgen.
 5. Starta om Lightroom. Om du fortsätter att ha samma problem. gå tillbaka till mappen du öppnade i steg 2. 
 6. Dra mappen [Katalognamn] Previews.lrdata till papperskorgen.
 7. Starta om Lightroom.

Obs! Du behöver inte ta bort mappen [Katalognamn] Smart Preview.lrdata, om det finns en sådan. Den här mappen innehåller smarta förhandsgranskningar som är annorlunda jämfört med förhandsgranskningar.

I Mac OS:

 1. Gå ut från Lightroom.
 2. Navigera till mappen som innehåller din Lightroom-katalog. Standardplatsen är i mappen Bilder/Lightroom i din användarmapp. 
 3. Lokalisera och dra filen [Katalognamn] Previews.lrdata till papperskorgen.
 4. Starta om Lightroom.
Obs! Du behöver inte ta bort mappen [Katalognamn] Smart Preview.lrdata, om det finns en sådan. Den här mappen innehåller smarta förhandsgranskningar som är annorlunda jämfört med förhandsgranskningar.

Obs! När du har tagit bort förhandsgranskningarna kan dina mappar öppnas på nytt långsammare medan förhandsgranskningarna återskapas.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?