Använda Blurb och profiler

När du skapar en bok att trycka via Blurb i Lightroom är de inställningar som har tillämpats på boken de som fungerar bäst för Blurb. Dessa inställningar är 300 ppi, sRGB-profilen och normal skärpa. När Blurb emottar data konverterar de bilderna till CMYK för tryckning med tryckpress (ungefär på samma sätt som tidningar trycks). CMYK har mindre färgomfång än RGB och därför kan färre färger tryckas än vad som visas på skärmen.

Blurb har en CMYK-tryckprofil som de skickar till sina kunder. Det går däremot inte att använda Lightrooms skärmkorrektur här heller eftersom Lightroom inte har stöd för CMYK.

Dina bilder exporteras till Blurb med sRGB-profilen, vilket begränsar antalet färger i bilden. Genom denna profil visas bilderna mer i stil med hur de kommer att se ut efter tryckningen. Att visa bilderna med sRGB-profilen ger dock inte alltid ett korrekt resultat. Ta aldrig det för ett precist provtryck.

Om du behöver exakta resultat, hämta lämplig utskriftsprofil från Blurbs hemsida. Använd Photoshop för skärmkorrektur och skriv ut. Du kan även använda de metoder för att skapa en bok som finns på Blurbs hemsida.

Du kan hämta den rekommenderade utskriftsprofilen och få mer information från Color Management Resource Centers hemsida på Blurb: http://www.blurb.com/resources/color_management.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?