Klona

Klona

Kopiera pixlar till nya platser på en bild. Måla med verktyget Klonstämpel.

Med verktyget Klonstämpel duplicerades eller klonades trädet i den ursprungliga bilden (vänster) i den andra bilden (höger).

VERKTYG SOM ANVÄNDS FÖR ATT KLONA EN DEL AV ELLER HELA BILDEN

RELATERADE BEGREPP

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?