Övertoning

Övertoning

En av flera metoder för att få en mjuk övergång mellan två intilliggande färger, inklusive svart och vitt.

A: Linjär övertoning från svart till vit, B: Linjär övertoning med flera färger, C: Linjär övertoning från färg till genomskinlighet (placeras över grafiken för att visa genomskinlighet), D: Radiell övertoning från färg till vit

VERKTYG SOM ANVÄNDS FÖR ATT SKAPA EN ÖVERTONING

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?