Rotera

Rotera

Ändra orientering på en markering, ett lager eller en hel bild (det vill säga bildens arbetsyta). Du kan till exempel göra en vertikal bild horisontell.

Originalbilden (till vänster) har två lager. I den mittersta bilden har det översta lagret roterats, medan bakgrundslagret förblir statiskt. Bilden till höger visar arbetsytan med alla lager som har roterats 180 °.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online