Installationsfel | Avslutningskod 6 eller 7

En avslutningskod 6 eller 7 fel inträffar när du installerar element

Avslutningskoder 6 och 7 anger att installationen avbröts eller har slutförts med fel. Pröva dessa lösningar för att lösa en avslutningskod 6 eller 7 fel.

Lösning 1: Starta om datorn i minimerat läge

 1. Starta om datorn och följ anvisningarna i ett av dessa dokument:

 2. Starta om installationsprocessen.

Lösning 2: Avinstallera Adobe AIR installera sedan om AIR och Adobes hjälpprogram

 1. Avinstallera Adobe AIR:

  • Windows 8.1, 8, 7: Välj Start > Kontrollpanelen, dubbelklicka på Program och funktioner och välj Adobe AIR. Klicka på Avinstallera.
  • Mac OS: Dra AIR-programmet till papperskorgen.
 2. Navigera till AdobeHelp och mappen Payloads. Exempel:

  • Windows: C:\Photoshop Elements\13\Payloads\AdobeHelp
  • Mac OS: /Volumes/Adobe Photoshop Elements/13/Payloads/AdobeHelp
 3. Dubbelklicka på AIRInstallerRunner.exe (Windows) eller Adobe AIR Installer.app (Mac OS).
 4. Följ anvisningarna på skärmen.
 5. Återgå till payloadsmappen.

 6. Dubbelklicka på filen AdobeHelp.air.
 7. Följ anvisningarna på skärmen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?