Skapa collage, montage | Photoshop, Photoshop Elements

Du kan skapa ett collage eller montage i Adobe Photoshop eller Photoshop Elements på flera sätt, men följande metod är den enklaste. Enligt stegen nedan lägger du till varje ny bild i collaget som ett separat lager. På det sättet kan du ändra varje bild individuellt. När alla dina bilder har monterats i den slutliga collaget, kan du ändra storlek eller flytta lagren (de tillagda bilderna).

Om Panelen Lager inte visas väljer du Fönster > Lager.

Skapa ett collage

 1. Välj Arkiv > Ny för att skapa en ny tom bild. Ange bildstorleken utifrån den önskade utskriftstorleken (t.ex. 8 x 10 tum med 150 pixlar per tum på en vit bakgrund).

  Obs! Om dina bilder har olika upplösning eller pixlar per tum, kan en oväntad storlek visas i collaget. Du kan följa stegen nedan när du omvandlar lager för att ändra storlek på bilderna på lämpligt sätt. Se onlinehjälpen för mer information om upplösning.

 2. Välj Arkiv > Öppna och öppna första bilden (bild 1) som ska läggas till i collaget. Nu är collaget och den första bilden (bild 1) öppna samtidigt.
 3. Välj verktyget Flytta. Klicka någonstans i bild 1, dra från fönstret med bild 1 till collagefönstret och släpp musknappen. Bild 1 visas i collagefönstret. Bild 1 finns i ett nytt lager som kallas Lager 1.
 4. Dubbelklicka på orden "Lager 1" i panelen Lager, och byt namn på Lager 1 så att du kan spåra dina lager.

 5. Stäng fönstret Bild 1 så att endast collaget är öppet. Lagerpanelen innehåller nu ett bakgrundslager och det nya lagret som du bytte namn på.

När du har lagt till den första bilden i collaget, öppnar du nästa bild som du vill lägga till. Upprepa stegen 2 till 5 för att lägga till alla bilder i collaget.

Ändra storlek, byt plats och rotera bilderna eller lagren i collaget

 1. Klicka en gång på bilden i lagerpanelen som du vill ändra för att komma till lagret.

 2. Välj Redigera > Omforma fritt (Photoshop) eller Bild > Omforma > Omforma fritt (Photoshop Elements).

  Obs! Innan du omformar ditt laget ska du kontrollera att du har valt rätt lager i lagerpanelen.

 3. Notera markeringsramen runt kanterna på lagret och ankarpunkterna i alla fyra hörn och på sidorna (åtta totalt).
  • Ändra storlek på lagret genom att dra i ankarpunkterna. 
  • Ändra plats på lagret genom att klicka inuti markeringsramen och dra.

   Obs! Om ett lager är större än collaget, drar du lagret i någon riktning tills du ser ett hörn av bilden. Sedan kan du omvandla bilden med hjälp av ankarpunkterna i det synliga hörnet.

  • Rotera lagret genom att placera markören precis utanför markeringsramen, klicka och dra. Du kan rotera lagret när markören ändras till en böjd dubbelriktad pil.
  • Klicka på kryssrutan i alternativfältet högst upp på skärmen för att godkänna eller bekräfta omvandlingen. Eller klicka i cirkeln med snedstrecket för att avbryta omvandlingen.

Repetera stegen 1 till 3 för att ändra storlek, byta plats och rotera vart och ett av de andra lagren i bilden.

Ändra staplingsordningen för lagren

Dra ett lager i lagerpanelen ovanför eller under ett annat lager för att ändra staplingsordningen, eller sättet som lagren överlappar varandra.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto