Beskär, ändra storlek och ändra upplösning på bilder i Photoshop Elements

Lär dig mer om olika sätt att ändra storlek på bilder i Photoshop Elements. Du kan även hitta länkar till detaljerade instruktioner.

Beskära

När du beskär en bild tar du bort material från kanterna för att visa ett mindre område, ofta av konstnärliga skäl.

Ändra storlek, utskriftsstorlek, upplösning

Upplösning beskriver mängden information i en bild. Den mäts i antalet punkter (eller pixlar) per tum (DPI). Utskrifter kräver högre upplösning än vid visning av ett foto på en datorskärm. Mer information finns i:

Ändra storlek betyder att ändra ett fotos utskriftsstorlek (höjd och bredd). Se Photoshop Elements Visual Dictionary: Resize.

Omsampla

Att ändra upplösning betyder att ändra pixeldimensionerna i en bild (genom att antingen lägga till eller ta bort det totala antalet pixlar). Du ändrar oftast upplösning för visning på en datorskärm. Ändring av upplösningen minaskar alltid bildkvaliteten. En minskning av upplösningen reducerar filstorleken och ger ökad upplevd skärpa. En ökning av upplösningen ökar filstorleken och ger en suddigare upplevelse.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto