Hämta de senaste penslarna i Megapack

Bakgrund

Om du laddade ned pensel-Megapack från Kyle T. Webster före den 17 april 2018 måste du hämta och installera en uppdatering till den. Din Megapack är redan uppdaterad om du installerade den 17 april 2018 eller senare.

Megapack-uppdatering våren 2018
Penslar uppdaterade/tillagda i megapack den 17 april 2018

Installera den senaste Megapack

 1. I Photoshop väljer du Fönster > Penslar för att visa panelen Penslar.

 2. I panelen Penslar, från den utfällda menyn (), väljer du Hämta fler penslar. Du kan också högerklicka på en pensel i panelen Penslar och välja Hämta fler penslar på snabbmenyn.

 3. Från Kyles nedladdningssida för penselpaket som öppnas i din webbläsare laddar du ned Megapack.

 4. När Photoshop körs dubbelklickar du på den hämtade megapack.abr-filen.

Photoshop installerar den senaste Megapack.

Installera bara de reparerade penslarna

Flera penslar i Megapack hade problem med texturöverlappning när uppsättningen först blev tillgänglig för Creative Cloud-medlemmar i oktober 2017. Dessa penslar har reparerats. När du laddar ned den fullständiga Megapack igen och ersätter hela den befintliga uppsättningen, installerar du automatiskt de senaste penslarna.

Om du föredrar att ha din befintliga Megapack installerad i Photoshop och bara ersätta de felaktiga penslarna följer du dessa steg:

 1. I Photoshop expanderar du en utfällda menyn () för panelen Penslar, och väljer Hämta fler penslar för att ladda ned Megapack-uppdateringen våren 2018.

 2. Installera abr-filen genom att dubbelklicka på den från dess hämtningsplats. En ny penselmapp visas längst ner i din pensellista på panelen Photoshop Penslar Observera att filen har en undermapp som heter Reparerade penslar.

 3. Ta bort följande penslar från den befintliga Megapack-mappen i panelen Penslar:

  • Kyles ritlåda – Shady Graphite
  • Kyles målarlåda – Gouache A Go Go
  • Kyles målarlåda – Gouache A Go Go Tilt
  • Kyles målarlåda – Gouache Bonus Gritty Dry
  • Kyles målarlåda – Gouache Less Dry
  • Kyles målarlåda – Gouache Less Opaque
  • Kyles målarlåda – Gouache Soft Mostly Opaque
 4. Dra Reparerade penslar från undermappen (steg 2) till dess motsvarande plats i den befintliga mappen Megapack. Dra till exempel den penseln Shady Graphite från undermappen Reparerade penslar till undermappen Ritlådan i Megapack.

Installera endast uppdaterade penslar

Följ dessa anvisningar för att endast installera den senaste penseluppdateringen, och därmed lägga till de senaste penslarna i din befintliga Megapack:

 1. I Photoshop expanderar du en utfällda menyn () för panelen Penslar, och väljer Hämta fler penslar för att ladda ned Megapack-uppdateringen våren 2018.

 2. Installera abr-filen genom att dubbelklicka på den från dess hämtningsplats. En ny penselmapp visas längst ner i din pensellista på panelen Photoshop Penslar Observera att mappen har en undermapp som heter Nya penslar.

 3. Dra Nya penslar från undermappen (steg 2) till dess motsvarande plats i den befintliga mappen Megapack. Dra till exempel penseln Vattenfärgsfyllning från undermappen Nya penslar till undermappen Målarlåda i Megapack.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online