Texten är skadad eller ändras slumpmässigt

Problem

När du arbetar med textlager i Photoshop ersätts texten med text från ett annat lager eller ändras slumpässigt. Eller texten blir skadad.

Lösning

Utför följande åtgärder i rätt ordning.

Viktigt: 

 • Det här problemet kan påverka filer som skapas eller ändras med Photoshop.
 • Om en fil uppvisar problemet ska du börja med ett nytt dokument och skapa den på nytt från början.
 • Kopiera och klistra in rasterlagerinnehåll från den berörda filen till det nya dokumentet.
 • Återanvänd inte (kopiera/klistra in eller dra) ett text- eller vektorformlager från den berörda filen till det nya dokumentet. Skapa alla text- och vektorformlager från noll.
 1. Innan du öppnar Photoshop ska du återställa Photoshops inställningar.

 2. Ta bort Photoshops cache för teckensnitt.

  macOS: Avsluta Photoshop, gå till Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Inställningar/Adobe Photoshop [version] och Ta bort mappen FontFeatureCache och töm papperskorgen.

  Windows: Avsluta Photoshop och gå till Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [version] och ta bort mappen FontFeatureCache och töm papperskorgen.

 3. Om du använder ett plugin-program från Extensis ska du ta bort det eller se till att det är den senaste versionen. Kontakta Extensis för mer information.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?