Inställningar

Om du vill att Photoshop ska fungera på ett sätt som är anpassat efter ditt arbetsflöde måste du ändra inställningarna så att de passar dig.

Många programinställningar lagras i filen Adobe Photoshop Prefs, t.ex. allmänna inställningar för visning, fillagring, prestanda, verktyg, genomskinlighet, teckensnitt samt alternativ för plugin-program och det virtuella minnet. De flesta av dessa alternativ anges i dialogrutan Inställningar. Inställningarna sparas varje gång du avslutar programmet.

Om programmet börjar uppträda konstigt kan det bero på att någon inställning har skadats. Om du misstänker att inställningarna har skadats återställer du dem till standardvärdena.

Obs!

Mer detaljerad information om olika inställningar finns i avsnitten om funktionerna där inställningarna används. Du kan till exempel söka i hjälpen efter genomskinlighet och sedan läsa mer om inställningarna av genomskinlighet i avsnittet om lager eller i något annat avsnitt där inställningen är relevant.

Justera inställningar i Photoshop

Öppna en dialogruta med inställningar

 1. Gör något av följande:
  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar och välj önskad inställningsuppsättning på undermenyn.
  • (Mac OS) Välj Photoshop > Inställningar och välj en inställningsuppsättningen på undermenyn.
 2. Växla till en annan uppsättning inställningar genom att göra något av följande:
  • Välj inställningsuppsättningen på menyn till vänster i dialogrutan.
  • Visa nästa inställningsgrupp på listan genom att klicka på Nästa. Visa föregående grupp genom att klicka på Föregående.

Återställ Photoshop-inställningar

Hitta information om ett visst förinställningsalternativ via Hjälp.

I den här videofilmen får du lära dig två sätt att återställa inställningsfiler till standardläget: manuell borttagning och kortkommandot för borttagning (börjar vid 05:05)
Julieanne Kost- Principal Digital Imaging Evangelist

Återställa inställningarna manuellt:

Så här återställer du inställningarna snabbt med hjälp av ett kortkommando:

 • Tryck på och håll ned Alt+Ctrl+Skift (Windows) eller Alt+Kommando+Skift (Mac OS) när du startar Photoshop. Du uppmanas att ta bort aktuella inställningar. Nya inställningsfiler skapas nästa gång du startar Photoshop.

Obs! När du använder kortkommandot återställs även inställningsfiler för anpassade genvägar, arbetsytor och färginställningar till standardinställningarna.

Avaktivera eller aktivera varningsmeddelanden

Ibland vill du få meddelanden med varningar eller uppmaningar. Du kan avaktivera visningen av dessa meddelanden genom att klicka på alternativet Visa inte igen i meddelandet. Du kan också visa alla avaktiverade meddelanden igen globalt.

 1. Gör något av följande:
  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Allmänt.
  • (Mac OS) Välj Photoshop > Inställningar> Allmänna.
 2. Klicka på Återställ alla varningsmeddelanden och klicka på OK.

Prestandarelaterade inställningar