Retuschera foton med verktyget Klonstämpel

Med verktyget Klonstämpel kopierar du pixlar från en del av en bild till en annan.

Verktyget Klonstämpel i Photoshop

  1. Välj verktyget Klonstämpel (S) .

  2. Använd alternativfältet för att anpassa verktygsinställningarna, till exempel storlek, hårdhet och blandningsläge, för att få den effekt du behöver.

  3. Tryck på Alt-tangenten och klicka på det område av bilden som du vill kopiera.

    Det anger startpunkten där verktyget börjar kopiera.

  4. Släpp Alt-tangenten och dra över det nya området där du vill placera det kopierade innehållet.

  5. Med verktyget Klonstämpel kopierar du innehåll från källan och målar in det i det nya området.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto