Användarhandbok Avbryt

Retuschera och reparera foton

Använd de här Photoshop-verktygen för att snabbt ta bort oönskade områden, åtgärda skönhetsfel, göra tänder vitare, korrigera röda ögon och åtgärda defekter i dina bilder.

Bildretuschering är ett av de grundläggande stegen under bildredigering som gör din bild unik och tilltalande. Med retuscheringstekniker kan du ta bort eller åtgärda defekter i dina bilder.

Ämnen i den här artikeln:

Retuschera med verktyget Ta bort

Uppdaterades i Photoshop 25.0 (september 2023-versionen)

Verktyget Ta bort ( ) använder intelligent teknik för att ta bort oönskade objekt när en användare stryker över dem och fyller automatiskt i bakgrunden, samtidigt som integriteten i objekt och djupet i komplexa och varierande bakgrunder bevaras. Den här funktionen är särskilt kraftfull när du tar bort större objekt samtidigt som gränserna mellan objekt respekteras.

Verktyget kan till exempel ta bort en hel byggnad eller bil från en bergslandskapsbild samtidigt och samtidigt bevara bergsterrängens utseende.

Om du vill ersätta oönskade delar i bilden med verktyget Ta bort gör du så här:

 1. Välj verktyget Ta bort i gruppen. 

  Obs!

  En dialogruta om nödvändiga komponenter som installeras automatiskt kan visas när du använder verktyget för första gången.

 2. Använd fältet Storlek i alternativfältet för att välja penselstorlek. Penselstorleken bör vara något större än det område du vill korrigera om du vill täcka hela området med ett penseldrag.

 3. (Valfritt) Välj knappen Tryck för storlek för att använda penntrycket för att ändra penselstorleken.

 4. (Valfritt) Aktivera Ta prov på alla lager i alternativfältet om du vill ta prov på data från alla synliga lager. 

  Obs!

  Du kan skapa och välja ett nytt lager och sedan aktivera Ta prov på alla lager för ett icke-förstörande arbetsflöde. De nya pixlarna skapas i det aktuella markerade lagret.

 5. (Valfritt) Avaktivera Ta bort efter varje penseldrag om du vill tillåta flera penseldrag innan du tillämpar fyllningen. Använd flera penseldrag för stora eller komplicerade områden. Behåll Ta bort efter varje penseldrag om du vill använda fyllningen efter varje penseldrag.

 6. Dra penseln över det område du vill ta bort. Om Ta bort efter varje penseldrag är avaktiverat måste du trycka på Tillämpa i alternativfältet för att åstadkomma den magiska effekten.

Obs!

Om du får problem med verktyget Ta bort går du till Inställningar > Bildbearbetning > Ta bort verktygsbearbetning och väljer Stabilare för att öka stabiliteten. Mer information finns i Inställningar i Photoshop

Rekommenderade lägsta krav på maskinvara för användning av verktyget Ta bort

Windows

  Minimikrav för maskinvara
Processor 8 kärnor (Intel Rocket Lake CPU eller motsvarande modell)
GPU Separat grafikkort, t.ex. NVidia RTX 3060 eller senare, med minst 8 GB RAM-minne
Minne 16 GB
SSD-lagring 512 GB

macOS

  Minimikrav för maskinvara
Processor 8 kärnor
GPU Separat grafikkort på mellannivå med minst 8 GB RAM-minne
Minne 16 GB
SSD-lagring 512 GB
Operativsystemets version 12.6.3
Processor M1 Pro ARM eller motsvarande från Intel

Kända problem med verktyget Ta bort och hur du kringgår dem

Verktyget Ta bort kräver att vissa komponenter hämtas från Adobe-servrar. Installationen av dessa komponenter aktiveras automatiskt efter installation av Photoshop i Creative Cloud-datorprogrammet. När allt är klart kan du visa markeringen Tillagt för verktyget Ta bort genom att välja de tre punkterna bredvid knappen Öppna i Photoshop.

Du kan starta Photoshop efter eller till och med innan installationen har slutförts. När du väljer verktyget Ta bort kan följande problem uppstå.

Problem

Upplösning

Krasch vid användning av verktyget Ta bort

Det går inte att använda verktyget Ta bort och Photoshop-appen kraschar.

 1. Se till att din grafikprocessors drivrutiner är uppdaterade.
 2. Välj alternativet Stabilare i Inställningar > Bildbearbetning > Hantering av Ta bort.

Följande meddelande visas ”Nödvändiga komponenter hämtas. Kom tillbaka senare för att använda verktyget när hämtningen är klar." 

När du väljer verktyget Ta bort kan den här dialogrutan visas för att ange att hämtning pågår. Komponenterna behöver bara hämtas en gång. Avbryt inte hämtningen och välj Gå tillbaka till föregående verktyg.

Följande felmeddelande visas "Ett fel uppstod när komponenterna hämtades."

Det kan bero på ett fel när komponenterna hämtas från Adobe-servern.

 • Se till att datorn är internetansluten.
 • Frigör diskutrymme och välj verktyget Ta bort igen eftersom funktionskomponenterna kräver 0,5 GB till 1 GB diskutrymme.
 • Starta om Photoshop och välj verktyget Ta bort igen.

Ny interaktion i verktyget Ta bort

Använd verktyget Ta bort för att rita en slinga runt ett område som du vill ta bort i stället för att stryka över det helt.

Dessutom behöver du inte ens stänga slingan eftersom Photoshop slutför slingan automatiskt och fyller i den.

Den här funktionsförbättringen gör det enklare att ta bort stora områden genom att markera dem utan att behöva stryka över hela området.

Det minskar risken för att en pixel missas när du stryker över ett stort område som ska tas bort, vilket ger sämre resultat. 

Gör så här för att dra en stängd slinga runt det element som du vill få bort:

 1. Dra längs omkretsen på det område som du vill ta bort. Slutpunkterna behöver inte vara helt förbundna.

  Allt innehåll under penseln och i slingan tas bort. Den här interaktionen finjusterar området baserat på objektidentifiering.

 2. Släpp upp musknappen/ritstiftet eller välj knappen Tillämpa (bockmarkering) i alternativfältet om Flera linjer är aktiverade.

  Observera att övertäckningsområdet fylls i automatiskt.

  Tips!

  Denna interaktion kan användas med Ta bort efter varje penseldrag (kryssrutan Flera linjer) markerad eller avmarkerad.

Om du gör en oavsiktlig markering när du ringar in objektet kan du ändra penseldragsläget från addition till subtraktion för att göra en korrigering.

Gör så här om du vill veta hur du använder lägena addition (+) och subtraktion (–):

 1. Avmarkera alternativet Ta bort efter varje penseldrag i Verktygsalternativfältet så att du är i läget Flera linjer.

 2. Gör ett penseldrag för att identifiera ett område som ska tas bort.

 3. Välj knappen för subtraktionsläge (–) i verktygsalternativfältet om du vill ändra verktygsläge.

 4. Dra penseln igen på bilden för att ta bort vissa delar från det markerade området.

 5. Fortsätt att växla mellan lägena (+) och (–) efter behov och dra penseln för att finjustera området som ska tas bort.

 6. Tryck på kryssrutan Tillämpa när du är klar med finjusteringen eller på Enter för att påbörja borttagningen av alla objekt i det markerade området.

  Tips!

  Använd tangenten Alt (Mac/Windows) som kortkommando för att snabbt och tillfälligt växla mellan lägena (+) och (–).

Arbeta med verktyget Punktlagningspensel

Med hjälp av verktyget Punktlagningspensel ( ) kan du snabbt ta bort fläckar och andra defekter i dina foton.

Den fungerar på samma sätt som lagningspenseln: den målar med provpixlar från en bild eller ett mönster och matchar provpixlarnas textur, ljus, genomskinlighet och skuggning med pixlarna som lagas.

Till skillnad från lagningspenseln behöver du inte ange en provpunkt med punktlagningspenseln – den tar automatiskt prov runt det retuscherade området.

Photoshop: Lagningspensel
Ta bort fläckar med hjälp av den smarta lagningspenseln

Obs!

Om du vill retuschera ett stort område eller ha större kontroll över källproven kan du använda lagningspenseln i stället för den smarta lagningspenseln.

 1. Välj verktyget Punktlagningspensel   i verktygslådan. Vid behov väljer du Lagningspensel  , Lappa   eller Röda ögon   för att visa dolda verktyg och göra ditt val.

 2. Välj en penselstorlek i alternativfältet. En pensel som är något större än området som du vill laga fungerar bäst eftersom du då kan täcka hela området med en klickning.
 3. (Valfritt) Välj ett blandningsläge på snabbmenyn Läge i alternativfältet. Välj Ersätta om du vill bevara brus, filmkorn och textur i kanterna av penseldraget om du använder en pensel med mjuka kanter.

 4. Välj en typ i alternativfältet:

  • Närhetsmatchning: Använder pixlar runt kanterna av markeringen för att hitta ett område som ska användas vid lagning.
  • Skapa textur: Använder pixlar i markeringen för att skapa en textur. Om texturen inte blir bra kan du prova att dra genom området ytterligare en gång.
  • Innehållsanpassat: Närliggande bildinnehåll jämförs och markeringen fylls utan några skarvar. Viktiga detaljer (som skuggor och objektskanter) bibehålls på ett realistiskt sätt.
  Obs!

  Du kan skapa en större eller mer exakt markering för alternativet Innehållsanpassad via kommandot Redigera > Fyllning. (Se Innehållsanpassade fyllningar, mönsterfyllningar och händelsefyllningar.)

 5. Välj Ta prov på alla lager i alternativfältet om du vill ta prov på data från alla synliga lager. Avmarkera Ta prov på alla lager om du bara vill ta prov från det aktiva lagret.

 6. Klicka i området som du vill laga eller klicka och dra om du vill jämna till över ett större område.

Verktyget Lagningspensel

Använd Lagningspensel ( ) för att åtgärda defekter och få dem att försvinna i den omgivande bilden. På samma sätt som med klonverktygen använder du lagningspenseln för att måla med provpixlar från en bild eller ett mönster.

Photoshop: Provpixlar och lagad bild
Provpixlar och lagad bild

Med lagningspenseln kan du också göra att provpixlarnas textur, ljus, genomskinlighet och skuggning stämmer överens med de pixlar som har lagats.

Det gör att de reparerade pixlarna blandas omärkligt med resten av bilden.

Du kan använda verktyget Lagningspensel i video- och animeringsbildrutor.

Tips för och exempel på hur du använder Lagningspensel finns i Exempel på hur du använder Lagningspensel i Photoshop.

 1. Välj Lagningspensel  .

 2. Klicka på penselexemplet i alternativfältet och ange penselalternativ i snabbpanelen:
  Obs!

  Om du använder en tryckkänslig digitaliseringsplatta väljer du ett alternativ på menyn Storlek för att variera storleken på lagningspenseln när du målar. Välj Ritstiftstryck om du vill att versionen ska bygga på penntrycket. Välj Stift-hjul om du vill att versionen ska bygga på placeringen av pennans tumhjul. Välj Av om du inte vill ändra storleken.

  • Läge: Anger blandningsläget. Välj Ersätt om du vill bevara brus, filmkorn och textur i kanterna av penseldraget om du använder en pensel med mjuka kanter.
  • Källa: Anger vilken källa som ska användas för att reparera pixlar. Prov om du vill använda pixlar från den aktuella bilden eller Mönster om du vill använda pixlar från mönster. Om du väljer Mönster, markerar du ett mönster i snabbpanelen Mönster.
  • Justera: Tar prov på pixlar kontinuerligt utan att förlora den aktuella provpunkten även om du släpper musknappen. Avmarkera Justera om du vill fortsätta att använda provpixlarna från den första provpunkten varje gång du avbryter och återupptar målningen.
  • Prov: Tar prov på data från de lager du anger. Om du vill ta prov från det aktiva lagret och synliga, underliggande lager väljer du Aktuellt och underliggande. Om du bara vill ta prov från det aktiva lagret väljer du Aktuellt lager. Om du vill ta prov från alla synliga lager väljer du Alla lager. Om du vill ta prov från alla synliga lager förutom justeringslager väljer du Alla lager och klickar på ikonen Ignorera justeringslager till höger om snabbmenyn Prov.
  • Diffusion: Anger hur snabbt det inklistrade området anpassar sig efter den omgivande bilden. Välj ett lägre värde för bilder med kornighet eller fina detaljer och ett högre värde för mjuka bilder
 3. Ange provpunkten genom att placera pekaren på ett område i bilden och Alt-klicka (Windows/macOS).

  Obs!

  Om du tar prov från en bild och använder det i en annan bild måste båda bilderna ha samma färgläge om inte en av bilderna har läget Gråskala.

 4. (Valfritt) I panelen Klonkälla klickar du på en klonkälla-knapp  och anger en ytterligare provpunkt.

  Du kan definiera upp till fem olika provkällor. Provkällorna sparas i panelen Klonkälla tills du stänger det dokument du redigerar.

 5. (Valfritt) I panelen Klonkälla klickar du på en klonkälla-knapp för att markera den provkälla du vill använda.

 6. (Valfritt) Gör något av följande i panelen Klonkälla:

  • Om du vill skala eller rotera källan som du klonar anger du ett värde för bredd (B) och höjd (H) eller roteringen i grader .

  Eller:

  • Om du vill visa en övertäckning av den källa du klonar, välj Visa övertäckning och ange önskade alternativ.
 7. Dra i bilden.

  Provpixlarna smälter ihop med de befintliga pixlarna när du släpper musknappen.

Obs!

Om det finns starka kontraster i kanterna på det område som du vill laga måste du göra en markering innan du använder lagningspenseln. Markeringen bör vara större än det område som du vill laga men följa gränsen på de kontrasterande pixlarna exakt. När du målar med lagningspenseln gör markeringen att färgerna utanför området inte kan färga av sig i området.

Panelen Klona källa

Panelen Klonkälla (Fönster > Klonkälla) innehåller alternativ för verktygen Klonstämpel och Lagningspensel.

Du kan ange upp till fem olika provkällor och snabbt välja den du behöver utan att ta ett nytt prov varje gång du byter till en annan källa. Du kan visa en övertäckning av provkällan så att det blir lättare att klona källan på en specifik plats. Du kan också skala eller rotera provkällan för att uppnå en bättre matchning till kloningsmålets storlek och orientering.

För tidslinjebaserade animeringar inkluderar panelen Klonkälla dessutom alternativ som du kan använda för att ange bildruteförhållandet mellan provkällans video-/animeringsbildruta och målets video-/animeringsbildruta. Se även Klona innehåll i video- och animeringsbildrutor.

Verktyget Klonstämpel

Med Klonstämpel  målar du en del av en bild över en annan del av samma bild eller över en annan del av ett öppet dokument som har samma färgläge. Du kan också måla en del av ett lager över ett annat lager. Använd det här verktyget för att duplicera objekt eller ta bort en defekt i en bild.

Du kan också använda Klonstämpel för att måla innehåll i video- eller animeringsbildrutor. Se även Klona innehåll i video- och animeringsbildrutor.

Photoshop: Ändra en bild med hjälp av verktyget Klonstämpel
Ändra en bild med verktyget Klonstämpel

När du använder verktyget Klonstämpel  skapar du en provpunkt i det område som du vill kopiera (klona) pixlarna från och måla över ett annat område med.

Markera alternativet Justera om du alltid vill måla med den senaste provpunkten när du avbryter och återupptar arbetet.

Avmarkera alternativet Justera om du alltid vill börja måla med den ursprungliga provpunkten, oavsett hur många gånger du avbryter och återupptar arbetet.

Du kan använda vilken penselspets du vill med verktyget Klonstämpel, vilket ger dig exakt kontroll över storleken på det område du klonar. Du kan också använda inställningarna för opacitet och flöde för att styra hur färgen appliceras i det klonade området.

 1. Välj verktyget Klonstämpel .

 2. Välj en penselspets, och ange penselalternativ för blandningsläge, opacitet och flöde i alternativfältet.
 3. Välj något av följande i alternativfältet för att ange hur du vill att provpixlarna ska justeras och hur du vill ta prov på data från lagren i dokumentet:
  • Justera: Tar prov på pixlar kontinuerligt utan att förlora den aktuella provpunkten även om du släpper musknappen. Avmarkera Justera om du vill fortsätta att använda provpixlarna från den första provpunkten varje gång du avbryter och återupptar målningen.
  • Prov: Tar prov på data från de lager du anger. Om du vill ta prov från det aktiva lagret och synliga, underliggande lager väljer du Aktuellt och underliggande. Om du bara vill ta prov från det aktiva lagret väljer du Aktuellt lager. Om du vill ta prov från alla synliga lager väljer du Alla lager. Om du vill ta prov från alla synliga lager förutom justeringslager väljer du Alla lager och klickar på ikonen Ignorera justeringslager till höger om snabbmenyn Prov.
 4. Ange provpunkten genom att placera pekaren i en öppen bild och Alt-klicka (Windows) eller Alternativ-klicka (macOS).

  Obs!

  Kontrollera att du inte arbetar i ett justeringslager. Verktyget Klonstämpel fungerar inte i justeringslager.

 5. (Valfritt) I panelen Klonkälla klickar du på en klonkälla-knapp  och anger en ytterligare provpunkt.

  Du kan definiera upp till fem olika provkällor. I panelen Klonkälla sparas provkällorna tills du stänger dokumentet.

 6. (Valfritt) Gör något av följande i panelen Klonkälla:

  • Om du vill skala eller rotera källan som du klonar anger du ett värde för bredd (B) och höjd (H) eller roteringen i grader .

  Eller:

  • Om du vill vrida källan åt andra hållet (bra för föremål som skapar reflexer, t.ex. ögon) klickar du på knapparna Vänd horisontellt  eller Vänd vertikalt .

  Eller:

  • Om du vill visa en övertäckning av den källa du klonar, välj Visa övertäckning och ange önskade alternativ.
  Obs!

  Välj alternativet Urklippt om du vill klippa till övertäckningen så att den får samma storlek som penseln.

 7. Dra över det område i bilden som du vill korrigera.

Ange provkällor för kloning och lagningar

Hämta källor i det aktuella dokumentet eller i ett öppet dokument i Photoshop med Klonstämpel eller verktyget Lagningspensel.

När du klonar video eller animeringar kan du skapa provpunkter i den aktiva bildrutan som du målar eller använda provkällor från en annan bildruta, även om bildrutan finns i ett annat videolager eller i ett annat öppet dokument.

Du kan ange upp till fem olika provkällor samtidigt i panelen Klonkälla. Provkällorna sparas i panelen tills du stänger dokumentet.

 1. Om du ska klona video- eller animeringsbildrutor öppnar du panelen Animering (om du inte klonar video- eller animeringsbildrutor går du vidare till steg 2). Klicka på alternativet för tidslinjeanimering och flytta indikatorn för aktuell tid till bildrutan med den källa som du vill ta prov på.

 2. Ange provpunkten genom att välja Klonstämpel och Alt-klicka (Windows/macOS) i valfritt öppet dokumentfönster.

 3. (Valfritt) För att ange en ytterligare provpunkt väljer du en annan Klonkälla-knapp  i panelen Klonkälla.

  Du kan ändra provkällan för en Klonkälla-knapp genom att ange en annan provpunkt.

Skala eller rotera provkällan

 1. Välj verktyget Klonstämpel eller verktyget Lagningspensel och skapa ett eller flera källprov.
 2. Välj en klonkälla i panelen Klonkälla och gör något av följande:
  • Om du vill skala provkällan anger du ett värde i procent för bredd (B) eller höjd (H), eller sveper över B och H. Med standardinställningen bevaras proportionerna. Om du vill justera måtten oberoende av varandra eller återställa standardinställningen och bevara proportionerna klickar du på knappen Begränsa proportioner .
  • Om du vill rotera provkällan anger du antalet grader eller sveper över ikonen Rotera klonkälla .
  • Om du vill återställa provkällans ursprungliga storlek och orientering klickar du på knappen Återställ omvandling .

Justera övertäckningsalternativen för provkällan

Justera alternativen för övertäckningen av provkällan så att det blir lättare att se övertäckningen och underliggande bilder när du målar med verktygen Klonstämpel och Lagningspensel.

Obs!

Om du tillfälligt vill visa övertäckningen när du målar med Klonstämpel håller du ned Alt+Skift (Windows/macOS). Penseln förvandlas tillfälligt till verktyget Flytta källövertäckning. Dra för att flytta övertäckningen till en annan plats.

 1. Markera Visa överdrag i panelen Klonkälla och gör något av följande:
  • Om du vill dölja övertäckningen när du använder penseldragen markerar du kryssrutan Dölj automatiskt.
  • Om du vill klippa övertäckningen till penselstorlek aktiverar du alternativet Klippt.
  • Om du vill ange övertäckningens opacitet anger du ett procentvärde i textrutan Opacitet.
  • Om du vill ändra hur övertäckningen visas väljer du blandningsläget Normal, Mörkare, Ljusare eller Differens på snabbmenyn längst ned i panelen Klonkälla.
  • Om du vill invertera färgerna i övertäckningen markerar du kryssrutan Invertera.
  Obs!

  Du kan underlätta justeringen av identiska områden i övertäckningen och den underliggande bilden genom att ange ett opacitetsvärde på 50 % och markera Invertera och avmarkera Urklippt. Matchande bildområden visas i enfärgat grått när de justeras.

Ange klonkällans förskjutning

När du använder verktygen Klonstämpel eller Lagningspensel kan du måla med provkällan var du vill i målbilden. Övertäckningsalternativen gör det lättare att se var du ska måla. Om du behöver måla på en specifik plats i förhållande till provpunkten kan du emellertid ange x- och y-förskjutningen i antal pixlar.

Klicka på den källa som du vill använda i panelen Klonkälla och ange x- och y-pixelvärden för alternativet Förskjutning.

Verktyget Lappa

Med verktyget Lappa   kan du reparera ett markerat område med pixlar från ett annat område eller mönster. Precis som verktyget Lagningspensel kan verktyget Lappa matcha provpixlarnas textur, ljus och skuggor med källpixlarna.

Du kan också använda verktyget Lappa för att klona isolerade delar av en bild. Det fungerar på bilder med 8 eller 16 bitar per kanal.

Obs!

När du reparerar med pixlar från bilden blir resultatet bäst om du markerar ett litet område.

Mer information om hur du använder de innehållsanpassade alternativen för verktyget Lappa finns i Innehållsanpassad lagning och flyttning.

Photoshop: Lappa
Använda verktyget Lappa till att ersätta pixlar

Photoshop: Lagad bild
Lagad bild

Reparera ett område med provpixlar

 1. Välj verktyget Lappa  .

 2. Gör något av följande:
  • Dra i bilden för att markera det område som du vill reparera och välj Källa i alternativfältet.

  Eller:

  • Dra i bilden för att markera det område du vill ta ett prov från och välj Mål i alternativfältet.
  Obs!

  Du kan även göra en markering innan du väljer lappningsverktyget.

 3. Gör något av följande om du vill justera markeringen:
  • Håll ned Skift och dra i bilden om du vill göra tillägg till markeringen.
  • Håll ned Alt och dra (Windows/macOS) i bilden om du vill ta bort delar från markeringen.
  • Håll ned Alt+Skift (Windows/macOS) och dra i bilden om du vill markera ett område som överlappar den befintliga markeringen.
 4. Välj Genomskinlig om du vill extrahera textur med en genomskinlig bakgrund från det samplade området. Avmarkera alternativet om du vill ersätta målområdet med det samplade området.

  Obs!

  Alternativet Genomskinlig fungerar bäst i enfärgade eller övertonade bakgrunder med väldigt tydliga texturer (t.ex. en fågel mot blå himmel).

 5. Om du vill anger hur snabbt det inklistrade området anpassar sig efter den omgivande bilden justerar du reglaget för diffusion. Välj ett lägre värde för bilder med kornighet eller fina detaljer och ett högre värde för mjuka bilder.

 6. Placera pekaren inuti markeringen och gör något av följande:
  • Om du har valt Källa i alternativfältet drar du markeringsramen till det område som du vill ta prov från. När du släpper musknappen lagas det område som var markerat från början med provpixlarna.
  • Om du har valt Mål i alternativfältet drar du markeringsramen till det område som du vill lappa. När du släpper musknappen lagas det område som nyligen markerades med provpixlarna.

Reparera ett område med ett mönster

 1. Välj verktyget Lappa  .

 2. Dra i bilden för att markera det område som du vill reparera.
  Obs!

  Du kan även göra en markering innan du väljer lappningsverktyget.

 3. Om du vill kan du slutföra steg 3–4 (från Reparera ett område med provpixlar) för att justera markeringen och tillämpa mönstertextur med en genomskinlig bakgrund.

 4. Välj ett mönster i panelen Mönster i alternativfältet, och klicka på Använd mönster.

Ta bort röda ögon

Med verktyget Röda ögon kan du ta bort röda ögon på människor och djur i foton tagna med blixt.

 1. I RGB-färgläge väljer du verktyget Röda ögon  . (Verktyget Röda ögon finns i samma grupp som verktyget Punktlagningspensel  . När du håller ned en verktygsknapp visas andra verktyg i samma grupp.)

 2. Klicka i det röda ögat. Om du inte blir nöjd med resultatet ångrar du korrigeringen, anger ett eller flera av följande alternativ i alternativfältet och klickar på det röda ögat igen:

  • Pupillstorlek: Ökar eller minskar det område som påverkas av verktyget Röda ögon.
  • Mörkhetsgrad: Anger hur mörk korrigeringen ska vara.
Obs!

Röda ögon orsakas av reflexer från kamerans blixt i objektets näthinna. Det inträffar oftare när du tar bilder i mörka rum eftersom objektets iris då är helt öppen. Undvik röda ögon med hjälp av kamerans funktion för att reducera röda ögon. Ännu bättre är att använda en separat blixt som du kan sätta längre ifrån kamerans objektiv.

 1. Användarhandbok för Photoshop
 2. Introduktion till Photoshop
  1. Föreställ det. Skapa det.
  2. Nyheter i Photoshop
  3. Redigera ditt första foto
  4. Skapa dokument
  5. Photoshop | Vanliga frågor
  6. Systemkrav för Photoshop
  7. Lär dig Photoshop
 3. Photoshop och andra Adobe-produkter och -tjänster
  1. Arbeta med Illustrator-bilder i Photoshop
  2. Arbeta med Photoshop-filer i InDesign
  3. Substance 3D-material för Photoshop
  4. Använd apptillägget Capture i Photoshop
 4. Photoshop på iPad (inte tillgängligt i Fastlandskina)
  1. Photoshop på iPad | Vanliga frågor
  2. Kom igång med arbetsytan
  3. Systemkrav | Photoshop på iPad
  4. Skapa, öppna och spara dokument
  5. Lägg till foton
  6. Arbeta med lager
  7. Rita och måla med penslar
  8. Gör markeringar och lägg till maskering
  9. Retuschera dina sammansatta bilder
  10. Arbeta med justeringslager
  11. Justera färgtonen i den sammansatta bilden med Kurvor
  12. Använda omformningsåtgärder
  13. Beskär och rotera dina sammansättningar
  14. Rotera, panorera, zooma och återställa arbetsytan
  15. Arbeta med textlager
  16. Arbeta med Photoshop och Lightroom
  17. Skaffa saknade typsnitt i Photoshop på iPad
  18. Japansk text i Photoshop på iPad
  19. Hantera appinställningar
  20. Tryckkortkommandon och gester
  21. Kortkommandon
  22. Redigera bildstorlek
  23. Livestreama samtidigt som du skapar i Photoshop på iPad
  24. Reparera defekter med verktyget Lagningspensel
  25. Skapa penslar i Capture och använd dem i Photoshop för iPad
  26. Arbeta med Camera Raw-filer
  27. Skapa och arbeta med smarta objekt
  28. Justera exponering i dina bilder med skugga och efterbelys
  29. Automatiska justeringskommandon i Photoshop för iPad
  30. Smeta ut områden i dina bilder med Photoshop på iPad
  31. Öka eller minska färgmättnad i bilder med svampverktyget
  32. Innehållsanpassad fyllning på iPad
 5. Photoshop på webben (inte tillgängligt i Fastlandskina)
  1. Vanliga frågor
  2. Systemkrav
  3. Kortkommandon
  4. Filformat som stöds
  5. Introduktion till arbetsytan
  6. Öppna och arbeta med molndokument
  7. Generativa AI-funktioner
  8. Grundläggande koncept för redigering
  9. Snabbåtgärder
  10. Arbeta med lager
  11. Retuschera bilder och ta bort defekter
  12. Göra snabbmarkeringar
  13. Förbättrade bilder med justeringslager
  14. Flytta, omforma och beskära bilder
  15. Rita och måla
  16. Arbeta med textlager
  17. Arbeta med vem som helst på webben
  18. Hantera appinställningar
  19. Generera bild
  20. Generera bakgrund
  21. Referensbild
 6. Photoshop för datorer (beta) (inte tillgängligt i Fastlandskina)
  1. Kom igång med Creative Cloud-betaprogram
  2. Photoshop för datorer (beta)
  3. Generera bild med textbeskrivningar
  4. Generera bakgrund med textbeskrivningar
 7. Generativ AI (inte tillgängligt i Fastlandskina) 
  1. Vanliga frågor om generativ AI i Photoshop
  2. Generativ fyllning i Photoshop för datorer
  3. Generativ utökning i Photoshop för datorer
  4. Generativ fyllning i Photoshop på iPad
  5. Generativ utökning i Photoshop på iPad
  6. Funktioner med generativ AI i Photoshop på webben
 8. Innehållsautentisering (inte tillgängligt i Fastlandskina)
  1. Innehållsuppgifter i Photoshop
  2. Identitet och ursprung – NFT
  3. Anslut konton för kreativ tillskrivning
 9. Molndokument (inte tillgängligt i Fastlandskina)
  1. Photoshop-molndokument | Vanliga frågor
  2. Photoshop-molndokument | Arbetsflödesfrågor
  3. Hantera och arbeta med molndokument i Photoshop
  4. Uppgradera molnlagringsutrymmet för Photoshop
  5. Det går inte att skapa eller spara ett molndokument
  6. Lös fel med Photoshops molndokument
  7. Samla in loggar för synkronisering av molndokument
  8. Bjud in andra till att redigera dina molndokument
  9. Dela filer och kommentera i appen
 10. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Inställningar
  3. Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Photoshop
  4. Skapa dokument
  5. Montera filer
  6. Standardkortkommandon
  7. Anpassa kortkommandon
  8. Verktygsgallerier
  9. Prestandainställningar
  10. Använda verktyg
  11. Förinställningar
  12. Stödraster och stödlinjer
  13. Tryckgester
  14. Använda Touch Bar med Photoshop
  15. Funktioner för pekskärmar och anpassningsbara arbetsytor
  16. Förhandstitt på teknik
  17. Metadata och anteckningar
  18. Funktioner för pekskärmar och anpassningsbara arbetsytor
  19. Montera Photoshop-bilder i andra program
  20. Linjaler
  21. Visa eller dölj extrainnehåll som inte skrivs ut
  22. Ange kolumner för en bild
  23. Ångra och historik
  24. Paneler och menyer
  25. Placera element med fästfunktionen
  26. Placera med linjalen
 11. Webb-, skärm- och appdesign
  1. Photoshop för design
  2. Ritytor
  3. Device Preview
  4. Kopiera CSS från lager
  5. Segmentera webbsidor
  6. HTML-alternativ för segment
  7. Ändra snittlayout
  8. Arbeta med webbilder
  9. Skapa webbfotogallerier
 12. Grundläggande om bilder och färger
  1. Så ändrar du storlek på bilder
  2. Arbeta med raster- och vektorbilder
  3. Bildstorlek och upplösning
  4. Hämta bilder från kameror och skannrar
  5. Skapa, öppna och importera bilder
  6. Visa bilder
  7. Fel ogiltig JPEG-markör | Öppna bilder
  8. Visa flera bilder
  9. Anpassa färgväljare och färgrutor
  10. High Dynamic Range-bilder
  11. Matcha färger i bilden
  12. Konvertera bilder till andra färglägen
  13. Färglägen
  14. Radera delar av en bild
  15. Blandningslägen
  16. Välja färger
  17. Anpassa indexerade färgtabeller
  18. Bildinformation
  19. Förvrängningsfilter är inte tillgängliga
  20. Färg
  21. Färg- och monokromjusteringar med kanaler
  22. Välja färger i Färgpanelen och Färgrutor
  23. Ta färgprov
  24. Färg- eller bildläge
  25. Färgskiftning
  26. Lägga till en villkorsstyrd lägesändring i ett funktionsmakro
  27. Lägga till färgrutor från HTML-, CSS- och SVG-dokument
  28. Bitdjup och inställningar
 13. Lager
  1. Grundläggande om lager
  2. Icke-förstörande redigering
  3. Skapa och hantera lager och grupper
  4. Markera, gruppera och länka lager
  5. Montera bilder i ramar
  6. Lageropacitet och -blandning
  7. Maskeringslager
  8. Använda smarta filter
  9. Lagerkompositioner
  10. Flytta, stapla och låsa lager
  11. Maskera lager med vektormasker
  12. Hantera lager och grupper
  13. Lagereffekter och lagerstilar
  14. Redigera lagermasker
  15. Extrahera resurser
  16. Visa lager med urklippsmasker
  17. Generera bildresurser från lager
  18. Arbeta med smarta objekt
  19. Blandningslägen
  20. Kombinera flera bilder till ett grupporträtt
  21. Kombinera bilder med Blanda lager automatiskt
  22. Justera och fördela lager
  23. Kopiera CSS från lager
  24. Läs in markering från ett lager eller en lagermasks gränser
  25. Med alternativen för ursparning kan du se innehåll från andra lager
 14. Markeringar
  1. Komma igång med markering
  2. Gör markeringar i din sammansatta bild
  3. Arbetsytan Markera och maskera
  4. Markera med hjälp av markeringsramsverktygen
  5. Markera med hjälp av lassoverktygen
  6. Justera pixelmarkeringar
  7. Flytta, kopiera och ta bort markerade pixlar
  8. Skapa en tillfällig snabbmask
  9. Markera ett färgintervall i en bild
  10. Konvertera mellan banor och markeringsgränser
  11. Grundläggande om kanaler
  12. Spara markeringar och alfakanalmasker
  13. Välja de bildområden som är i fokus
  14. Duplicera, dela och sammanfoga kanaler
  15. Kanalberäkningar
 15. Bildjusteringar
  1. Ersätt objektfärger
  2. Tänja perspektiv
  3. Reducera oskärpa från kameraskak
  4. Exempel med Lagningspensel
  5. Exportera tabeller för färgsökning
  6. Justera bildens skärpa och oskärpa
  7. Färgjusteringar
  8. Använda intensitets-/kontrastjusteringar
  9. Förbättra skugg- och högdagerdetaljer
  10. Nivåjustering
  11. Justera nyans och mättnad
  12. Justera lyster
  13. Justera färgmättnad i bildområden
  14. Göra snabba toningsjusteringar
  15. Använda färgeffekter på bilder
  16. Förbättra bilden med färgbalansjusteringar
  17. High Dynamic Range-bilder
  18. Visa histogram och pixelvärden
  19. Matcha färger i bilden
  20. Beskära och räta upp foton
  21. Konvertera en färgbild till en svartvit bild
  22. Justerings- och fyllningslager
  23. Kurvanpassning
  24. Blandningslägen
  25. Välja bilder för tryck
  26. Justera färg och ton med pipetterna för Nivåer och Kurvor
  27. Justera HDR-exponering och HDR-toning
  28. Skugga eller efterbelysa bildområden
  29. Selektiv färgjustering
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systemkrav för Camera Raw
  2. Nyheter i Camera Raw
  3. Introduktion till Camera Raw
  4. Skapa panoramor
  5. Objektiv som stöds
  6. Effekterna Vinjettering, Kornighet och Ta bort dis i Camera Raw
  7. Standardkortkommandon
  8. Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw
  9. Radiellt filter i Camera Raw
  10. Hantera Camera Raw-inställningar
  11. Öppna, bearbeta och spara foton i Camera Raw
  12. Reparera foton med hjälp av det förbättrade verktyget Fläckborttagning i Camera Raw
  13. Rotera, beskära och justera foton
  14. Justera färgåtergivning i Camera Raw
  15. Processversioner i Camera Raw
  16. Göra lokala justeringar i Camera Raw
 17. Reparera och återställa bilder
  1. Använda Innehållsanpassad fyllning till att ta bort objekt från foton
  2. Innehållsanpassad lappning och flyttning
  3. Retuschera och reparera foton
  4. Korrigera förvrängning och brus
  5. Grundläggande felsökningssteg för att korrigera de flesta problem
 18. Bildförbättring och -omformning
  1. Ersätt himlen i dina bilder
  2. Omforma objekt
  3. Justera beskärning, rotation och storlek på arbetsyta
  4. Så beskär du och rätar upp foton
  5. Skapa och redigera panoramabilder
  6. Tänj bilder, former och banor
  7. Gränspunkt
  8. Innehållsanpassad skalförändring
  9. Omforma bilder, former och banor
 19. Rita och måla
  1. Måla symmetriska mönster
  2. Rita rektanglar och ändra linjealternativ
  3. Rita
  4. Rita och redigera former
  5. Målningsverktyg
  6. Skapa och ändra penslar
  7. Blandningslägen
  8. Lägga till färger till banor
  9. Redigera banor
  10. Måla med blandpenseln
  11. Penselförinställningar
  12. Övertoningar
  13. Övertoningsinterpolation
  14. Fylla i och rama in markeringar, lager och banor
  15. Rita med hjälp av ritstiftsverktygen
  16. Skapa mönster
  17. Skapa ett mönster med mönsterverktyget
  18. Hantera banor
  19. Hantera mönsterbibliotek och förinställningar
  20. Rita eller måla med hjälp av ett ritbord
  21. Skapa texturerade penslar
  22. Lägga till dynamiska element i penslar
  23. Övertoning
  24. Måla stiliserade penseldrag med hjälp av Konsthändelsepensel
  25. Måla med ett mönster
  26. Synkronisera förinställningar på flera enheter
  27. Migrera förinställningar, funktionsmakron och inställningar
 20. Text
  1. Lägga till och redigera text
  2. Unified Text Engine
  3. Arbeta med OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken
  4. Formatera tecken
  5. Formatera stycken
  6. Så här skapar du texteffekter
  7. Redigera text
  8. Rad- och teckenavstånd
  9. Arabisk och hebreisk text
  10. Teckensnitt
  11. Felsök teckensnitt
  12. Asiatisk text
  13. Skapa text
 21. Filter och effekter
  1. Använd Oskärpegalleri
  2. Grundläggande om filter
  3. Referens för filtereffekter
  4. Lägga till ljuseffekter
  5. Använda filtret Adaptiv vidvinkel
  6. Använda oljemålningsfilter
  7. Använda filtret Gör flytande
  8. Lagereffekter och lagerstilar
  9. Använda filter
  10. Smeta ut bildområden
 22. Spara och exportera
  1. Spara dina filer i Photoshop
  2. Exportera dina filer i Photoshop
  3. Filformat som stöds
  4. Spara filer med grafikformat
  5. Flytta designer mellan Photoshop och Illustrator
  6. Spara och exportera videofilmer och animeringar
  7. Spara PDF-filer
  8. Digimarc-copyrightskydd
 23. Färghantering
  1. Färghantering
  2. Bibehålla konsekventa färger
  3. Färginställningar
  4. Duplexfärgbilder
  5. Arbeta med färgprofiler
  6. Färghantera dokument för visning online
  7. Färghantera dokument vid utskrift
  8. Färghantera importerade bilder
  9. Granska korrektur av färger
 24. Webb-, skärm- och appdesign
  1. Photoshop för design
  2. Ritytor
  3. Device Preview
  4. Kopiera CSS från lager
  5. Segmentera webbsidor
  6. HTML-alternativ för segment
  7. Ändra snittlayout
  8. Arbeta med webbilder
  9. Skapa webbfotogallerier
 25. Video och animering
  1. Videoredigering i Photoshop
  2. Redigera video- och animeringslager
  3. Översikt över video och animering
  4. Förhandsvisa video och animeringar
  5. Måla bildrutor i videolager
  6. Importera videofiler och bildsekvenser
  7. Skapa bildruteanimeringar
  8. Creative Cloud 3D Animation (förhandstitt på teknik)
  9. Skapa tidslinjeanimeringar
  10. Skapa bilder för videofilmer
 26. Utskrift
  1. Skriva ut 3D-objekt
  2. Skriva ut från Photoshop
  3. Skriva ut med färghantering
  4. Kontaktkartor och PDF-presentationer
  5. Skriva ut foton i bildpaketslayout
  6. Skriva ut dekorfärger
  7. Skriva ut bilder till en kommersiell tryckpress
  8. Förbättra färgutskrifter från Photoshop
  9. Felsöka utskriftsproblem | Photoshop
 27. Automatisering
  1. Skapa funktionsmakron
  2. Skapa databaserade bilder
  3. Skript
  4. Bearbeta en grupp med filer
  5. Spela upp och hantera funktionsmakron
  6. Lägg till villkorstyrda funktionsmakron
  7. Funktionsmakron och panelen Funktionsmakron
  8. Spela in verktyg i funktionsmakron
  9. Lägga till en villkorsstyrd lägesändring i ett funktionsmakro
  10. Användargränssnittsverktygslåda för Photoshop för plugin-program och skript
 28. Felsökning
  1. Åtgärdade fel 
  2. Kända problem
  3. Optimera Photoshop-prestanda
  4. Grundläggande felsökning
  5. Felsök vid krasch eller frysning
  6. Felsök programfel
  7. Felsök problem med fullt virtuellt minne
  8. Felsök problem med grafikprocessor och grafikdrivrutiner
  9. Hitta verktyg som saknas
  10. Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna funktioner

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online