Du kan använda olika verktyg i Photoshop till att enkelt ta bort fläckar, bleka tänder, korrigera röda ögon och åtgärda andra problem i dina foton.

Obs!

Det går inte att öppna eller redigera sedlar i Photoshop. Se CDS (Counterfeit Deterrence System).

Panelen Klonkälla

Panelen Klonkälla (Fönster > Klonkälla) innehåller alternativ för Klonstämpel- och Lagningspensel-verktygen. Du kan ange upp till fem olika provkällor och snabbt välja den du behöver utan att ta ett nytt prov varje gång du byter till en annan källa. Du kan visa en övertäckning av provkällan så att det blir lättare att klona källan på en specifik plats. Du kan också skala eller rotera provkällan för att uppnå en bättre matchning till kloningsmålets storlek och orientering.

För tidslinjebaserade animeringar inkluderar panelen Klonkälla dessutom alternativ som du kan använda för att ange bildruteförhållandet mellan provkällans video- eller animeringsbildruta och målets video- eller animeringsbildruta. Se även Klona innehåll i video- och animeringsbildrutor.

Retuschera med verktyget Klonstämpel

Med verktyget Klonstämpel  målar du en del av en bild över en annan del av samma bild eller över en annan del av ett öppet dokument som har samma färgläge. Du kan också måla en del av ett lager över ett annat lager. Verktyget Klonstämpel är praktiskt när du vill duplicera objekt eller ta bort en defekt i en bild.

Du kan också använda Klonstämpel för att måla innehåll i video- eller animeringsbildrutor. Se även Klona innehåll i video- och animeringsbildrutor.

När du använder verktyget Klonstämpel skapar du en provpunkt i det område som du vill kopiera (klona) pixlarna från och måla över ett annat område med. Markera alternativet Justera om du alltid vill måla med den senaste provpunkten när du avbryter och återupptar arbetet. Avmarkera alternativet Justera om du alltid vill börja måla med den ursprungliga provpunkten, oavsett hur många gånger du avbryter och återupptar arbetet.

Du kan använda vilken penselspets du vill med Klonstämpel, vilket ger dig stor kontroll över storleken på det område som du klonar. Du kan också använda inställningarna för opacitet och flöde för att styra hur färgen appliceras i det klonade området.

Photoshop: Ändra en bild med hjälp av verktyget Klonstämpel
Ändra en bild med verktyget Klonstämpel

 1. Välj verktyget Klonstämpel .
 2. Välj en penselspets, och ange penselalternativ för blandningsläge, opacitet och flöde i alternativfältet.
 3. Välj något av följande i alternativfältet för att ange hur du vill att provpixlarna ska justeras och hur du vill ta prov på data från lagren i dokumentet:

  Justera

  Tar prov på pixlar kontinuerligt utan att förlora den aktuella provpunkten även om du släpper musknappen. Avmarkera Justera om du vill fortsätta att använda provpixlarna från den första provpunkten varje gång du avbryter och återupptar målningen.

  Ta färgprov

  Tar prov på data från de lager som du anger. Om du vill ta prov från det aktiva lagret och synliga, underliggande lager väljer du Aktuellt och underliggande. Om du bara vill ta prov från det aktiva lagret väljer du Aktuellt lager. Om du vill ta prov från alla synliga lager väljer du Alla lager. Om du vill ta prov från alla synliga lager förutom justeringslager väljer du Alla lager och klickar på ikonen Ignorera justeringslager till höger om snabbmenyn Prov.

 4. Ange provpunkten genom att placera pekaren i en öppen bild, hålla ned Alt och klicka.

  Obs!

  Kontrollera att du inte arbetar i ett justeringslager. Klonstämpeln fungerar inte i justeringslager.

 5. (Valfritt) Klicka på en Klonkälla-knapp () i panelen Klonkälla och skapa en till provpunkt.

  Du kan definiera upp till fem olika provkällor. Provkällorna sparas på panelen Klonkälla tills du stänger dokumentet.

 6. (Valfritt) Gör något av följande på panelen Klonkälla:
  • Om du vill skala eller rotera källan som du klonar anger du ett värde för bredd (B) och höjd (H) eller rotationen i grader .
  • Om du vill vrida källan åt andra hållet (bra för sådana föremål som skapar reflexer, t. ex. ögon) klickar du på knapparna Vänd vågrätt eller Vänd lodrätt .
  • Om du vill visa en övertäckning av källan som du klonar markerar du Visa överdrag och anger önskade alternativ.

  Obs!

  Välj alternativet Urklippt om du vill klippa till övertäckningen så att den får samma storlek som penseln.

 7. Dra över det område i bilden som du vill korrigera.

Ange provkällor för kloning och lagningar

Med verktyget Klonstämpel och verktyget Lagningspensel kan du ta prov på källor i det aktuella dokumentet eller i valfritt öppet dokument i Photoshop.

När du klonar video eller animeringar kan du skapa provpunkter i den aktiva bildrutan som du målar eller använda provkällor från en annan bildruta, även om bildrutan finns i ett annat videolager eller i ett annat öppet dokument.

Du kan definiera upp till fem olika provkällor samtidigt i panelen Klonkälla. Provkällorna sparas i panelen Klonkälla tills du stänger dokumentet.

 1. Om du ska klona video- eller animeringsbildrutor öppnar du panelen Animering (om du inte klonar video- eller animeringsbildrutor går du vidare till steg 2). Klicka på alternativet för tidslinjeanimering och flytta indikatorn för aktuell tid till bildrutan med den källa som du vill ta prov på.

 2. Skapa provpunkten genom att välja verktyget Klonstämpel, hålla ned Alt och klicka i valfritt öppet dokumentfönster.
 3. (Valfritt) Om du vill skapa en till provpunkt klickar du på en annan Klonkälla-knapp  på panelen Klonkälla.

  Du kan ändra provkällan för en Klonkälla-knapp genom att definiera en annan provpunkt.

Skala eller rotera provkällan

 1. Välj verktyget Klonstämpel eller verktyget Lagningspensel och skapa ett eller flera källprov.
 2. Välj en klonkälla i panelen Klonkälla och gör något av följande:
  • Om du vill skala provkällan anger du ett värde i procent för bredd (B) eller höjd (H), eller sveper över B och H. Med standardinställningen bevaras proportionerna. Om du vill justera måtten oberoende av varandra eller återställa standardinställningen och bevara proportionerna klickar du på Begränsa proportioner ().
  • Om du vill rotera provkällan anger du antalet grader eller sveper över ikonen Rotera klonkälla .
  • Om du vill återställa provkällans ursprungliga storlek och orientering klickar du på knappen Återställ omvandling .

Justera övertäckningsalternativen för provkällan

Justera alternativen för övertäckningen av provkällan så att det blir lättare att se övertäckningen och underliggande bilder när du målar med verktygen Klonstämpel och Lagningspensel.

Obs!

Om du tillfälligt vill visa övertäckningen när du målar med Klonstämpel håller du ned Alt+Skift. Penseln förvandlas tillfälligt till verktyget Flytta källövertäckning. Dra för att flytta övertäckningen till en annan plats.

 1. Markera Visa överdrag på panelen Klonkälla och gör något av följande:
  • Om du vill dölja övertäckningen när du använder penseldragen markerar du kryssrutan Dölj automatiskt.
  • Om du vill klippa övertäckningen till penselstorlek aktiverar du alternativet Klippt.
  • Om du vill ange övertäckningens opacitet anger du ett procentvärde i textrutan Opacitet.
  • Om du vill ändra hur övertäckningen visas väljer du blandningsläget Normal, Mörkare, Ljusare eller Differens på snabbmenyn längst ned på panelen Klonkälla.
  • Om du vill invertera färgerna i övertäckningen markerar du kryssrutan Invertera.

  Obs!

  Du kan underlätta justeringen av identiska områden i övertäckningen och den underliggande bilden genom att ange ett opacitetsvärde på 50 % och markera Invertera och avmarkera Urklippt. Matchande bildområden visas i enfärgat grått när de justeras.

Ange klonkällans förskjutning

När du använder verktyget Klonstämpel eller verktyget Lagningspensel kan du måla med provkällan var du vill i målbilden. Övertäckningsalternativen gör det lättare att se var du ska måla. Om du behöver måla på en specifik plats i förhållande till provpunkten kan du emellertid ange x- och y-förskjutningen i antal pixlar.

 1. Klicka på den källa som du vill använda i panelen Klonkälla och ange x- och y-pixelvärden för alternativet Förskjutning.

Retuschera med verktyget Lagningspensel

Obs! Från och med Photoshop CC version 2015.5 kan du återgå till de tidigare Photoshop CC 2014-funktionerna för verktyget Lagningspensel. Om du vill göra det väljer Inställningar > Verktyg > Använd den äldre lagningsalgoritmen för lagningspenseln.  Mer information om versionshistoriken för Photoshop finns i Sammanfattning av nya funktioner.

Med lagningspenseln kan du åtgärda brister och få dem att försvinna i den omgivande bilden. På samma sätt som med klonverktygen använder du lagningspenseln för att måla med provpixlar från en bild eller ett mönster. Med lagningspenseln kan du emellertid även låta provpixlarnas textur, ljus, genomskinlighet och skuggning stämma överens med pixlarna som har lagats. Det gör att de reparerade pixlarna blandas omärkligt med resten av bilden.

Du kan använda verktyget Lagningspensel i video- och animeringsbildrutor. Tips för och exempel på hur du använder Lagningspensel finns i Exempel på hur du använder Lagningspensel i Photoshop.

Photoshop: Provpixlar och lagad bild
Provpixlar och lagad bild

 1. Välj verktyget Lagningspensel .
 2. Klicka på penselexemplet i alternativfältet och ange penselalternativ i snabbpanelen:

  Obs!

  Om du använder en tryckkänslig digitaliseringsplatta väljer du ett alternativ på menyn Storlek för att variera storleken på lagningspenseln när du målar. Välj Ritstiftstryck om du vill att variationen ska bygga på penntrycket. Välj Stift-hjul om du vill att variationen ska bygga på placeringen av pennans tumhjul. Välj Av om du inte vill ändra storleken.

  Läge

  Anger blandningsläget. Välj Ersätt om du vill bevara brus, kornighet och textur i kanterna på penseldraget om du använder en pensel med mjuka kanter.

  Källa

  Anger vilken källan som ska användas för att reparera pixlar. Prov om du vill använda pixlar från den aktuella bilden eller Mönster om du vill använda pixlar från ett mönster. Om du har valt Mönster väljer du ett mönster i snabbpanelen Mönster.

  Justera

  Tar prov på pixlar kontinuerligt utan att förlora den aktuella provpunkten även om du släpper musknappen. Avmarkera Justera om du vill fortsätta att använda provpixlarna från den första provpunkten varje gång du avbryter och återupptar målningen.

  Ta färgprov

  Tar prov på data från de lager som du anger. Om du vill ta prov från det aktiva lagret och synliga, underliggande lager väljer du Aktuellt och underliggande. Om du bara vill ta prov från det aktiva lagret väljer du Aktuellt lager. Om du vill ta prov från alla synliga lager väljer du Alla lager. Om du vill ta prov från alla synliga lager förutom justeringslager väljer du Alla lager och klickar på ikonen Ignorera justeringslager till höger om snabbmenyn Prov.

  Diffusion

  Anger hur snabbt det inklistrade området anpassar sig efter den omgivande bilden. Välj ett lägre värde för bilder med kornighet eller fina detaljer och ett högre värde för mjuka bilder.

 3. Ange provpunkten genom att placera pekaren i ett område i bilden, håll ned Alt och klicka.

  Obs!

  Om du tar prov från en bild och använder det i en annan bild måste båda bilderna ha samma färgläge om inte en av bilderna har läget Gråskala.

 4. (Valfritt) Klicka på en Klonkälla-knapp () i panelen Klonkälla och skapa en till provpunkt.

  Du kan definiera upp till fem olika provkällor. Provkällorna sparas i panelen Klonkälla tills du stänger det dokument som du redigerar.

 5. (Valfritt) Välj den provkälla som du vill använda genom att klicka på en Klonkälla-knapp på panelen Klonkälla.
 6. (Valfritt) Gör något av följande i panelen Klonkälla:
  • Om du vill skala eller rotera källan som du klonar anger du ett värde för bredd (B) och höjd (H) eller rotationen i grader .
  • Om du vill visa en övertäckning av källan som du klonar markerar du Visa överdrag och anger önskade alternativ.
 7. Dra i bilden.

  Provpixlarna smälter ihop med de befintliga pixlarna när du släpper musknappen.

Obs!

Om det finns starka kontraster i kanterna på det område som du vill laga måste du göra en markering innan du använder lagningspenseln. Markeringen bör vara större än det område som du vill laga men följa gränsen på de kontrasterande pixlarna exakt. När du målar med lagningspenseln gör markeringen att färgerna utanför området inte kan färga av sig i området.

Retuschera med verktyget Smart lagningspensel

Med hjälp av den smarta lagningspenseln tar du bort fläckar och andra defekter i bilderna. Den smarta lagningspenseln fungerar på samma sätt som lagningspenseln: den målar med provpixlar från en bild eller ett mönster och matchar provpixlarnas textur, ljus, genomskinlighet och skuggning med pixlarna som har lagats. Till skillnad från lagningspenseln måste du inte ange en provpunkt med den smarta lagningspenseln. Den smarta lagningspenseln tar automatiskt prov från omgivningen runt det retuscherade området.

Photoshop: Lagningspensel
Ta bort fläckar med hjälp av den smarta lagningspenseln

Obs!

Om du vill retuschera ett stort område eller ha större kontroll över källproven kan du använda lagningspenseln i stället för den smarta lagningspenseln.

 1. Välj verktyget Smart Lagningspensel () i verktygslådan. Visa de eventuellt dolda verktygen och gör ditt val genom att klicka på verktyget Lagningspensel, Lappa eller Röda ögon.
 2. Välj en penselstorlek i alternativfältet. En pensel som är något större än området som du vill laga fungerar bäst eftersom du då kan täcka hela området med en klickning.
 3. (Valfritt) Välj ett blandningsläge på snabbmenyn Läge i alternativfältet. Välj Ersätt om du vill bevara brus, kornighet och textur i kanterna på penseldraget om du använder en pensel med mjuka kanter.
 4. Välj en typ i alternativfältet:

  Närhetsmatchning

  Använder pixlar runt kanterna av markeringen för att hitta ett område som ska användas vid lagning.

  Skapa textur

  Använder pixlar i markeringen för att skapa en textur. Om texturen inte blir bra kan du prova att dra genom området ytterligare en gång.

  Innehållsanpassat

  Närliggande bildinnehåll jämförs och markeringen fylls utan att några skarvar bildas. Viktiga detaljer (som skuggor och objektskanter) bibehålls på ett realistiskt sätt.

  Obs!

  Du kan skapa en större eller mer exakt markering för innehållsanpassningen via kommandot Redigera > Fyllning. Se Innehållsmedvetna fyllningar, mönsterfyllningar och händelsefyllningar.

 5. Markera Prova alla lager i alternativfältet om du vill ta prov på data från alla synliga lager. Avmarkera Prova alla lager om du bara vill ta prov från det aktiva lagret.
 6. Klicka i området som du vill laga eller klicka och dra om du vill jämna till över ett större område.

Videofilm | Retuschera bilar i Photoshop

Videofilm | Retuschera bilar i Photoshop
Läs om hur du retuscherar bilder på bilar i Photoshop
Scott Kelby

Laga ett område

Med hjälp av verktyget Lappa kan du reparera ett markerat område med pixlar från ett annat område eller ett mönster. När du använder verktyget Lappa kan du få provpixlarnas textur, ljus och skuggning att stämma överens med källpixlarna, på samma sätt som med verktyget Lagningspensel. Du kan också använda verktyget Lappa till att klona isolerade delar av en bild. Verktyget Laga fungerar med bilder på 8 eller 16 bitar per kanal.

Obs!

När du reparerar med pixlar från bilden blir resultatet bäst om du markerar ett litet område.

Mer information om hur du använder de innehållsanpassade alternativen för verktyget Lappa finns i Innehållsanpassad lagning och flyttning.

Photoshop: Lappa
Använda verktyget Lappa till att ersätta pixlar

Photoshop: Lagad bild
Lagad bild

Reparera ett område med provpixlar

 1. Välj verktyget Lappa ().
 2. Gör något av följande:
  • Dra i bilden för att markera det område som du vill reparera och välj Källa i alternativfältet.
  • Dra i bilden för att markera det område som du vill ta ett prov från och välj Mål i alternativfältet.

  Obs!

  Du kan även göra en markering innan du väljer lappningsverktyget.

 3. Gör något av följande om du vill justera markeringen:
  • Håll ned Skift och dra i bilden om du vill göra tillägg till markeringen.
  • Håll ned Alt och dra i bilden om du vill ta bort delar från markeringen.
  • Håll ned Alt+Skift och dra i bilden om du vill markera ett område som överlappar den befintliga markeringen.
 4. Välj Genomskinlig om du vill extrahera textur med en genomskinlig bakgrund från det samplade området. Avmarkera alternativet om du vill ersätta målområdet med det samplade området.

  Obs!

  Alternativet Genomskinlig fungerar bäst i enfärgade eller övertonade bakgrunder med väldigt tydliga texturer (t.ex. en fågel mot blå himmel).

 5. Om du vill anger hur snabbt det inklistrade området anpassar sig efter den omgivande bilden justerar du skjutreglaget för diffusion. Välj ett lägre värde för bilder med kornighet eller fina detaljer och ett högre värde för mjuka bilder.

 6. Placera pekaren inuti markeringen och gör något av följande:
  • Om du har valt Källa i alternativfältet drar du markeringsgränsen till det område som du vill ta prov från. När du släpper musknappen lagas det område som var markerat från början med provpixlarna.
  • Om du har valt Mål i alternativfältet drar du markeringsgränsen till det område som du vill laga. När du släpper musknappen lagas det område som nyligen markerades med provpixlarna.

Reparera ett område med ett mönster

 1. Välj verktyget Lappa ().
 2. Dra i bilden för att markera det område som du vill reparera.

  Obs!

  Du kan även göra en markering innan du väljer lappningsverktyget.

 3. Om du vill kan du utföra steg 3 och 4 här ovan för att justera markeringen och använda texturmönster med en genomskinlig bakgrund.
 4. Välj ett mönster i panelen Mönster i alternativfältet, och klicka på Använd mönster.

Ta bort röda ögon

Videofilm | Ta bort röda ögon och göra tänder vitare

Videofilm | Ta bort röda ögon och göra tänder vitare
Photoshops produktchef Bryan O'Neil Hughes visar hur du kan ta bort röda ögon och göra tänder vitare med Photoshop i det här avsnittet av Photoshop Playbook.
Bryan O'Neil Hughes

Med verktyget Röda ögon kan du ta bort röda ögon på människor och djur i foton tagna med blixt.

 1. Välj verktyget Röda ögon () i RGB-färgläge. (Verktyget Röda ögon finns i samma grupp som verktyget Smart Lagningspensel (). När du håller ned en verktygsknapp visas andra verktyg i samma grupp.)
 2. Klicka i det röda ögat. Om du inte blir nöjd med resultatet ångrar du korrigeringen, anger ett eller flera av följande alternativ i alternativfältet och klickar på det röda ögat igen:

  Pupillstorlek

  Ökar eller minskar det område som påverkas av verktyget Röda ögon.

  Mörkhetsgrad

  Anger hur mörk korrigeringen är.

Obs!

Röda ögon orsakas av reflexer från kamerans blixt i objektets näthinna. Det inträffar oftare när du tar bilder i mörka rum eftersom objektets iris då är helt öppen. Undvik röda ögon med hjälp av kamerans funktion för att reducera röda ögon. Ännu bättre är att använda en separat blixt som du kan sätta längre ifrån kamerans objektiv.

Videofilm | Ljuskorrigering och borttagning av oönskade objekt

Videofilm | Ljuskorrigering och borttagning av oönskade objekt
Photoshops Principal Product Manager Bryan O'Neil Hughes förklarar hur du kan ta bort oönskade objekt och använda penselbaserad färgskuggning för att jämna ut objektets luminans och färgtemperatur.
Adobe Photoshop