Med verktyget Suddgummi kan du göra pixlarna genomskinliga eller matcha dem med bildens bakgrundsfärg.
Verktyget Suddgummi i Photoshop
  1. Välj suddgummiverktyget (E) .

  2. Använd alternativfältet för att anpassa verktygsinställningarna, till exempel storlek och hårdhet, för att få den effekt du vill ha.

  3. Dra över den del av bilden som du vill ta bort.