Sudda med verktyget Suddgummi

Verktyget Suddgummi ändrar pixlar så att de antingen får bakgrundsfärgen eller blir genomskinliga. Om du arbetar med bakgrunden eller i ett lager med låst genomskinlighet, ändras pixlarna till bakgrundsfärgen. I annat fall raderas pixlarna och blir genomskinliga.

Du kan också använda suddgummiverktyget för att återställa ett område till ett tidigare läge som du väljer på panelen Händelser.

 1. Markera suddgummit .
 2. Ange den bakgrundsfärg du vill använda om du suddar i bakgrunden eller i ett lager med låst genomskinlighet.
 3. Välj ett läge i alternativfältet. Med Pensel och Penna fungerar suddgummit som de verktygen. Block är en kvadrat med hårda kanter och fast storlek som saknar alternativ för att ändra opacitet eller flöde.
 4. För lägena Pensel och Penna väljer du en förinställd pensel och anger Opacitet och Flöde i alternativfältet.

  Med en opacitet på 100 % raderas pixlarna fullständigt. Med en lägre opacitet raderas pixlarna delvis. Se Alternativ för målningsverktyg.

 5. Om du vill radera till ett sparat läge eller en fixering av bilden klickar du på den vänstra kolumnen i läget eller fixeringen på panelen Händelser och väljer Radera till händelse i alternativfältet.

  Obs!

  Om du tillfälligt vill använda verktyget Suddgummi i läget Radera till händelse håller du ned Alt samtidigt som du drar i bilden.

 6. Dra genom det område som du vill radera.

Ändra pixlar som liknar varandra med Magiskt suddgummi

När du klickar i ett lager med det magiska suddgummiverktyget ändras alla liknande pixlar och blir genomskinliga. Om du arbetar i ett lager med låst genomskinlighet ändras pixlarna till bakgrundsfärgen. Om du klickar i bakgrunden ändras den till ett lager och alla liknande pixlar ändras så att de blir genomskinliga.

Du kan välja mellan att endast radera intilliggande pixlar eller alla liknande pixlar i det aktuella lagret.

Radera liknande pixlar
Exempel på radering av liknande pixlar

 1. Välj verktyget Magiskt suddgummi .
 2. Gör följande i alternativfältet:
  • Ange ett toleransvärde för att definiera det färgintervall som kan raderas. Med ett lågt toleransvärde raderas pixlar inom ett område av färgvärden som är mycket lika den pixel du klickar på. En hög tolerans ökar intervallet för färger som raderas.
  • Markera Kantutjämning om du vill jämna ut kanterna på det område du raderar.
  • Markera alternativet Angränsande om du endast vill radera pixlar intill den pixel du klickar på, eller avmarkera det om du vill radera alla liknande pixlar i bilden.
  • Markera Prova alla lager om du vill att den raderade färgen ska definieras med en kombination av data från alla synliga lager.
  • Ange en opacitet som definierar suddgummits styrka. Med en opacitet på 100 % raderas pixlarna fullständigt. Med en lägre opacitet raderas pixlarna delvis.
 3. Klicka i den del av lagret som du vill radera.

Göra pixlar genomskinliga med verktyget Bakgrundssuddgummi

Verktyget bakgrundssuddgummi raderar pixlar i ett lager till genomskinlighet när du drar. Du kan radera bakgrunden medan kanterna på ett objekt i förgrunden behålls. Genom att ange olika alternativ för prov och tolerans kan du kontrollera genomskinlighetens omfång och kanternas skärpa.

Obs!

Om du vill radera bakgrunden för ett objekt med komplicerade eller spretiga kanter kan du använda Snabbval.

Med bakgrundssuddgummit tas ett prov i penselns mittpunkt, aktiveringspunkten, och därefter raderas den färgen när den hamnar inom penselns räckvidd. En färgextrahering sker också i kanterna på förgrundsobjekten för att undvika färgglorior om förgrundsobjektet senare klistras in i en annan bild.

Obs!

Med bakgrundssuddgummit åsidosätter du ett lagers inställning för låst genomskinlighet.

 1. Välj lagret som innehåller det område du vill radera på panelen Lager.
 2. Välj verktyget Bakgrundssuddgummi . (Om verktyget inte visas håller du ned Suddgummi  och väljer Bakgrundssuddgummi på menyn.)
 3. Klicka på penselexemplet i alternativfältet och ange penselalternativ på popup-panelen:
  • Om du använder en tryckkänslig digitaliseringsplatta väljer du alternativ från menyerna Storlek och Tolerans för att variera storleken och toleransen på bakgrundssuddgummit i ett penseldrag. Välj Ritstiftstryck om du vill att variationen ska bygga på penntrycket. Välj Stift-hjul om du vill att variationen ska bygga på placeringen av pennans tumhjul. Välj Av om du inte vill variera storleken eller toleransvärdet.
 4. Gör följande i alternativfältet:
  • Välj ett läge för Gränser för att sudda ut: Välj Åtskilda om du vill radera provfärgen, oavsett var den återfinns under penseln. Välj Angränsande om du vill radera områden som innehåller provfärgen och som hänger samman med varandra. Välj Hitta konturer om du vill radera angränsande områden som innehåller provfärgen, samtidigt som du på ett bättre sätt bibehåller kantskärpan i figurer.
  • Ange ett värde för Tolerans eller dra reglaget. Med ett lågt toleransvärde raderas bara områden som i hög grad påminner om provfärgen. Med ett högre toleransvärde raderas ett större färgomfång.
  • Markera Skydda förgrundsfärg så att du inte raderar områden som innehåller den angivna förgrundsfärgen i verktygslådan.
  • Välj ett provalternativ: Välj Oavbruten om du vill ta prover kontinuerligt medan du drar med verktyget. Välj En gång om du endast vill radera områden som innehåller den färg du först klickade på. Välj Bakgrundsruta om du endast vill radera områden som innehåller den aktuella bakgrundsfärgen.
 5. Dra genom det område som du vill radera. Verktyget Bakgrundssuddgummi ser ut som en pensel med ett hårkors som anger aktiveringspunkten .

Autoradera med pennverktyget

Med alternativet Autoradera för pennverktyget kan du måla med bakgrundsfärgen över områden som innehåller förgrundsfärgen.

 1. Ange för- och bakgrundsfärger.
 2. Välj pennverktyget .
 3. Väl Autoradera i alternativfältet.
 4. Dra över bilden.

  Om markörens mittpunkt är placerad över förgrundsfärgen när du börjar dra, raderas området och får bakgrundsfärgen. Om markörens mittpunkt är placerad över ett område som inte innehåller förgrundsfärgen när du börjar dra, målas det området med förgrundsfärgen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy