Rita frihandsmarkeringar med lassoverktyget

Med lassoverktyget kan du rita en markeringsram på fri hand runt de objekt som du vill markera i bilden.

Verktyget Lasso i Photoshop

  1. Välj lassoverktyget (L) .

  2. Använd alternativfältet för att anpassa verktygsinställningarna, till exempel Lägg till i markering, Ta bort från markering och Markera och maskera, för att få den effekt du vill ha.

  3. Dra om du vill rita en markeringsram runt objektet.

  4. Släpp musen (utan att hålla ned Alt) för att stänga markeringsramen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto