Markera med verktyget Lasso

Verktyget Lasso är användbart när du vill rita frihandssegment i en markeringsram.

 1. Välj Lasso och ange ludd och kantutjämning i alternativfältet. (Se Mjuka upp markeringarnas kanter.)

 2. Klicka på motsvarande knapp i alternativfältet för att lägga till, dra ifrån eller överlappa en befintlig markering.
  Photoshop: Markeringsalternativ
  Markeringsalternativ

  A. Nytt B. Lägg till C. Ta bort från D. Överlappa med 
 3. Gör något av följande:
  • Dra med musen om du vill rita en markeringsram på fri hand.
  • Växla mellan frihandssegment och segment med raka kanter genom att trycka på Alt och klicka där segmenten ska börja eller sluta. (Om du vill radera nyligen ritade raka segment, trycker du på Delete)
 4. Stäng markeringsgränsen genom att släppa musen utan att hålla ned Alt.
 5. (Valfritt) Klicka på Förfina kant om du vill justera markeringsgränsen ytterligare. Se Förfina markeringskanter.

Markera med verktyget Polygonlasso

Verktyget Polygonlasso är användbart om du vill rita segment med raka kanter i en markeringsgräns.

 1. Markera polygonlassoverktyget , och välj sedan alternativ.
 2. Ange ett markeringsalternativ i alternativfältet.
  Photoshop: Markeringsalternativ
  Markeringsalternativ

  A. Nytt B. Lägg till C. Ta bort från D. Överlappa med 
 3. (Valfritt) Ställ in ludd- eller kantutjämningseffekter i alternativfältet. Se Mjuka upp markeringarnas kanter.

 4. Ange startpunkten genom att klicka i bilden.
 5. Gör något eller några av följande:
  • Om du vill rita ett rakt segment placerar du pekaren där du vill att det första raka segmentet ska sluta och klickar. Fortsätt att ange slutpunkter för de följande segmenten genom att klicka.
  • Om du vill rita en rak linje vid 45 ° eller högre håller du ned Skift när du flyttar för att klicka i nästa segment.
  • Om du vill rita ett frihandssegment håller du ned Alt när du drar. När du är klar släpper du först Alt och musknappen.
  • Om du vill radera nyligen ritade raka segement, trycker du på Delete-tangenten.
 6. Stäng markeringsramen:
  • Placera polygonlassopekaren över startpunkten (en stängd cirkel visas bredvid pekaren) och klicka.
  • Om pekaren inte befinner sig över startpunkten dubbelklickar du på polygonlassopekaren, eller Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Mac OS).
 7. (Valfritt) Klicka på Förfina kant om du vill justera markeringsgränsen ytterligare. Se Förfina markeringskanter.

Markera med verktyget Magnetlasso

Med verktyget Magnetlasso  fäster du ramen mot kanterna på definierade områden i bilden. Verktyget Magnetlasso är inte tillgängligt för bilder med 32 bitar per kanal.

Obs!

Magnetlassoverktyget är speciellt användbart om du snabbt vill markera objekt med komplexa konturer mot bakgrunder med hög kontrast.

 1. Välj verktyget Magnetlasso.
 2. Ange ett markeringsalternativ i alternativfältet.
  Photoshop: Markeringsalternativ
  Markeringsalternativ

  A. Nytt B. Lägg till C. Ta bort från D. Överlappa med 
 3. (Valfritt) Ställ in ludd- eller kantutjämningseffekter i alternativfältet. Se Mjuka upp markeringarnas kanter.

 4. Ange något av följande alternativ:

  Bredd

  Om du vill ange en avläsningsbredd anger du ett pixelvärde för Bredd. Magnetlassoverktyget läser endast av kanter inom det angivna avståndet från pekaren.

  Obs!

  Om du vill ändra lassopekaren så att den anger lassobredden trycker du på Caps Lock-tangenten. Du kan ändra pekaren när verktyget är markerat men inte används. Tryck på höger klammerparentes (]) om du vill öka bredden på magnetlassokanten med 1 pixel. Om du vill minska bredden med 1 pixel trycker du på vänster klammerparentes ([).

  Kontrast

  Om du vill ange lassoverktygets känslighet för konturer i bilden anger du ett värde mellan 1 % och 100 % för Kontrast. Om du anger ett högre värde läser verktyget bara av kanter som avviker kraftigt mot omgivningen. Med ett lägre värde läser verktyget även av kanter med lägre kontrast.

  Täthet

  Om du vill ange frekvensen för lassons fästpunkter anger du ett värde mellan 0 och 100 för Täthet. Ju högre värde, desto snabbare fästs markeringsramen på plats.

  Obs!

  I bilder med väldefinierade konturer kan du ange ett högre värde för bredd och konturkontrast och sedan kalkera gränsen i stora drag. På en bild med mjuka kanter kan du ange ett lägre värde för bredd och konturkontrast och sedan kalkera gränsen mer exakt.

  Känslighet

  Om du arbetar med en tryckkänslig platta markerar eller avmarkerar du alternativet för tryckkänslighet. Om alternativet är markerat och du ökar trycket på plattan kommer konturens bredd att minska.

 5. Klicka i bilden på det ställe som ska vara första fästpunkt. Fästpunkterna håller markeringsramen på plats.
 6. Släpp musknappen eller håll den nedtryckt och flytta sedan pekaren längs den kant du vill spåra.

  Det senaste segmentet i markeringsramen förblir aktivt. När du flyttar pekaren fäster det aktiva segmentet mot den starkaste kanten i bilden, med utgångspunkt i den avläsningsbredd som har angetts i alternativfältet. Med jämna mellanrum lägger magnetlassoverktyget till fästpunkter till markeringsramen och fäster föregående segment.

 7. Om ramen inte fäster mot den önskade kanten klickar du en gång om du vill lägga till en fästpunkt manuellt. Fortsätt att spåra längs kanten och lägg till fästpunkter där det behövs.
  Photoshop: Fästpunkterna håller markeringsramen på plats
  Fästpunkterna håller markeringsramen på plats

 8. Om du tillfälligt vill växla till de andra lassoverktygen gör du på något av följande sätt:
  • Om du vill aktivera lassoverktyget håller du ned Alt och drar med musknappen nedtryckt.
  • Om du vill aktivera verktyget Polygonlasso håller du ned Alt och klickar.
 9. Om du vill radera nyligen ritade segment och fästpunkter håller du ned tangenten Delete tills du raderat fästpunkterna för det önskade segmentet.
 10. Stäng markeringsramen:
  • Stäng ramen med ett magnetsegment genom att dubbelklicka eller trycka på Enter. (Om du vill stänga ramen manuellt drar du tillbaka mot startpunkten och klickar.)
  • Om du vill stänga ramen med ett rakt segment håller du ned Alt och dubbelklickar.
 11. (Valfritt) Klicka på Förfina kant om du vill justera markeringsgränsen ytterligare. Se Förfina markeringskanter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy