Gör markeringar med verktyget Rektangulär markeringsram

Med verktyget Rektangulär markeringsram görs en markering i form av en rektangel.

Verktyget Rektangulär markeringsram i Photoshop

  1. Välj verktyget Rektangulär markeringsram (M) .

  2. Använd alternativfältet för att anpassa verktygsinställningarna, till exempel Lägg till i markering eller Ta bort från markering, för att få den markering du vill ha.

  3. Rita markeringsområdet.

    • Rektangulärt: Dra över området som du vill markera. 
    • Fyrkant: Håll ned Skift-tangenten och dra diagonalt i valfri riktning.
    • Rita från mitten och utåt: Håll Alt-tangenten nedtryckt samtidigt som du drar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online