Gör markeringar med verktyget Rektangulär markeringsram

Med verktyget Rektangulär markeringsram görs en markering i form av en rektangel.

Verktyget Rektangulär markeringsram i Photoshop

  1. Välj verktyget Rektangulär markeringsram (M) .

  2. Använd alternativfältet för att anpassa verktygsinställningarna, till exempel Lägg till i markering eller Ta bort från markering, för att få den markering du vill ha.

  3. Rita markeringsområdet.

    • Rektangulärt: Dra över området som du vill markera. 
    • Fyrkant: Håll ned Skift-tangenten och dra diagonalt i valfri riktning.
    • Rita från mitten och utåt: Håll Alt-tangenten nedtryckt samtidigt som du drar.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto