Med markeringsramsverktygen kan du markera rektanglar, ellipser och rader och kolumner med en pixel.

 1. Välj ett markeringsramsverktyg:

  Rektangulär markeringsram

  Gör en rektangulär markering (eller kvadratisk om du använder Skift-tangenten).

  Elliptisk markeringsram

  Gör en elliptisk markering (eller cirkelformig om du använder Skift-tangenten).

  Markeringsram för en rad eller en kolumn

  Definierar kanten som en rad eller kolumn som är en pixel bred.

 2. Ange ett markeringsalternativ i alternativfältet.
  Photoshop: Markeringsalternativ
  Markeringsalternativ

  A. Nytt B. Lägg till C. Ta bort från D. Överlappa med 
 3. Ange en luddinställning i alternativfältet. Aktivera eller avaktivera kantutjämning för den elliptiska markeringsramen. Se Mjuka upp markeringarnas kanter.

 4. För verktyget Rektangulär markeringsram eller Oval markeringsram väljer du ett format i alternativfältet:

  Normal

  Markeringsramens proportioner bestäms genom att du drar.

  Fasta proportioner

  Anger ett förhållande mellan höjd och bredd. Ange värden (decimalvärden är giltiga) för förhållandet. Om du till exempel vill rita en markeringsram som är dubbelt så bred som hög anger du bredden 2 och höjden 1.

  Fastställd storlek

  Anger fasta värden för markeringsramens höjd och bredd. Ange pixelvärden i heltal.

  Obs!

  Förutom pixlar (px) kan du också använda specifika enheter som tum (in) eller centimeter (cm) i höjd- eller breddvärden.

 5. Om du vill passa in markeringarna mot stödlinjer, ett rutnät, segment eller dokumentgränser, gör du på något av följande sätt:
  • Välj Visa > Fäst eller Visa > Fäst mot, och välj ett kommando på undermenyn. Markeringsramen kan fästas mot en dokumentgräns eller till olika Photoshop Extras, vilket styrs från undermenyn Fäst mot.
 6. Skapa sedan en markering på något av följande sätt:
  • Välj verktyget Rektangulär markeringsram eller Oval markeringsram och dra över det område som du vill markera.
  • Håll ned skifttangenten medan du drar om du vill begränsa markeringen till en kvadrat eller cirkel (släpp musknappen innan du släpper skifttangenten om du vill bibehålla markeringsformen).
  • Om du vill dra en markeringsram från mitten håller du ned Alt när du drar.
  Photoshop: Dra markeringsramen från hörnet
  Dra en markeringsram från hörnet av en bild (vänster) och från mitten av en bild (höger) genom att trycka på Alt/Alternativ när du drar

  • Om du vill använda markeringsramen för en rad eller kolumn klickar du bredvid det område du vill markera, och drar sedan markeringsramen till exakt plats. Om ingen markeringsram syns ökar du förstoringsgraden för bildvisningen.

  Obs!

  Om du vill flytta en rektangulär eller oval markeringsram skapar du först markeringsramen genom att dra med musknappen nedtryckt. Tryck sedan ned Blanksteg och fortsätt att dra. Släpp Blankstegn, men fortsätt att hålla musknappen nedtryckt om du behöver justera markeringsramen ytterligare.