Sammanfattning av funktioner | Photoshop på iPad (augusti 2021-versionen)

Läs om de nya funktionerna och förbättringarna i augusti 2021-utgåvan av Photoshop på iPad (version 2.7).

Extrahera objekt med Trollstav

Den här efterfrågade ikoniska Photoshop-funktionen är användbar för att snabbt extrahera objekt från en platt bakgrund, snabbt markera ett oregelbundet format område eller markera ett element med en distinkt färg.  

Så här gör du en markering med verktyget trollstav:

  1. Om du vill visa alla markeringsverktyg och -åtgärder dubbeltrycker du eller trycker länge på lassoverktyget i verktygsfältet. Välj trollstavsverktyget.
  2. I verktygsalternativen som visas anger du ett markeringsalternativ: Ny markering, Lägg till i markering, Ta bort från markeringÖverlappa med markering, Penselstorlek och mycket mer Inställningar för trollstaven.
  3. På menyn Inställningar för trollstaven kan du ange provstorlek för markeringen. Du kan också välja att aktivera eller avaktivera följande alternativ:  Kantutjämning, Angränsande och Ta prov på alla lager. Avaktivera Angränsande om du vill markera områden med liknande färg som inte ligger intill varandra.
  4. Tryck på den färg i bilden som du vill välja för att göra markeringen.
  5. När markeringen är klar visas fältet med egenskaper för aktiv markering längst ned på arbetsytan. Du kan också välja: Avaktivera, Maskera, Radera, Invertera, Förfina kant, Omforma markering eller Välj liknande.

Mer information finns i Gör markeringar och lägg till masker.

Projicera din arbetsyta

Om du ansluter din iPad till en extern skärm (skärm, tv) via HDMI eller USB-C projiceras arbetsytan på den skärmen (utan Photoshop-användargränssnittet) och du kan visa dokumentet samtidigt som du redigerar det.

Om du vill projicera arbetsytan går du till dialogrutan Programinställningar > Allmänt och aktiverar Projicera arbetsytan.  

Om du vill veta mer kan du gå till Hantera appinställningar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?