Problem med Adobe Premiere Elements vid start

Problem

Adobe Premiere Elements fastnar vid laddning av PlayerMediaCore.prm under starten.

Lösning

 1. Navigera till 
  C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Elements 
  eller tryck på Windows+R.

  Dialogrutan Kör visas.

 2. Skriv %appdata% i dialogrutan Kör och tryck på OK.

  Mappen Roaming öppnas. 

 3. Navigera till följande plats:

  Adobe\Premiere Elements

 4. Open filen Debug Database.txt .

 5. Leta efter följande flaggpost:

  DS.ForceCPUOnly false false

 6. Ändra flaggposten till true som visas nedan:

  DS.ForceCPUOnly true false

 7. Spara ändringarna genom att välja Fil > Spara i Anteckningsblock.

Obs!

Om Adobe Premiere Elements inte startades korrekt tidigare och det här är en förstagångsinstallation kan det hända att du inte hittar den flaggpost som nämns i steg 5. I så fall ersätt koden du har på filen Debug Database.txt genom att kopiera och klistra in koden från filen Debug Database.txt . Fortsätt sedan från steg 5.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?