Lägga till numrerade bilder som ett enskilt klipp

  1. Kontrollera att alla stillbilder har rätt filnamnstillägg. Alla filnamn i sekvensen måste innehålla samma antal siffror före tillägget, till exempel fil000.bmp, fil001.bmp och så vidare.

  2. Gör något av följande:
    • Klicka på Lägg till media och välj Filer och mappar.

    • Välj Arkiv > Lägg till media från > Filer och mappar.

  3. Leta upp och välj den första bilden i sekvensen. Välj Numrerade stillbilder på menyn Filformat och klicka på Öppna.

De numrerade filerna tolkas alla som en enda sekvens i Premiere Elements.

Obs! Mer information om att ändra längden för bilder finns i "Ange längden för importerade bilder" i hjälpen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?