Auto Reframe

Auto Reframe identifierar handlingen i videon på ett intelligent sätt och omformar klippen för olika proportioner samtidigt som den viktigaste delen av handlingen behålls i bildrutan. Auto Reframe fungerar bäst när projektets och medieobjektets inställningar inte stämmer överens, dvs. när svarta staplar visas på bildskärmen.

Auto Reframe

Hur använder jag Auto Reframe?

 1. Skapa ett nytt projekt i Premiere Elements och lägg till medieobjekt på tidslinjen.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Auto Reframe på tidslinjen.
  Auto Reframe

  • Gå till Video > Omforma på panelen Effekter och dra och släpp Auto Reframe på medieobjektet på tidslinjen.
  Auto Reframe

 3. (Valfritt) Gör manuella justeringar av effekten på panelen Tillämpade effekter.

  Auto Reframe

  Spårning av rörelse

  Välj mellan Långsammare rörelse: Passar när det finns mycket lite eller ingen kamerarörelse, Standard: Passar det mesta innehåll. Här följer effekten Auto Reframe handlingen, men resultaten kanske inte ser jättebra ut om handlingen är mycket snabb eller Snabbare rörelse: Passar när det finns mycket rörelse i materialet och du vill att Auto Reframe-effekten ska följa handlingen.

  Justera position

  Justerar bildrutans position.

  Omformningens förskjutning

  Justerar fästpunktens position i förhållande till klippet.

  Omformningens skala

  Skalar bildrutans höjd och bredd.

  Omformningens rotation

  Roterar klippet med en angiven vinkel.

Viktigt:

Om du växlar eller återställer Auto Reframe-effekten efter att du har tillämpat den, återgår klippet inte till sin ursprungliga storlek.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?