Använda rörelsespårning i videoklipp

Med rörelsespårning kan du spåra objekt som rör sig i ett videoklipp. Du kan koppla clipart som stillbilder, grafik eller videoklipp till dessa objekt. Så här spårar du ett objekt i ett videoklipp:

  1. Importera videoklippet till tidslinjen.

  2. Markera klippet.

  3. Välj Verktyg > Rörelsespårning i åtgärdsfältet.

  4. Klicka på Markera objekt. Det visas en ram, vars storlek du kan ändra, på monitorpanelen. Du kan ändra storlek på ramen genom att dra hörncirklarna.

  5. Klicka på Spåra objekt. Det tar lite tid att använda rörelsespårning på klippet.

  6. Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på blankstegstangenten för att visa klippet med rörelsespårning på det avsedda objektet.

Använda clipart på ett objekt

Så här använder du clipart på ett objekt i ett videoklipp:

  1. Klicka på Bilder i åtgärdsfältet.

  2. Välj en bild och dra och släpp den på det objekt som du spårar.

  3. Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på blankstegstangenten för att visa klippet med rörelsespårning på det avsedda objektets clipart.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?