Kopiera innehåll från PDF-filer

Du kan kopiera innehåll från en PDF-fil om inte författaren har tillämpat skyddsinställningar som inte tillåter kopiering. Om du vill kopiera stort innehåll från en PDF-fil kan du enkelt exportera PDF-filen till Word, Excel eller PowerPoint.

Kopiera text och bilder från PDF-filer

Bekräfta att kopiering av innehåll är tillåten

  1. Högerklicka på dokumentet och välj Dokumentegenskaper.

  2. Klicka på fliken Säkerhet och gå till Sammanfattning av dokumentbegränsningar.

Kopiera specifikt innehåll från en PDF-fil

  1. Högerklicka på dokumentet och välj Välj verktyg i snabbmenyn.

  2. Dra för att markera text eller klicka för att markera en bild.

  3. Högerklicka på det markerade objektet och välj Kopiera.

Kopiera en hel PDF-fil (endast Windows® Acrobat Reader-programmet, inte webbläsaren)

  1. Välj Redigera > Kopiera fil till Urklipp.

Kopiera ett område i en PDF-fil (endast Acrobat Reader-programmet, inte webbläsaren)

Med verktyget för ögonblicksbild kopierar du ett område som en bild som du kan klistra in i andra program.

  1. Välj Redigera > Mer > Ta en ögonblicksbild.

  2. Dra en rektangel runt området som du vill kopiera och släpp sedan musknappen.

  3. Tryck på Esc för att avsluta läget för ögonblicksbild.

I ett annat program väljer du Redigera > Klistra in för att klistra in den kopierade bilden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?