Exportera PDF från Acrobat Reader DC

Konvertera PDF till Word

Konvertera snabbt PDF till Word online

Konvertera PDF till Excel

Konvertera PDF till Excel snabbt online

Med Adobe Acrobat Export PDF kan du återanvända värdefullt innehåll som sparats i PDF-filer. I stället för att skriva in informationen igen kan du använda Adobe Acrobat Export PDF för att konvertera PDF-filer till redigerbara Word-, Excel- eller RTF-dokument (Rich Text Format).
 

Exportera PDF

Obs!

Se till att du har en betald prenumeration på tjänsten Adobe Acrobat Export PDF för att konvertera PDF-filer till Microsoft Word-, Excel- eller RTF-dokument.

 1. Klicka på Logga in i det övre högra hörnet av Reader DC-fönstret.

 2. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord i dialogrutan Logga in.

 3. Klicka på Exportera PDF i den högra rutan.

  Exportera PDF till Word-, Excel- eller RTF-format

 4. Som standard markeras den öppna filen för konvertering. Klicka på Välj PDF-fil för att bläddra och välja en annan fil.

 5. Välj önskat konverteringsformat i listrutan Konvertera till.  

  Obs!

  Om du exporterar ett skannat dokument eller en skannad bild kontrollerar du att dokumentspråket är rätt inställt enligt språket för texten som används i dokumentet. Om du vill ändra språk klickar du på Ändra och väljer ett språk i listan.

 6. Klicka på Konvertera.

  Filen exporteras till det valda filformatet och sparas på ditt Acrobat.com-konto.   

 7. Klicka på Spara som för att spara det konverterade dokumentet på din lokala dator.

  Spara det konverterade dokumentet på din lokala dator

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto

[Feedback V2 Badge]