Skyddad visning av PDF-filer (Windows)

För din dators säkerhet har Acrobat Reader ett skyddat läge och skyddad visning. När Skyddat läge är aktiverat körs alla åtgärder som krävs av Acrobat Reader för att visa PDF-filen i en begränsad miljö: ”sandlådan”.

Skyddat läge

Som standard körs Adobe Reader i skyddat läge för att skapa ett extra skyddslager. I skyddat läge kan inte skadliga PDF-dokument starta godtyckliga körbara filer eller skriva till systemkataloger eller Windows-registret.

För att kontrollera statusen för skyddat läge väljer du Fil > Egenskaper > Avancerat > Skyddat läge.

Skyddat läge är aktiverat som standard. Ange inställningarna på följande sätt:

 1. Välj Redigera > Inställningar.

 2. I listan Kategorier till vänster väljer du Skydd (förbättrat).

 3. I avsnittet Sandlådeskydd markerar eller avmarkerar du Aktivera skyddat läge vid start.

  • Aktivera Skapa loggfil för skyddat läge för att registrera händelser. Ändringarna tillämpas nästa gång du startar programmet.
  • Klicka på Visa logg för att öppna loggfilen.

Skyddad vy

För att öka säkerheten och undvika eventuella säkerhetsrisker i samband med filer som kommer från osäkra platser använder du läget Skyddad vy. I läget Skyddad vy är de flesta funktioner inaktiverade. Du kan visa PDF-filen, men inte göra mycket annat.

I den skyddade vyn visas ett gult fält högst upp i Reader-fönstret. Klicka på Aktivera alla funktioner för att avsluta Skyddad vy.  

Informationsfältet i Skyddad vy
Informationsfältet i Skyddad vy

Ändra när Skyddad vy ska tillämpas på följande sätt:

 1. Välj Redigera > Inställningar.
 2. I listan Kategorier till vänster väljer du Skydd (förbättrat).
 3. I området Sandlådeskydd väljer du ett alternativ för Skyddad vy:
  • Av
  • Filer från potentiellt osäkra platser
  • Alla filer

Behöriga platser

Du kan lägga till specifika filer, mappar och värdar på behöriga platser för att selektivt lita på PDF-filer och kringgå säkerhetsbegränsningarna.

Öppna dialogrutan Inställningar, välj kategorin Skydd (förbättrat) och gör följande under Behöriga platser:

 • Om du litar på alla dokument med giltigt säkerhetscertifikat väljer du Lita automatiskt på dokument med giltig certifiering.
 • För att lita på webbplatser som du redan litar på i Internet Explorer väljer du Lita automatiskt på platser från mitt Win operativsystems säkerhetszoner.
 • Om du vill lägga till enbart en eller två PDF-filer från en plats klickar du på Lägg till fil.
 • Om du vill skapa en betrodd mapp för flera PDF klickar du på Lägg till mappsökväg eller Lägg till värd.
 • Om du vill tillåta att data läses in från en webbplats anger du namnet på rot-URL:en. Skriv exempelvis www.adobe.com, inte www.adobe.com/products. Om du vill lita enbart på filer från säkra anslutningar väljer du Endast säkra anslutningar (https:).
Obs!

Inställningen Lita automatiskt på platser från mitt Win operativsystems säkerhetszoner gäller när Skyddad vy är inställd på Filer från potentiellt osäkra platser

Om Skyddad vy har inställningen Alla filer öppnas de betrodda platserna i den skyddade vyn som standard om du inte lägger till dem i listan över Behöriga platser.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto