Skyddad visningsfunktion för PDF-filer (Windows)

Acrobat Reader DC innehåller ett skyddat läge och en skyddad vy för att ge extra säkerhet och skydda datorn. När skyddat läge är aktiverat körs alla åtgärder som behövs för att visa PDF-filen i Acrobat Reader DC på ett begränsat sätt i en skyddad miljö, en så kallad "sandlåda". 

Skyddat läge

Som standard körs Adobe Reader DC i skyddat läge, för att ge ett extra skyddslager. I skyddat läge kan inte skadliga PDF-dokument starta godtyckliga körbara filer eller skriva till systemkataloger eller Windows-registret.

Om du vill kontrollera statusen för skyddat läge väljer du Arkiv > Egenskaper > Avancerat > Skyddat läge.

Skyddat läge aktiveras som standard. Så här anger du inställningarna:

 1. Välj Redigera > Inställningar.

 2. Välj Skydd (förbättrat) i listan Kategorier till vänster.

 3. I avsnittet Sandlådeskydd aktiverar eller inaktiverar du Aktivera skyddat läge vid start.

  • Aktivera Skapa loggfil för skyddat läge om du vill registrera händelser. Ändringarna träder i kraft nästa gång programmet startas.
  • Öppna loggfilen genom att klicka på Visa logg.

Skyddad vy

För att ge ytterligare säkerhet och för att undvika potentiella säkerhetsrisker med filer som kan komma från osäkra platser ska du använda det skyddade läget. De flesta funktioner är inaktiverde i Skyddad vy. Du kan visa PDF-filen, men inte göra mycket mer.

I skyddat läge visas ett gult fält ovanför Reader DC-fönstret. Klicka på Aktivera alla funktioner för att avsluta Skyddad vy.  

Informationsfältet i skyddad vy
Informationsfältet i skyddad vy

Så här ändrar du när Skyddad vy ska används:

 1. Välj Redigera > Inställningar.
 2. Välj Skydd (förbättrat) i listan Kategorier till vänster.
 3. I området Sandlådeskydd väljer du ett alternativ för Skyddad vy:
  • Av
  • Filer från potentiellt osäkra platser
  • Alla filer

Behöriga platser

Du kan lägga till utvalda filer, mappar och värdar i behöriga platser för att ange vilka PDF-filer som är pålitliga och kringgå säkerhetsbegränsningarna.

Öppna dialogrutan Inställningar, välj kategorin Skydd (förbättrat) och gör följande under Behöriga platser:

 • Om du litar på alla dokument med ett giltigt säkerhetscertifikat ska du välja Lita automatiskt på dokument med giltig certifiering.
 • Om du litar på de webbplatser som redan är betrodda i Internet Explorer ska du välja Lita automatiskt på platser från mitt Win operativsystems säkerhetszoner.
 • Om du vill lägga till enbart en eller två PDF-filer från en plats klickar du på Lägg till fil.
 • Om du vill skapa en betrodd mapp för flera PDF-filer klickar du på Lägg till mappsökväg eller Lägg till värd.
 • Om du vill tillåta att data laddas från en webbplats anger du namnet på rot-URL:en. Ange exempelvis www.adobe.com, och inte www.adobe.com/products. Om du enbart vill lita på filer från säkra anslutningar väljer du Endast säkra anslutningar (https:).
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto