Spara, visa och söka i PDF-filer

Spara PDF-filer

Om författaren har gjort det möjligt att spara lokalt, kan du spara en kopia av en PDF-fil eller PDF-portfölj.

Webbläsare

 • När du vill spara en PDF-fil ska du klicka på ikonen Spara fil i HUD-verktygsfältet längst ned i PDF-vyn.

HUD-verktygsfält i en webbläsare
HUD-verktygsfält i en webbläsare

Programmet Acrobat Reader DC

 • När du vill spara en PDF-fil ska du välja Arkiv > Spara eller klicka på ikonen Spara fil i HUD-verktygsfältet längst ned i PDF-filen. Dialogrutan Spara som visas. Välj platsen där du vill spara PDF-filen och klicka på Spara.

Obs! Som standard visas dialogrutan Spara som den första gången. Dialogrutan visas inte igen när du sparar fler ändringar i samma fil så länge den är öppen i Reader. Denna standardinställning i Reader styrs av inställningen för skyddat läge som förhindrar att PDF-filer manipuleras när de är öppna i Reader. Om du vill inaktivera det skyddade läget i Reader (rekommenderas ej), ska du gå till Redigera > Inställningar > Skydd (förbättrat) och avmarkera kryssrutan Aktivera skyddat läge vid start.

 • Om du vill skapa en kopia av PDF-filen väljer du Arkiv > Spara som.
 • Om du vill spara PDF-filen som text som du kan arbeta med, väljer du Arkiv > Spara som annan > Text.

Varför kan jag inte spara en PDF-fil?

Därför att PDF-filens författare av säkerhets-, upphovsrättsliga eller andra skäl har inaktiverat möjligheten att spara lokalt.

Om du behöver spara PDF-filen kontaktar du skribenten och ber att han eller hon gör det möjligt att spara lokalt. Mer information finns i Ge Reader-användare behörighet att spara formulärdata i Acrobat-hjälpen.

Visa och navigera i PDF-dokument

Gör något av följande:

 • I Acrobat Reader DC kan du förstora eller förminska sidan med alternativen för zoom, förstoring och anpassning i HUD-verktygsfältet i PDF-vyn.
HUD-verktygsfältet
HUD-verktygsfältet innehåller alternativen Markering, Zoom, Förstoring, Sidminiatyr och Anpassa till sida

Du kan också använda alternativen för snabbnavigering på huvudverktygsfältet och i den vänstra navigeringsrutan.

Navigera snabbt med dessa alternativ
Navigera snabbt med dessa alternativ

A. Ange sidnumret och tryck på retur om du vill gå till en viss sida. B. Snabbt navigera till nästa eller föregående sida. C. Om du vill navigera visuellt ska du klicka på ikonen Sidminiatyrer i den vänstra navigeringsrutan. D. Om du vill hoppa till intressanta stycken ska du klicka på ikonen Bokmärken i den vänstra navigeringsrutan. 

Om du vill ange alternativ för rullning och visning av flera sidor väljer du menyn Visa > Sidvisning. Högerklicka på Acrobat Reader DC-verktygsfältet i webbläsaren och välj Sidvisning.

Zooma in i ett visst område

 • Högerklicka i dokumentet och välj Markering zoomning på snabbmenyn. Dra sedan över området som du vill förstora.

 • (Endast Acrobat Reader DC-programmet, inte i webbläsare) På menyn Visa > Zoom väljer du Dynamisk zoomning , Panorera och zooma eller Luppverktyget . Mer information om de olika alternativen finns i Justera PDF-vyer i hjälpen för Acrobat.

Söka efter information i en PDF-fil

Gör något av följande om du vill söka efter sidinnehåll:

 • Högerklicka i dokumentet och välj Sök på snabbmenyn. I det övre högra hörnet i dokumentfönstret skriver du sökordet och klickar på knappen Nästa eller Föregående när du vill gå till de olika förekomsterna.
Högerklicka på dokumentet och välj Sök
När du vill visa sökrutan högerklickar du i dokumentet och väljer Sök.

 • Om du vill göra en mer komplicerad sökning efter hela ord, fraser, kommentarer eller andra alternativ gör du något av följande:

  • Tryck på Ctrl+Skift+F i en webbläsare för att öppna rutan för avancerade sökningar.

  • I Acrobat Reader DC-programmet väljer du Redigera > Avancerad sökning.

  Om du vill anpassa sökningen ytterligare, klickar du på Visa fler alternativ längst ned i sökrutan. Mer information finns i Avancerade sökalternativ i hjälpen för Acrobat.

Visa och söka i en PDF-portfölj

En PDF-portfölj är en samling filer i olika format som skapats i olika program. Du kan använda sökverktygen i Reader för att söka efter text i hela PDF-portföljen. Skriv texten du vill söka efter i sökrutan i verktygsfältet PDF-portfölj. I sökresultatet visas alla filer som innehåller texten.

 • För PDF-filer utvidgar du listan för att se resultatet i sitt sammanhang. Klicka på ett sökresultat om du vill gå till texten i PDF-filen.

 • För andra typer av filer klickar du på Öppna och söker sedan i filen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto