Skicka dokument för signatur

Du kan få dokument signerade av andra med Fyll & Sign-verktyget som använder molntjänster från Adobe Acrobat Sign. Det gör att signerare snabbt kan signera avtal var som helst via en webbläsare eller mobilenhet. Signerare behöver inte köpa någon Adobe-produkt för att signera avtalen.

Titta på en snabb videosjälvstudie och kom igång


Signera dina PDF-dokument och dela dem med andra nu. Klicka på Kom igång för att starta Acrobat: Kom igång

Få dokument e-signerade av andra

Slutför redigeringarna innan du undertecknar. Det signerade avtalet är certifierat av Adobe Acrobat Sign. Ändringar av det signerade avtalet gör att det tappar sin certifiering.

Ett e-postmeddelande skickas till undertecknarna som ber dem signera avtalet. När det är undertecknat får både du och de personer som undertecknat den signerade PDF-filen med e-post. Du kan spåra hela signeringsprocessen i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC från Start > För signering.

Filtyper som stöds för signering

Förutom PDF-filer kan du skicka Microsoft Office-filer, olika bildfiler, HTML-filer och textfiler för signering. Filtyper som stöds: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG och PNG.

Steg:

 1. Öppna PDF-formuläret i Acrobat eller Acrobat Reader och välj sedan Verktyg > Begär e-signaturer.

 2. Fönstret Begär signatur visas. Gör följande:

  1. I fältet Signerare lägger du till mottagarnas e-postadresser i den ordning som du vill att dokumentet ska signeras.
  2. Ändra standardtexten i området Ämne och Meddelande efter behov.
   Valfritt: Om du vill lägga till fler personer i informationssyfte använder du knappen Lägg till kopia för att lägga till deras e-postadresser i listan över kopior.
  3. Om du vill lägga till fler dokument klickar du på Lägg till filer och letar upp och väljer dokument.
  Acrobat Sign-fönstret

  Om du inte vill använda Avancerade alternativ kan du hoppa över nästa valfria steg.

  d. (Valfritt) Klicka på Fler alternativ om du vill ange avancerade alternativ som autentisering av signerare, påminnelser med mera.

  • Som standard är inställningen Slutför i ordning aktiverad. Siffrorna bredvis e-postadresserna motsvarar deltagandeordningen. Om du inte vill följa någon viss ordning för signering, kan du växla knappen till Slutför i vilken ordning som helst.
   (Valfritt) Klicka på Lägg till mig, om du vill inkluderas som en signerare av dokumentet.
  • Specificera autentiseringstyp som E-post, Lösenord, Kunskapsbaserad autentisering, eller Telefon.
  • Lösenordsskydda PDF-filen.
  • Ange en Tidsgräns för slutförande.
  • Ange en påminnelse för att mottagarna ska vidta en åtgärd.
  • Ange Mottagarens språk i det e-post som skickats. (Endast tillgängligt med tjänst på företagsnivå.)
  Adobe Acrobat Sign – Avancerade alternativ
  Mer om avancerade alternativ

 3. Klicka på Ange var signeringen ska ske eller på Nästa.

  Dokumentet är nu redo för att lägga till fält som du vill att signerarna ska fylla i eller signera.

  Obs!

  Om du har lagt till flera dokument, konverteras dokumenten till PDF-filer och kombineras till en enda fil. Den kombinerade filen öppnas så att du kan lägga till lämpliga fält.

 4. Fönstret Ange plats för signatur och signera visas med alternativ baserade på om du har lagt till en eller flera signerare.

  • Förenklat läge för enskild undertecknare
   Om du har lagt till en undertecknare är läget Avancerad redigering av och du ser det förenklade alternativet enligt bilden nedan. När du vill placera ett signaturfält eller ett annat fält kan du klicka på önskad plats i dokumentet och ange fältets egenskaper via snabbmenyn.
  Ange platser för att fylla i och signera

  • Förenklat läge för flera signerare
   Det här läget är ett förenklat redigeringsläge där du kan tilldela fält till flera signerare. När du väljer en signerare i den högra rutan och lägger till fält i formuläret kommer fälten att tilldelas signeraren. Det innebär att dessa fält kommer att vara tillgängliga så att signeraren kan fylla i information och signera formuläret.
  Förenklat läge för flera signerare

  Du kan byta tilldelad person för ett fält med hjälp av det flytande verktygsfältet. De tilldelade färgerna till signerarna gör det enkelt att särskilja fälten för respektive signerare.

  Flytande verktygsfält
  Flytande verktygsfält

  Välj signerare
  Välj signerare

  Visa fler fält
  Välj fälttyp

  • Avancerat läge för en signerare
   Om du har lagt till flera signerare ser du alternativen som visas nedan. Klicka på  -knappen för att placera de detekterade formulärfälten i PDF-dokumentet. Du kan även dra fälten från flikarna i höger panel och släppa fälten där de önskas i dokumentet.
  Avancerat läge för flera signerare

  Obs!

  Du kan växla mellan förenklat läge och avancerat läge för flera signerare. Om du vill växla läge stänger du av Avancerad redigering i den högra rutan.

 5. När du har placerat alla önskade fält i dokumentet klickar du på Skicka. Dokumentet skickas för signering till mottagarna och en bekräftelse visas.

  Bekräftelse, skickat för signering

  Du får ett e-postmeddelande från Adobe Acrobat Sign där det framgår att avtalen har skickats till den första signeraren för signering. Den första signeraren får också ett e-postmeddelande med en länk för att signera avtalet. När signeraren lägga till sin signatur till signaturfältet och därefter klickar på knappen Klicka för att signera så skickas avtalet till nästa signerare med en länk för att signera och så vidare. När avtalet har undertecknats av alla signerare så får alla en kopia på det signerade avtalet.

  Alla dina signerade dokument lagras på ett ställe och du kan komma åt dem överallt. Mer information finns i Spåra dokument som skickats för signering.

Undertecknarens upplevelse

En undertecknare får ett e-postmeddelande med en länk för att signera avtalet. Om undertecknaren använder datorprogrammet Acrobat DC eller Acrobat Reader DC ser denne ett meddelande om att ett avtal har delats för signering. Mer information finns i Signera ett avtal.

Obs!

Undertecknare behöver inte registrera sig eller köpa en Adobe-produkt för att signera avtal. De kan signera avtal med en webbläsare, en mobil enhet eller med datorprogrammet Acrobat DC/Acrobat Reader DC.

Spåra avtal som skickats för e-signering

Finns i Acrobat DC

Du kan spåra vilka avtal som skickats för signering, som har signerats eller som väntar på din signatur.

Individuella och Team-användare

Gå till Hem > Signera > Alla avtal. Alla dokumenten som delas för signatur listas.

Företagsanvändare

 1. Hem > Signera > Alla avtal klickar du på Öppna Acrobat Sign.

  Öppna Adobe Acrobat Sign

 2. Sidan Acrobat Sign Manage visas i ett nytt fönster i webbläsaren.

  Spåra avtal som skickats för signering

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto