Du kan få dokument signerade av andra med Fill & Sign-verktyget som förlitar sig på molntjänster från Adobe Sign. Det gör att signerare snabbt kan signera avtal var som helst via en webbläsare eller mobilenhet. Signerare behöver inte registrera sig eller köpa en Adobe-produkt för att signera avtalen.

Ett e-post skickas till undertecknarna som ber dem signera avtalet. När det är undertecknat får både du och de personer som undertecknat den signerade PDF-filen med e-post. Du kan spåra hela signeringsprocessen i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC från Start > För signering.

 

Få dokument signerade av andra

Filtyper som stöds för signering

Förutom PDF-filer kan du skicka Microsoft Office-filer, olika bildfiler, HTML-filer och textfiler för signering. Filtyper som stöds: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG och PNG.

Obs! Redigera dokumentet innan du signerar. Det signerade avtalet är certifierat av Adobe Sign. Ändringar av det signerade avtalet gör att det tappar sin certifiering.

Steg:

 1. Öppna PDF-filen du vill signera i Acrobat eller Acrobat Reader.

 2. Klicka på Fyll i och signera i höger panel eller välj Verktyg > Fyll i och signera. Fyll i och signera-verktygets fönster visas.

  Fyll i och signera-startsidan

  Obs!

  Uppdatera din Acrobat DC till den senaste versionen om du inte ser det här nya Adobe Sign-gränssnittet. Välj Hjälp > Sök efter uppdateringar för att automatiskt uppdatera från Acrobat DC. Följ stegen i uppdaterarens fönster för att hämta och installera de senaste uppdateringarna.

 3. Klicka på Övriga. Alternativet Lägg till undertecknare visas.

  Adobe Sign-startsida
 4. Gör följande:

  1. I fältet Undertecknare lägger du till mottagarnas e-postadresser i den ordning som du vill att dokumentet ska signeras.
  2. Ändra standardtexten i området Ämne och Meddelande efter behov.
   Valfritt: Om du vill lägga till fler personer i informationssyfte använder du knappen Lägg till kopia för att lägga till deras e-postadresser i listan över kopior.
  3. Om du vill lägga till fler dokument klickar du på Lägg till filer och letar upp och väljer dokument. (Om du inte vill använda Avancerade alternativ kan du hoppa över nästa valfria steg.)
  4. (Valfritt) Klicka på Fler alternativ, om du vill ange avancerade alternativ som autentisering av undertecknare, påminnelser och mer.
   • Som standard är inställningen Slutför i ordning aktiverad. Siffrorna bredvis e-postadresserna motsvarar deltagandeordningen. Om du inte vill följa någon viss ordning för signering, kan du växla knappen till Slutför i vilken ordning som helst.
    (Valfritt) Klicka på Lägg till mig, om du vill inkluderas som en signerare av dokumentet.
   • Ange autentiseringstyp, till exempel E-post, Lösenord, Social identitet, Kunskapsbaserad autentisering eller Telefon.
   • Lösenordsskydda PDF-filen.
   • Ange en Tidsgräns för slutförande.
   • Ange en påminnelse för att mottagarna ska vidta en åtgärd.
   • Ange Mottagarens språk i det e-post som skickats.
  Adobe Sign – Avancerade alternativ
  Mer om avancerade alternativ
 5. Klicka på Ange var signeringen ska ske eller på Nästa.

  Det går nu att lägga till de fält som du vill att signerarna ska fylla i eller signera.

  Obs! Om du har lagt till flera dokument, konverteras dokumenten till PDF-filer och kombineras till en enda fil. Den kombinerade filen öppnas så att du kan lägga till lämpliga fält.

 6. Fönstret Ange plats för signatur och signera visas med alternativ baserade på om du har lagt till en eller flera signerare.   

  • Om du har lagt till en signerare visas det förenklade alternativet nedan. När du vill placera ett signaturfält eller ett annat fält kan du klicka på önskad plats i dokumentet och ange fältets egenskaper via snabbmenyn.
  Ange platser för att fylla i och signera
  • Om du har lagt till flera signerare visas alternativen nedan. Klicka på -knappen för att placera de detekterade formulärfälten i PDF-dokumentet. Du kan även dra fälten från flikarna i höger panel och släppa fälten där de önskas i dokumentet.
  Lägga till signaturfält i dokument
 7. När du har placerat alla önskade fält i dokumentet klickar du på Skicka. Dokumentet skickas för signering till mottagarna och en bekräftelse visas.

  Bekräftelse, skickat för signering

  Du får ett e-postmeddelande från Adobe Sign där det framgår att avtalen har skickats till den första signeraren för signering. Den första signeraren får också ett e-postmeddelande med en länk för att signera avtalet. När signeraren lägga till sin signatur till signaturfältet och därefter klickar på knappen Klicka för att signera så skickas avtalet till nästa signerare med en länk för att signera och så vidare. När avtalet har undertecknats av alla signerare så får alla en kopia på det signerade avtalet.

  Alla dina signerade dokument lagras på ett ställe och du kan komma åt dem överallt. Mer information finns i avsnittet Spåra dokument som skickats för signatur nedan.

Undertecknarens upplevelse

En undertecknare får ett e-postmeddelande med en länk för att signera avtalet. Om undertecknaren använder datorprogrammet Acrobat DC eller Acrobat Reader DC ser denne ett meddelande om att ett avtal har delats för signering. Mer information finns i Signera ett avtal.

Obs!

Undertecknare behöver inte registrera sig eller köpa en Adobe-produkt för att signera avtal. De kan signera avtal med en webbläsare, en mobil enhet eller med datorprogrammet Acrobat DC/Acrobat Reader DC.

Spåra avtal som skickats för signering

Finns i Acrobat DC

Du kan spåra vilka avtal som skickats för signering, som har signerats eller som väntar på din signatur.

Individuella och Team-användare

Gå till Hem > För signatur. Alla dokumenten som delas för signatur listas.

sfs-retail-users

Företagsanvändare

 1. Hem > För signatur, klickar du på Öppna Adobe Sign.

  Öppna Adobe Sign
 2. Adobe Sign Manage-sidan visas i ett nytt fönster i webbläsaren.

  Spåra avtal som skickats för signering

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy