Med Reader kan du underteckna PDF-dokument och låta signaturen ingå i filen. Om du visar en PDF-fil på webben, ska du hämta PDF-filen innan du undertecknar den.

Vissa dokument har säkerhetsinställningar som inte tillåter elektroniska underskrifter. Skriv ut sådana dokument och underteckna sedan den utskrivna kopian.

Signera en PDF-fil

Om du vill signera ett PDF-dokument eller ett PDF-formulär kan du skriva, rita eller infoga en bild av din handskrivna signatur. Du kan även lägga till text, till exempel ditt namn, företag, titel eller datumet. När du sparar dokumentet blir underskriften och texten en del av PDF-filen.

 1. Öppna det PDF-dokument eller det PDF-formulär som du vill signera.

 2. Välj Verktyg > Fyll i och signera.

 3. Om du vill lägga till text, t.ex. namn, företag, titel eller datum, drar och släpper du din personliga sparade information från den högra panelen till ett formulärfält.

  Du kan också använda Lägg till text i verktygsfältet. Klicka på den plats i dokumentet där du vill lägga till texten och börja skriva. Använd verktygsfältet i fältet för att göra lämpliga ändringar.

 4. Klicka på ikonen Signera  i verktygsfältet och välj om du vill lägga till din signatur eller bara initialer.

  Lägg till signatur eller initialer

  Om du redan har lagt till signaturer eller initialer visas de som alternativ du kan välja.

 5. Om du redan har lagt till din signatur eller dina initialer väljer du dem bara bland alternativen för Signera och klickar sedan på den plats i PDF-dokumentet där du vill lägga till signaturen. Gå vidare till nästa steg.

  Om du signerar för första gången visas panelen Signatur eller Initialer. Nedan visas ett exempel på Signaturpanelen.

  Skapa, rita eller importera en signaturbild
  Du kan välja att skriva, rita eller importera en signaturbild. Tillagda signaturer och initialer sparas för framtida bruk.

  Typ

  Skriv ditt namn i fältet. Du kan välja bland ett litet urval signaturformat. Klicka på Ändra stil om du vill visa ett annat format.

  Rita

  Rita din signatur i fältet.

  Bild

  Bläddra och välj en bild av din signatur.

  Spara signatur

  När kryssrutan är markerad och du är inloggadiAcrobat Reader eller Acrobat, sparas signaturen säkert på Adobe Document Cloud där den kan användas igen.

  Klicka på Använd och klicka sedan på den plats i PDF-filen där du vill placera signaturen eller initialen.

 6. Om du vill flytta den placerade signaturen eller initialen klickar du på fältet för att markera det och använder sedan piltangenterna. Använd alternativen i fältets verktygsfält om du vill ändra storlek på eller ta bort fältet.

Obs!

Om du vill använda en bild som signatur:

 • Skriv ditt namn med svart penna på ett rent, tomt vitt papper. Skriv i mitten av papperet så att du inte fotograferar eller skannar in kanterna.
 • Fotografera eller skanna signaturen. Om du tar en bild av din signatur ser du till att sidan är väl belyst och att signaturen inte skuggas av något.
 • Överför fotot eller den skannade bilden till datorn. Acrobat/Reader kan hantera filtyperna JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF och BMP. Du behöver inte beskära bilden. Om det inte är något skräp på fotot eller den inskannade bilden, importeras bara signaturen med Acrobat/Reader.

Skicka och spåra signerade PDF-filer

Du kan skicka signerade PDF-filer till andra och få meddelanden om när mottagarna visar dem med tjänsten Skicka och spåra. En kopia av dokumentet lagras i Adobe Document Cloud-kontot, så att du enkelt kommer åt det när du vill. Du kan logga in på kontot med ditt Adobe ID.

 1. När dokumentet är klart klickar du på Skicka och spåra på den högra panelen under Sändningsalternativ. Mer information finns i hjälpen för Skicka och spåra.

Hämta PDF-filer som undertecknats av andra med Adobe Sign

Med Skicka för signering kan du hämta dokument som signerats av andra. För detta krävs molntjänster via Adobe Sign. Det gör att signerare snabbt kan signera dokument var som helst via en webbläsare eller mobilenhet. Signerare behöver inte registrera sig eller köpa en Adobe-produkt för att signera dokumenten.

Verktyget Skicka för signering hjälper dig även att spåra hela signeringsprocessen. Verktyget skickar ett e-postmeddelande till signerarna som ber dem att underteckna ett dokument. När det är undertecknat får både du och de personer som undertecknat den signerade PDF-filen med e-post.

Mer information finns i Skicka PDF-dokument för signering.

Hantera certifikat (säkra PDF:er)

Den som skapar en PDF-fil kan kryptera dokumentet med ett certifikat som verifierar digitala signaturer. Certifikat som du tar emot från andra kan du lagra i en lista över betrodda identiteter. Listan är som en adressbok, och med den kan du validera dessa användares signaturer för alla dokument som du tar emot från dem.

Mer information finns i följande artiklar i Acrobat Help:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy