Med Reader kan du signera PDF-filer och infoga signaturen i filen. Om du visar en PDF-fil på webben hämtar du den innan du signerar den.

Vissa dokument har en säkerhetsinställning som förbjuder elektroniska signaturer. Skriv ut sådana dokument och signera sedan den utskrivna kopian.

acrobat_dc_app_RGB

Fyll i och signera PDF-formulär online.

Prova nu utan kostnad


Signera en PDF

Om du vill signera ett PDF-dokument eller ett PDF-formulär kan du skriva, rita eller infoga en bild av din handskrivna signatur. Du kan även lägga till text, till exempel ditt namn, företag, titel eller datumet. När du sparar dokumentet blir underskriften och texten en del av PDF-filen.

 1. Öppna det PDF-dokument eller det PDF-formulär som du vill signera.

 2. Klicka på signeringsikonen i verktygsfältet. Alternativt kan du välja Verktyg > Fyll i och signera eller Fyll i och signera i den högra rutan.

  Globalt signeringsverktyg
 3.  Fyll i och signera-verktyget visas. Klicka på Fyll i och signera.

  Startsidan för Fyll i och signera
 4. Formulärfälten detekteras automatiskt. Håll muspekaren över ett fält för att visa den blå rutan. Klicka var som helst i den blå rutan och markören kommer automatiskt att placeras i rätt position. Ange text för att fylla i fältet. 

  Håll muspekaren över ett fält för att visa det detekterade formulärfältet
  Håll muspekaren över för att visa det detekterade formulärfältet

  Du kan välja önskad färg för att fylla i PDF-formuläret. Klicka på färgknappen i menyn Fyll i och signera och välj önskad färg.

  Välj färg för att fylla i formuläret

  Som standard är signaturfärgen svart. Om du vill behålla standardfärgen för signaturen, kontrollerar du att alternativet Behåll originalfärgen för signaturer är avmarkerat.

  Obs!

  Mer information om att fylla i ditt formulär finns i Fylla i ett PDF-formulär.

 5. Klicka på ikonen Signera  i verktygsfältet och välj om du vill lägga till din signatur eller bara initialer.

  Lägg till signatur eller initialer

  Om du redan har lagt till signaturer eller initialer visas de som alternativ du kan välja.

 6. Om du redan har lagt till din signatur eller dina initialer väljer du dem bara bland alternativen för Signera och klickar sedan på den plats i PDF-dokumentet där du vill lägga till signaturen. Gå vidare till nästa steg.

  Om du signerar för första gången visas panelen Signatur eller Initialer. Nedan visas ett exempel på Signaturpanelen.

  Skapa, rita eller importera en signaturbild
  Du kan välja att skriva, rita eller importera en signaturbild. Tillagda signaturer och initialer sparas för framtida bruk.
  • Typ – Skriv ditt namn i fältet. Du kan välja bland ett litet urval signaturformat. Klicka på Ändra stil om du vill visa ett annat format.
  • Rita – Rita din signatur i fältet.
  • Bild – Bläddra och markera en bild av din signatur.
  • Spara signatur – När den här kryssrutan är markerad och du är inloggad på Acrobat Reader eller Acrobat, sparas den nya signaturen på ett säkert sätt i Adobe Document Cloud så att du kan använda den igen.

  Klicka på Använd och klicka sedan på den plats i PDF-filen där du vill placera signaturen eller initialen.

 7. Om du vill flytta den placerade signaturen eller initialen klickar du på fältet för att markera det och använder sedan piltangenterna. Använd alternativen i fältets verktygsfält om du vill ändra storlek på eller ta bort fältet.

Obs!

Om du vill använda en bild som signatur:

 • Skriv ditt namn med svart penna på ett rent, tomt vitt papper. Skriv i mitten av papperet så att du inte fotograferar eller skannar in kanterna.
 • Fotografera eller skanna signaturen. Om du tar en bild av din signatur ser du till att sidan är väl belyst och att signaturen inte skuggas av något.
 • Överför fotot eller den skannade bilden till datorn. Acrobat/Reader kan hantera filtyperna JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF och BMP. Du behöver inte beskära bilden. Om det inte är något skräp på fotot eller den inskannade bilden, importeras bara signaturen med Acrobat/Reader.

Skicka och spåra dina signerade PDF-filer

Du kan dela ditt formulär med andra efter att du har signerat det. För att dela formuläret följer du stegen i artikeln Skicka ditt formulär.

Få PDF-filer signerade av andra med Adobe Sign

Du kan få dokument signerade av andra med Fyll i och signera-verktyget som använder molntjänster från Adobe Sign. Det gör att signerare snabbt kan signera avtal var som helst via en webbläsare eller mobilenhet. Signerare behöver inte registrera sig eller köpa någon Adobe-produkt för att signera avtalen.

Ett e-postmeddelande skickas till undertecknarna som ber dem signera avtalet. När det är undertecknat får både du och de personer som undertecknat den signerade PDF-filen med e-post. Du kan spåra hela signeringsprocessen i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC från Start > För signering.

 

Mer information finns i Skicka PDF-dokument för signering.

 

Hantera certifikat (skyddade PDF-filer)

Den som skapar en PDF-fil kan kryptera dokumentet med ett certifikat för verifiering av digitala signaturer. Certifikat som du tar emot från andra lagras i en lista över betrodda identiteter. Listan liknar en adressbok och du kan validera dessa användares signaturer på alla dokument som du tar emot från dem.

Mer information finns i följande artiklar i hjälpen i Acrobat: