Med Reader kan du underteckna PDF-dokument och låta signaturen ingå i filen. Om du visar en PDF-fil på webben, ska du hämta PDF-filen innan du undertecknar den.

Vissa dokument har säkerhetsinställningar som inte tillåter elektroniska underskrifter. Skriv ut sådana dokument och underteckna sedan den utskrivna kopian.

Signera en PDF-fil

Om du vill signera ett PDF-dokument eller ett PDF-formulär kan du skriva, rita eller infoga en bild av din handskrivna signatur. Du kan även lägga till text, till exempel ditt namn, företag, titel eller datumet. När du sparar dokumentet blir underskriften och texten en del av PDF-filen.

Skicka och spåra signerade PDF-filer

Du kan dela ditt formulär med andra efter att du har signerat det. För att dela formuläret följer du stegen i artikeln Skicka ditt formulär.

Hämta PDF-filer som undertecknats av andra med Adobe Sign

Med Skicka för signering kan du hämta dokument som signerats av andra. För detta krävs molntjänster via Adobe Sign. Det gör att signerare snabbt kan signera avtal var som helst via en webbläsare eller mobilenhet. Signerare behöver inte registrera sig eller köpa en Adobe-produkt för att signera avtalen.

Verktyget Skicka för signering hjälper dig även att spåra hela signeringsprocessen. Verktyget skickar ett e-postmeddelande till signerarna som ber dem att underteckna ett avtal. När det är undertecknat får både du och de personer som undertecknat den signerade PDF-filen med e-post.

Mer information finns i Skicka PDF-dokument för signering.

Hantera certifikat (säkra PDF:er)

Den som skapar en PDF-fil kan kryptera dokumentet med ett certifikat som verifierar digitala signaturer. Certifikat som du tar emot från andra kan du lagra i en lista över betrodda identiteter. Listan är som en adressbok, och med den kan du validera dessa användares signaturer för alla dokument som du tar emot från dem.

Mer information finns i följande artiklar i Acrobat Help:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy