Vårt team med säkerhetsexperter arbetar för att snabbt lösa säkerhetsproblem som rör våra produkter och tjänster.

Om du vill rapportera ett säkerhetsproblem, måste du använda dig av rätt kontaktmetod nedan:

Problem Kontakt eller resurs hos Adobe

 

Hur rapporterar jag ett säkerhetsproblem i någon av Adobes onlinetjänster eller webbegenskaper? 

 

Gå till Adobes program för rapportering av säkerhetsproblem i webbprogram på HackerOne. 

 

Hur rapporterar jag ett säkerhetsproblem i Adobes produkter för enskilda datorer eller dess företagslösningar för lokal installation?

 

Skicka rapporten med en fil med ett koncepttest (proof-of-concept) till PSIRT@adobe.com (PGP-nyckel finns här).

 

Hur ger jag feedback på en Adobe-produkt eller -tjänst?

 

Besök Adobes kundsupport.

 

Var hämtar jag uppdateringar och programfixar för Adobes produkter för datorer och mobilenheter?

 

Se Adobes säkerhetsbulletiner eller -anvisningar för produkten. Du hittar mer information i bloggen för Adobe Product Security Incident Response Team.

 

Hur rapporterar jag att mitt kreditkort eller mina personuppgifter som är kopplade till en Adobe-produkt eller -tjänst används på ett bedrägligt sätt?

 

Kontakta abuse@adobe.com.

 

Hur rapporterar jag ett e-postmeddelande, en webbplats eller ett popupfönster som felaktigt utger sig för att representera Adobe?

 

Kontakta phishing@adobe.com.

 

Hur rapporterar jag att en Adobe-produkt eller -tjänst används eller missbrukas för skadliga eller olagliga syften?

 

Kontakta abuse@adobe.com.

 

Hur rapporterar jag piratkopierade program (program som kopieras, säljs eller används utan att ha licensierats korrekt)?

 

Besök Adobes sida mot piratkopiering