Adobe – säkerhetsbulletiner och -anvisningar

Den här sidan innehåller viktig information om sårbarheter i vissa versioner av Adobes produkter. Läs informationen och vidta de rekommenderade åtgärderna. Som ett sätt att ge dig bättre service kan du också registrera dig och få meddelanden via e-post om framtida säkerhetsuppdateringar.

Klicka här för att rapportera säkerhetsproblem med någon av Adobes produkter.

Nyare bulletiner och anvisningar

Titel Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB17-25 Säkerhetsuppdateringar för RoboHelp 2017-09-12 2017-09-12
APSB17-28 Säkerhetsuppdateringar för Adobe Flash Player 2017-09-12 2017-09-12
APSB17-30 Säkerhetsuppdateringar för ColdFusion 2017-09-12 2017-09-12

Bulletiner och anvisningar per produkt

Adobe Acrobat

Adobe AIR

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB16-31 Säkerhetsuppdatering för Adobe AIR SDK & Compiler 2016-09-13 2016-09-13
APSB16-23 Säkerhetsuppdateringar för Adobe AIR 2016-06-16 2016-06-16

Adobe After Effects

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSA08-05 Potentiell säkerhetslucka i After Effects CS3 2008-05-06
2008-05-06

Adobe Analytics

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB16-13 Säkerhetsuppdatering för Adobe Analytics AppMeasurement för Flash-bibliotek
2016-04-21
2016-04-21

Adobe Animate

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB16-38 Säkerhetsuppdatering för Adobe Animate
2016-12-13
2016-12-13

Adobe Audition

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB11-10 Potentiella säkerhetsluckor i Adobe Audition 2011-05-12
2011-05-12

Adobe Blaze DS

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB11-15 Säkerhetsuppdatering för LiveCycle Data Services, LiveCycle ES och BlazeDS 2011-06-14
2011-06-14
APSB10-05 Säkerhetsuppdatering för BlazeDS 2010-02-11 2010-03-05

Adobe Brackets

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB16-20 Säkerhetsuppdatering för Adobe Brackets 2016-06-14
2016-06-14

Adobe Breeze

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB06-16 Informationslucka i Breeze Licensed Server 2006-10-10 2006-10-10

Adobe Bridge

Adobe Campaign

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB17-09 Säkerhetsuppdatering för Adobe Campaign 2017-04-11 2017-04-11
APSB17-06 Säkerhetsuppdatering för Adobe Campaign 2017-02-14 2017-02-14

Adobe Captivate

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB17-19 Säkerhetsuppdateringar för Adobe Captivate 2017-06-13 2017-06-19

Adobe ColdFusion

Adobe Connect

Adobe Contribute Publishing-tjänster

Adobe Creative Suite

Adobe Creative Cloud Desktop

Adobe Digital Editions

Adobe DNG Converter

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB16-41 Säkerhetsuppdatering för Adobe DNG Converter 2016-12-13 2016-12-13

Adobe DNG SDK

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB16-19 Säkerhetsuppdatering för Adobe DNG SDK 2016-06-14 2016-06-14

Adobe Document Server

Version 5.x och 6.x

Adobe Download Manager

Adobe Dreamweaver

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSA12-01 Säkerhetsanvisning: kommande återkallning av kodsigneringscertifikatet för Adobe 2012-09-27 2012-10-04

Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager Forms

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB17-16 Säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager Forms 2017-05-09 2017-05-09
APSB16-40 Säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager Forms 2016-12-13 2016-12-13

Adobe Flash

Adobe Flash Media Server

Adobe Flash Player

Adobe Flex

Adobe Form Client

Version 5

Adobe Form Designer

Version 5

Adobe GoLive

Version 9

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB07-17 Uppdatering av GoLive 9 som åtgärdar potentiella säkerhetsluckor 2007-10-09
2007-10-09

Adobe Graphics Server

Version 2.0

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
Adobe Graphics Server och Adobe Document Server konfigurationssäkerhetssårbarhet 2005-03-13
2005-03-13

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB16-43 Säkerhetsuppdateringar för InDesign 2016-12-13 2016-12-13
APSB10-24 Säkerhetsuppdatering för InDesign 2010-10-18
2010-10-18

Adobe JRun

Adobe LiveCycle Data Services

Adobe LiveCycle ES

Adobe LiveCycle Form Manager

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
LiveCycle informationsexponering för användare 2006-04-11
2006-04-11

Adobe LiveCycle Workflow

Adobe PageMaker

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSA08-10 Potentiella säkerhetsluckor i PageMaker 7 2008-10-29
2008-10-29
APSB07-15 Patch för PageMaker buffer overflow 2007-10-09
2007-10-09

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop Album

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSA08-04 Potentiell säkerhetslucka i Photoshop Album Starter Edition 3.2 2008-04-21
2009-07-17

Adobe Photoshop Elements

Adobe Premiere Clip

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB15-31 Säkerhetsuppdatering för Adobe Premiere Clip 2015-11-17
2015-11-17

Adobe Premiere Pro

Version 1.5

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
Sårbarhetsanvisning för License Management Service 2005-06-09
2005-06-09

Adobe Presenter

Version 7

Adobe Reader

Adobe Reader Mobile

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB14-12 Säkerhetsuppdatering för Adobe Reader Mobile 2014-04-14 2014-04-14

Adobe RoboHelp

Adobe RoboHelp Server

Version 9 och 8

Adobe Shockwave Player

Adobe SVG Viewer (Windows)

Version 3.x

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
Lokal filexponering i Adobe SVG Viewer genom Microsoft Internet Explorer i Windows 2005-05-03
2005-05-03

Adobe Version Cue

Version 1.x

Adobe XMP Toolkit

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB16-24 Säkerhetsuppdatering för Adobe XMP Toolkit för Java 2016-07-12
2016-07-12