Adobe – säkerhetsbulletiner och -anvisningar

Den här sidan innehåller viktig information om sårbarheter i vissa versioner av Adobes produkter. Läs informationen och vidta de rekommenderade åtgärderna. Som ett sätt att ge dig bättre service kan du också registrera dig och få meddelanden via e-post om framtida säkerhetsuppdateringar.

Klicka här för att rapportera säkerhetsproblem med någon av Adobes produkter.

Nyare bulletiner och anvisningar

Bulletiner och anvisningar per produkt

Adobe Acrobat

Adobe AIR

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB16-31 Säkerhetsuppdatering för Adobe AIR SDK & Compiler 2016-09-13 2016-09-13
APSB16-23 Säkerhetsuppdateringar för Adobe AIR 2016-06-16 2016-06-16

Adobe After Effects

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSA08-05 Potentiell säkerhetslucka i After Effects CS3 2008-05-06
2008-05-06

Adobe Analytics

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB16-13 Säkerhetsuppdatering för Adobe Analytics AppMeasurement för Flash-bibliotek
2016-04-21
2016-04-21

Adobe Animate

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB16-38 Säkerhetsuppdatering för Adobe Animate
2016-12-13
2016-12-13

Adobe Audition

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB11-10 Potentiella säkerhetsluckor i Adobe Audition 2011-05-12
2011-05-12

Adobe Blaze DS

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB11-15 Säkerhetsuppdatering för LiveCycle Data Services, LiveCycle ES och BlazeDS 2011-06-14
2011-06-14
APSB10-05 Säkerhetsuppdatering för BlazeDS 2010-02-11 2010-03-05

Adobe Brackets

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB16-20 Säkerhetsuppdatering för Adobe Brackets 2016-06-14
2016-06-14

Adobe Breeze

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB06-16 Informationslucka i Breeze Licensed Server 2006-10-10 2006-10-10

Adobe Bridge

Adobe Campaign

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB17-09 Säkerhetsuppdatering för Adobe Campaign 2017-04-11 2017-04-11
APSB17-06 Säkerhetsuppdatering för Adobe Campaign 2017-02-14 2017-02-14

Adobe Captivate

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB17-19 Säkerhetsuppdateringar för Adobe Captivate 2017-06-13 2017-06-19

Adobe ColdFusion

Adobe Connect

Adobe Contribute Publishing-tjänster

Adobe Creative Suite

Adobe Creative Cloud Desktop

Adobe Digital Editions

Adobe DNG Converter

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB17-37 Säkerhetsuppdatering för Adobe DNG Converter 2017-11-14 2017-11-14
APSB16-41 Säkerhetsuppdatering för Adobe DNG Converter 2016-12-13 2016-12-13

Adobe DNG SDK

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB16-19 Säkerhetsuppdatering för Adobe DNG SDK 2016-06-14 2016-06-14

Adobe Document Server

Version 5.x och 6.x

Adobe Download Manager

Adobe Dreamweaver

Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager Forms

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB17-16 Säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager Forms 2017-05-09 2017-05-09
APSB16-40 Säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager Forms 2016-12-13 2016-12-13

Adobe Framemaker

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB18-37 Säkerhetsuppdatering för Adobe Framemaker 2018-10-09 2018-10-09

Adobe Flash

Adobe Flash Media Server

Adobe Flash Player

Adobe Flex

Adobe Form Client

Version 5

Adobe Form Designer

Version 5

Adobe GoLive

Version 9

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB07-17 Uppdatering av GoLive 9 som åtgärdar potentiella säkerhetsluckor 2007-10-09
2007-10-09

Adobe Graphics Server

Version 2.0

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
Adobe Graphics Server och Adobe Document Server konfigurationssäkerhetssårbarhet 2005-03-13
2005-03-13

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB18-11 Säkerhetsuppdatering för InDesign CC 2018-04-10 2018-04-10
APSB17-38 Säkerhetsuppdatering för InDesign 2017-11-14 2017-11-14
APSB16-43 Säkerhetsuppdateringar för InDesign 2016-12-13 2016-12-13
APSB10-24 Säkerhetsuppdatering för InDesign 2010-10-18
2010-10-18

Adobe JRun

Adobe LiveCycle Data Services

Adobe LiveCycle ES

Adobe LiveCycle Form Manager

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
LiveCycle informationsexponering för användare 2006-04-11
2006-04-11

Adobe LiveCycle Workflow

Adobe PageMaker

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSA08-10 Potentiella säkerhetsluckor i PageMaker 7 2008-10-29
2008-10-29
APSB07-15 Patch för PageMaker buffer overflow 2007-10-09
2007-10-09

Adobe PhoneGap

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB18-15 Säkerhetsuppdatering för insticksfilen Adobe PhoneGap Push 2018-04-10 2018-04-10

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop Album

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSA08-04 Potentiell säkerhetslucka i Photoshop Album Starter Edition 3.2 2008-04-21
2009-07-17

Adobe Photoshop Elements

Adobe Premiere Clip

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB15-31 Säkerhetsuppdatering för Adobe Premiere Clip 2015-11-17
2015-11-17

Adobe Premiere Pro

Version 1.5

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
Sårbarhetsanvisning för License Management Service 2005-06-09
2005-06-09

Adobe Presenter

Version 7

Adobe Reader

Adobe Reader Mobile

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB14-12 Säkerhetsuppdatering för Adobe Reader Mobile 2014-04-14 2014-04-14

Adobe RoboHelp

Adobe RoboHelp Server

Version 9 och 8

Adobe Shockwave Player

Adobe SVG Viewer (Windows)

Version 3.x

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
Lokal filexponering i Adobe SVG Viewer genom Microsoft Internet Explorer i Windows 2005-05-03
2005-05-03

Adobe Technical Communications Suite

Rapport Först publicerad Senast uppdaterad
APSB18-38 Säkerhetsuppdateringar för Adobe Technical Communications Suite 2018-10-09 2018-10-09

Adobe Version Cue

Version 1.x

Adobe XMP Toolkit

Rapport Först
publicerad
Senast
uppdaterad
APSB16-24 Säkerhetsuppdatering för Adobe XMP Toolkit för Java 2016-07-12
2016-07-12