Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdatering för Adobe Captivate | APSB21-60

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB21-60

den 17 augusti 2021

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe Captivate.  Uppdateringen åtgärdar en viktig sårbarhet.  Exploatering kan leda till eskalering av behörighet för den aktuella användaren.

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Captivate 2019

11.5.5 och tidigare versioner  

macOS

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Adobe Captivate 2019   

programfix

macOS 

3

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Skapa temporär fil i katalog med felaktiga behörigheter

(CWE-379)

Eskalering av behörighet 

Viktigt

5.0

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N

CVE-2021-36002

Tack

Adobe vill tacka CQY i Topsec Alpha-teamet (yjdfy) för att ha rapporterat problemen och för samarbetet med Adobe i säkerhetsfrågor. 

Revisioner

1 september 2021: Dokumentets titel har uppdaterats för att korrekt återge den typ av uppdatering som är tillgänglig för användarna.


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online