Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdatering tillgänglig för Adobe Connect | APSB23-05

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB23-05

14 februari 2023

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe Connect. Denna uppdatering åtgärdar en  viktig säkerhetslucka. Exploatering kan leda till att säkerhetsfunktionen kringgås.

  
  

Berörda produktversioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Connect

11.4.5  och tidigare versioner            

Alla

Adobe Connect

12.1.5  och tidigare versioner    

Alla

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen.

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Adobe Connect

11.4.6

Alla

3

Adobe Connect

12.2

Alla

3

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Felaktig åtkomstkontroll (CWE-284)

Åsidosättning av säkerhetsfunktion

Viktig  

5.3

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

CVE-2023-22232

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

  • spadman  – CVE-2023-22232


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online