Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Framemaker | APSB21-45

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB21-45

den 13 juli 2021

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe Framemaker. Denna uppdatering åtgärdar en kritisk sårbarhet. Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod för den aktuella användaren.             

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe FrameMaker

2019 Uppdatering 8 och tidigare

Windows

Adobe FrameMaker

2020 års utgåva uppdatering 1 och tidigare    

Windows

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Adobe FrameMaker

2019 års version uppdatering 8
(snabbkorrigering)

Windows

3

Adobe FrameMaker

2020 års version uppdatering 2

Windows

3

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng

CVE-nummer

Överskridning av skrivningsgränser

(CWE-787)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28596

Tack

Adobe tackar Tran Van Khang - khangkito (VinCSS) i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative för att ha rapporterat de relevanta problemen och för samarbetet med Adobe i säkerhetsfrågor. 


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?