Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Ops CLI | APSB21-88

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB21-88

den 12 oktober 2021

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en uppdatering för Adobe Ops CLI. Denna uppdatering åtgärdar en kritisk sårbarhet. Ett framgångsrikt utnyttjande kan leda till exekvering av godtycklig kod i den aktuella användarkontexten.

Berörda versioner

Produkt

Berörd version

Plattform

Adobe Ops CLI

2.0.4 och tidigare versioner  

Alla

Lösning

Adobe ger denna uppdatering följande prioritet och rekommenderar användarna att uppdatera till den senaste versionen.

Produkt

Uppdaterad version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

Adobe Ops CLI

2.0.5

Alla

3

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Deserialisering av ej tillförlitliga data (CWE-502)

Exekvering av godtycklig kod

Kritisk

9.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40720

Tack

Adobe tackar Abhiram V. från UST Global för att ha rapporterat problemet och och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor. 


Mer information finns på https://helpx.adobe.com/se/security.html eller på PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?