Anpassa fältet för e-signaturer så att namnet och datumet under signaturlinjen döljs
Administratörer på konto- och gruppnivå i tjänsten Adobe Sign kan välja att dölja namn- och datumtexten som skrivs ut under signaturfältet samt att korta ned linjen under signaturen för att matcha textlängden.

Miljö

Webbgränssnittet i Adobe Sign

Lösningar

  1. Logga in på ditt Adobe Sign-konto som administratör

  2. Gå till Kontoinställningar > Signaturpreferenser.

  3. Konfigurera alternativen Använd väl formaterade signaturer och initialer efter behov:

    Väl formaterade alternativ

Om alternativet Väl formaterade signaturer är inaktiverat återges signaturen som den har angetts utan en linje och medföljande namn/datum:

Upplevelsen när båda alternativen är inaktiverade

Om alternativet Väl formaterade signaturer är aktiverat återges signaturen med en blå linje och medföljande namn/datum.

När alternativet Justera raden under signaturen dynamiskt är inaktiverat sträcker sig den blå linjen över hela bredden på signaturfältet i det slutliga dokumentet:

Upplevelsen när endast Väl formaterade signaturer är aktiverat

Obs!

Den blå raden och underliggande namn/datum är aktiverade tillsammans.

Det är inte möjligt att aktivera/inaktivera enskilda element (t.ex.: du kan inte inaktivera endast namnvärdet)

Om alternativet Väl formaterade signaturer är aktiverat återges signaturen med en blå linje och medföljande namn/datum.

När alternativet Justera raden under signaturen dynamiskt är aktiverat justeras den blå linjen till ett kortare värde (baserat på signaturlängden) i det slutliga dokumentet:

Upplevelsen när båda alternativen är aktiverade

Obs!

I undertecknarens vy av fältet sträcker sig den blå linjen över hela fältet. Justeringar av linjen görs när signaturen är klar och tillämpas på PDF-filen.

Obs!

Funktionen ”Väl formaterad” gäller endast skrivna eller ritade signaturer.

Om en undertecknare väljer att i stället överföra en bildsignatur tillämpas inte den blå linjen och texten.

Administratörer kan aktivera eller inaktivera de metoder som är tillgängliga för mottagare när de tillämpar en signatur i nästa uppsättning inställningar: tillåt mottagare att signera och underteckna med initialer