Adobe Acrobat Sign-kundsupportresurser


Så här kontaktar du supporten

Alla ärenden måste skickas in via en administratör (på grupp- eller kontonivå) – slutanvändare (i fleranvändarkonton) måste kontakta grupp- eller kontoadministratörerna för att skicka in nya supportärenden. Endast administratörer har behörighet att begära ändringar i systemet. Genom att begränsa skapandet av nya ärenden till enbart administratörer blir det enklare att få ett godkännande att påbörja det avhjälpande arbetet.

Administratörer kan begära att andra parter inkluderas som medverkande i ärendet genom att:

 • inkludera e-postadresserna när ärendet skapas
 • lägga till andra valfria användare som mottagare av kopia när de svarar på e-postmeddelandet om ärendet
 • vidarebefordra ett e-postmeddelande om ett ärende till en annan användare och be dem använda e-postmeddelandet för att svara supportteamet.

Om du behöver hjälp med Adobe Acrobat Sign:

1. Öppna supportmiljön:

Gå till undermenyn Kundsupport

Det finns två olika upplevelser för att Kontakta supporten:

2. Klicka på fliken Support

3. Välj Skapa ärende

 • Välj Administration för administrationsrelaterade frågor som enkel inloggning, användarsynkronisering, verktyg osv.
 • Välj Produkt för en specifik produktrelaterad fråga (följ skärmarna och ange all relevant information – prioritet, produkt osv.

Chatt- och telefonalternativ kan också finnas tillgängliga

Fliken Support i Admin Console

2. Klicka på Börja här under Öppna ett supportärende

3. Välj Supportbegäran

Chatt- och telefonalternativ kan också finnas tillgängliga

Support i den gamla Adobe Sign-portalen

Vad som ska ingå i ditt ärende

Varje ärende kräver att du anger information som gör det möjligt för oss att inleda vår utredning.

Nedan visas vanliga supportkategorier med en lista över föreslagna datapunkter som ofta behövs för att snabbt isolera vad problemet kan vara:

 • E-postadress till användaren som skickar in ärendet
 • Den ursprungliga fil som laddas upp och/eller namnet på den biblioteksmall som användes
  • Lades fält till via utvecklingsverktyget i appen?
  • Användes förifyllda fält?
 • En beskrivning av mottagarlistan
  • Antal mottagare
  • Roller
  • Autentiseringstyper
 • En beskrivning av felet/problemet (bilder om möjligt)
 • Kan problemet återskapas och med vilken frekvens?
 • E-postadress till användaren som skickar in ärendet
 • Avtalsnamnet
 • Tid/datum då avtalet skickades
 • Mottagarens e-postadress
 • Vid vilken punkt stötte signeringsprocessen på problemet?
 • Om felet är relaterat till ett fält:
  • Hur tillämpades fältet (redigerings-/PDF-/texttagg)?
  • Vad hände jämfört med vad du förväntade dig skulle hända?
  • En kopia av det uppladdade formuläret eller namnet på biblioteksmallen
 • En kopia av det uppladdade dokumentet eller namnet på biblioteksmallen
 • E-postadress för den uppladdande användaren
 • En beskrivning av problemet jämfört med vad du förväntar dig
  • Bilder om möjligt  
 • E-postadress för API-innehavaren
 • Den avsändande användarens e-postadress
 • En skärmbild av API-loggen med fel
 • En lista över integreringar som används (om tillämpligt)
 • Namnet på integreringen (Salesforce, Dynamics osv.)
 • En beskrivning av det oväntade beteendet eller felmeddelandet (bilder om möjligt)
 • En beskrivning av det arbetsflöde som leder fram till felet
 • Transaktionsinformation (i förekommande fall)
 • E-postadressen till användaren som uppvisar beteendet
 • Den ursprungliga fil som laddas upp och/eller namnet på den biblioteksmall som användes
  • Lades fält till via utvecklingsverktyget i appen?
  • Användes förifyllda fält?
 • Detaljerade steg för att replikera problemet
 • En beskrivning av felet/problemet (bilder om möjligt)
 • Kan problemet återskapas och med vilken frekvens?
 • Finns det ett transaktionsnummer?

Bästa praxis

Kända fel

När du går till sidorna Hem eller Hantera är de helt tomma.

Test: Försök att läsa in sidan: https://documentcloud.adobe.com/

Vissa mottagare kan ha sin banderoll för godkännande av cookies (Klicka för att signera) när de har slutfört sina aktiviteter på avtalet.

Mottagarna måste acceptera cookie-meddelandet (antingen genom att anpassa sina cookie-behörigheter eller aktivera alla cookies).

När cookie-kravet är uppfyllt visas knappen Klicka för att signera på samma plats på skärmen:

Cookie-godkännande blockerar knappen Klicka för att signera

Vanliga frågor: allmänt

Baserat på GDPR-kravet om att erhålla användarens samtycke innan data lagras på användarens enhet kan vissa användare få en eller flera uppmaningar om att aktivera cookies:

Cookie-begäran

 • Användare som använder Acrobat Sign från platser som tillämpar GDPR måste aktivera cookies för bastjänsten.
  • Du kan aktivera eller inaktivera cookies för prestanda och personliga annonser genom att klicka på knappen Anpassa.
  • Cookies kan hanteras när som helst genom att välja frågetecknet i det övre högra hörnet av fönstret och sedan välja Juridiska meddelanden > Cookie-preferenser:
Cookie-hanterare

När rotdomänen är en annan för en omdirigering av en sida uppmanas användaren att aktivera cookies igen (för den nya domänen).

 • Användare av konton som migrerar till domänen adobesign.com (från echosign.com) måste kanske konfigurera sina cookies två gånger, eftersom varje domän måste placera unika cookies.
  • Konton som migrerar tillbaka till echosign.com måste kanske också återaktivera cookies för den domänen.

Användare kan minska det här problemet genom att uppdatera sina bokmärken så att de pekar på domänen adobesign.com i stället för echosign.com.

Redigera din cookie

Vanliga frågor: e-post

När ett företag konfigurerar en domän som ”adobe.com” finns det DNS-poster som pekar alla anrop till domänen adobe.com på en eller flera server-IP-adresser på internet. Det finns också DNS-poster för e-post som pekar på e-postservrarna för den domänen.

Om Acrobat Sign skulle skicka e-postmeddelanden från våra adobesign.com-servrar men har infogat en ”från”-e-postadress med en domän som inte matchar de här DNS-posterna, matchar e-postdomänen i ”från”-adressen inte den domänens e-postservrar och den mottagande e-postservern skulle identifiera e-postmeddelandet som skräppost (det här är ett vanligt sätt att försöka lura människor att tro att de fått ett e-postmeddelande från en känd avsändare).

Eftersom det inte går att ändra avsändarservrarna går det inte att ändra ”från”-e-postvärdet i utgående e-postmeddelanden till något annat än adobesign.com.

Obs!

Obs! Värdet Svara till är e-postadressen till den användare som skapade avtalet vilket innebär att om du svarar på ett e-postmeddelande från Acrobat Sign dirigeras svaret tillbaka till den användaren.

Vanliga frågor: avtal

 1. Logga in på Acrobat Sign och gå till sidan Hantera.

 2. Hitta det avtal du vill ha och välj det.

  • Den högra listen öppnas och visar tillgängliga åtgärder.
 3. Ladda ned granskningsrapporten till ditt lokala system.

  Ladda ned revideringsrapporten

 4. Öppna den nedladdade PDF-filen.

  • Transaktions-ID finns överst på sidan i den grå rubrikrutan.
  Transaktions-id

Vanliga frågor: e-signaturer

Konto- och gruppnivåadministratörer kan konfigurera fältet för e-signatur för att lägga till eller ta bort den blåa signaturraden och den underliggande texten med namnet och datumet för en e-signatur.

Den blåa linjen kan även konfigureras att vara kortare så att den passar den angivna signaturen bättre.

Dessa alternativ kan konfigureras i avsnittet Signaturpreferenser på administratörsmenyn i Acrobat Sign.

Läs mer här >

Konfigurera välformaterade signaturer

Obs!

Om signaturen som tillhandahålls av en mottagare är en bild visas inte den blå signaturraden och den underliggande texten med namn/datum.

Vanliga frågor: användare/administratörer

 • För konton som loggar ärenden i Adobe Admin Console ska du klicka här >
 • För konton som loggar ärenden i den gamla Acrobat Sign-portalen:
  • Logga in på Acrobat Sign.
  • För musen över ditt namn i det övre högra hörnet och välj Profilinställningar från snabbmenyn.
  • På sidan Min profil för du muspekaren över frågetecknet bredvid ditt Gruppnamn.
   • En pratbubbla visas med namnen på alla administratörer för din grupp (på både grupp- och kontonivå).
    • Om du klickar på ett namn öppnas ett e-postmeddelande med adressen till den personen automatiskt ifylld.
Hitta din administratör i Adobe Sign

Vanliga frågor: API/webhookar

Webhookar som registrerar för många fel som svar inaktiverar automatiskt sig själva och meddelar kundens administratör eller ägaren av webhooken.

När dessa e-postmeddelanden levereras kan de anpassas efter kundens behov. Tre inställningar styr den här funktionen:

 • Varningströskel – hur många timmar måste gå efter det första felet innan ett varningsmeddelande skickas? (standard är 36 timmar)
  • När varningströskeln har passerats skickas ett varningsmeddelande varje gång webhooken misslyckas (tills den har inaktiverats).
 • Maximal varaktighet – hur länge ska webhooken tillåtas att misslyckas (efter det första felet) innan den inaktiveras (standard är 72 timmar)?
  • När gränsvärdet för maximal varaktighet har överskridits inaktiveras webhooken vid nästa fel och ett e-postmeddelande skickas.
 • Högsta antalet fel – hur många gånger måste webhooken misslyckas (i följd) innan den inaktiveras? (standardvärdet är 1)
  • När tröskelvärdet för högsta antalet fel har överskridits inaktiveras webhooken och ett e-postmeddelande skickas.

Timern och räknaren återställs när webhooken svarar.

E-postmeddelanden för webhookar

Vilka e-postmeddelanden skickas till beror på webhookens omfattning.

Om den primära kontakten inte är tillgänglig meddelas den sekundära kontakten:

Webhookens omfattning

Primär kontakt

Sekundär kontakt

Konto

Kontoadministratörer

Skaparen av webhooken

Grupp

Gruppadministratörer

Kontoadministratörer eller skaparen av webhooken

Användare

Skaparen av webhooken

--

Avtal

Skaparen av webhooken

--

Kontakta din framgångsansvarige (eller öppna ett supportärende) för att anpassa tröskelvärdena för meddelanden.

Vanliga frågor: arbetsflöden

När du redigerar ett arbetsflöde utlöses meddelandet Serverfel om ett eller flera av dokumenten som ingår inte omfattas:

Dokumentomfångsfel – designer

Avsändare som försöker använda ett arbetsflöde med det här problemet får ett felmeddelande som indikerar att arbetsflödet innehåller dokument som inte omfattas:

Dokumentomfångsfel – skicka

Det här felet innebär att arbetsflödet har förlorat behörigheten att använda en eller flera av de bifogade biblioteksmallarna. Det här inträffar oftast när behörigheterna för mallåtkomst ändras från att tillåta konto- eller gruppåtkomst till att begränsa åtkomsten till ägaren.  

Administratörer bör avbryta det här felmeddelandet i stället för att läsa in sidan igen.

 

Så här korrigerar du felet:

 • Ägaren av mallen bör redigera mallbehörigheterna så att de är tillgängliga för kontot/gruppen som arbetsflödet är bundet till
 • Ägaren av arbetsflödet kan ersätta mallen med en mall med lämpliga behörigheter. Du gör det genom att avbryta feltillståndet, redigera arbetsflödet och ersätta dokumentet.


Ytterligare resurser

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?