Vanliga frågor om Adobe Stock Advocates-programmet

Programmets grunder

Advocates-programmet är Adobe Stocks försök att bidra till mångfald och inkludering. Syftet med programmet är att identifiera, hjälpa och främja framstående konstnärer som identifierar sig som eller är allierade med underrepresenterade grupper och som skapar visuellt innehåll som är ärligt, samtida och inkluderande. 

 

Advocates-programmet inleds med tre delprogram:

 1. Artist Development Fund – 40 konstnärer tilldelas medel årligen. Fonden belönade konstnärer som säger sig tillhöra underrepresenterade grupper för beställda kreativa verk
 2. Sociala ledare för mångfald och inkludering från underrepresenterade grupper – Adobe Stock kommer att samarbeta med ledare i samhället inom deras respektive område för att ge dem en röst och hjälpa konstnärer som bidrar till mångfald och inkludering
 3. Visa upp konstnärer – Underrepresenterade gruppers stockinnehåll och konstnärers berättelser förmedlas i Adobes kommunikationskanaler

Exempel på underrepresenterade grupper vi främjar är 

svarta, latinamerikaner, asiater/Stilla havs-bor, ursprungsbefolkningar, HBTQ+, kvinnor, funktionshindrade, gamla, krigsveteraner, vissa religioner samt kropps- och hudtyper

Läs mer på Advocates-programmets webbplats.

Vi bildade Artist Development Fund för att ge meningsfullt ekonomiskt stöd så att konstnärer kan ta sig förbi hinder och jobba kreativt med att ta fram och leverera innehåll från underrepresenterade grupper.

Finansieringen syftar till att hjälpa konstnärerna att övervinna hinder för sin kreativitet, t.ex. inköp eller inhyrning av utrustning, lokalhyra, avgifter till modeller, rekvisita, kostymer, smink, efterforskningskostnader och annat. 

Fonden låter konstnärerna uttrycka sig själva och ger ekonomiskt stöd till duktiga konstnärer, vilket kan göra att bilder som hittills i historien har varit underrepresenterade kommer fram i kommersiella medier. Fonden säkerställer också att konstnärerna får kompensation för sitt arbete. 

Här är några detaljer om programmet:

 • 40 utvalda konstnärer från självidentifierade grupper kommer var och en att erhålla det fasta beloppet 7 500 USD.  

 • Vi beställer foton, vektorer/illustrationer eller videoresurser från varje konstnär

 • 200 videofiler, 375 foto-, vektor- eller illustrationsmediefiler eller 250 blandade mediefiler (bilder och video) kommer att levereras av utvalda konstnärer

 • Förväntningar på materialet: Det ska vara äkta, hjälpa gruppen, vara samtida och inkluderande

 • Du måste medverka på Adobe Stock om du vill ansöka. Anmäl dig här om du inte har ett konto än. Här är några ytterligare urvalskriterier för Artist Development Fund: 

           1. Konstnärernas nuvarande portfölj och estetiska känsla 

           2. Äkthet 

           3. Teknisk förmåga, specialitet och expertis

Läs mer på Artist Development Fund-webbplatsen.

  

        

Vi försöker erbjuda en kraftfull plattform för enastående nya röster och bilder. 

Som ett led i Adobes långsiktiga engagemang för inkludering och kreativitet för alla kommer vi att fortsätta arbeta med stora systemiska program, men vi inser att vi skulle kunna göra mer för att påskynda omedelbara åtgärder. Det är anledningen till att vi investerar kontinuerligt i vår Artist Development Fund.

Med denna fond tänker vi hjälpa konstnärer som komponerar visuella berättelser ur perspektiv som hittills har varit underrepresenterade i medierna. Vi tror att det finns många konstnärer som vill men som har svårt att framställa sådant innehåll. Målet med fonden är att kompensera för produktionskostnader som att hyra modeller och lokaler för att bli kvitt sådana hinder.

Vår undersökning State of creativity tyder på att de flesta – 89 % – av alla kreatörer i världen är intresserade av mer mångsidiga och inkluderande bilder i stocksamlingar, medan 76 % medger att det är svårare än någonsin att hitta rätt i den snabbt fluktuerande visuella kulturen. Vi tror att vi genom att stödja nya konstnärer och nya kreativa produktioner via Artist Development Fund kan hjälpa till med att skapa verkligt inkluderande och moderna, nya bilder som tillgodoser dessa och andra brådskande marknadsbehov.

Vi prioriterar konstnärer som själva säger sig tillhöra underrepresenterade grupper.

”Konstnärer som själva säger sig tillhöra underrepresenterade grupper” är kreatörer som påstår sig tillhöra en underrepresenterad grupp, t.ex. svarta, latinamerikaner, asiater/Stilla havs-bor, ursprungsbefolkningar, HBTQ+, kvinnor, handikappade, gamla, krigsveteraner, religiösa grupper och personer med vissa kropps- och hudtyper.

 

Foton, vektorer, illustrationer och videor. 

Det belopp som delas ut kommer att vara 7 500 USD per utvald konstnär.

 

Resurser som produceras genom finansieringen kommer att visas upp i Adobes och dess mediepartners kommunikationskanaler för att inspirera och främja inkluderande kulturell representation inom den kreativa branschen. 

Konstnärerna behåller upphovsrätten till sina resurser. Resurserna kommer också att vara tillgängliga för licensiering i Adobe Stocks kostnadsfria samling i ett år. Genom att göra detta högkvalitativa, samtida, inkluderande innehåll tillgängligt hoppas vi kunna lyfta det globala kreativa landskapet till en kulturell representation som bättre avspeglar samhället. Efter det första året kommer resurserna att finnas i Adobe Stock-kollektionen som kostar pengar, och konstnären kommer att få royalties för betalda nedladdningar.

Ansöknings- och urvalsprocess

Ja, du måste medverka i Adobe Stock för att ansöka och kunna övervägas för fonden. Anmäl dig kostnadsfritt här om du inte har ett medverkarkonto än. 

Det är enkelt att medverka i Adobe Stock. Du kan medverka i Adobe Stock om du har bra foton, videor, illustrationer eller vektorinnehåll och äger all upphovsrätt till dem. Du måste även ha fyllt 18 år och vara ensam ägare till alla bilder du laddar upp för försäljning. Om dina mediefiler innehåller igenkännbara personer eller skyddade egendomar måste du även bifoga en undertecknad modell- eller fastighetsfriskrivning.

Det går att ansöka från 22 februari 2022 till 22 januari 2023. 

De sökande aviseras per e-post om att ansökningarna har mottagits. Artist Development Fund-mottagare väljs ut och meddelas löpande. 

Ja, alla sökande aviseras per e-post. 

Omkring tio konstnärer kommer att väljas ut per kvartal till Artist Development Fund. Ansökande konstnärer behöver bara skicka in en ansökan som visar intresse för en enda eller flera kreativa beskrivningar. Konstnärer kan lämna in en projektidé per ämne. Vi rekommenderar varmt att endast en ansökan lämnas in per konstnär, även om hen har intresse för flera ämnesförslag.  

Adobe Stock Advocates-teamet bekräftar per e-post när ansökningar tas emot. På samma sätt som för Adobe Creative Residency-programmet kan granskningsperioden för sökande variera. Ansökande kan stå kvar som ”under övervägande” i upp till ett år. 

Adobe har inrättat en urvalskommitté med interna medarbetare från olika grupper och expertområden. Denna kommitté kommer att ha representanter från de konstnärliga grupper som programmet är riktat mot och ha experter på samtliga typer av mediefiler, t.ex. fotografi, videografi och grafisk design. Rättvisa och öppenhet är ständigt i våra tankar när vi granskar portföljer och gör våra urval. 

Finansiering, inlämning och produktionsprocess

Artist Development Fund-mottagare väljs ut och meddelas löpande. Varje fondmottagare får 50 % i förskott via banköverföring ungefär 30 dagar efter att ett avtal med Adobe har undertecknats. Efterföljande betalningar görs när konstnären skickar in och Adobe godkänner verk. 

Vi rekommenderar att konstnärerna lämnar in 50 % av sina resurser inom två månader efter att pengarna har betalats ut och resten en månad efter den första inlämningen. Vi rekommenderar denna produktions- och inlämningsföljd för att säkerställa att konstnärerna ska kunna dra full nytta av marknadsföringsmöjligheterna som ingår i Advocates-programmet och dela med sig av sina verk med alla Adobe-användare och våra partnercommunityn. 

Ja. Vårt mål är att du som utvald konstnär ska ha dina egna kreativa förhållningssätt för att autentiskt kunna skildra visuella kulturer som förknippas med dina egna personliga regionala och etniska grupper och livsstilsgrupper. Därför följer Adobe Stock i deras fotspår och samarbetar med dem om att utveckla originalkoncept och meningsfulla nya verk som uttrycker genuina berättelser och upplevelser.  

Vi granskar alla resurser för att se om ämnena är relevanta och tittar även på den estetiska och tekniska kvaliteten. Några godkännandekriterier är att verken uppfyller filspecifikationskrav, att nyckelord och beskrivningar är väl valda, samt att det finns modell- och egendomsreleaser i aktuella fall. 

Filstorlekskraven är desamma som Adobe Stocks allmänna inlämningsriktlinjer här .  

Övriga frågor

Vi hoppas kunna lyfta det globala kreativa landskapet genom en riktig kulturell representation och vill göra detta högkvalitativa, samtida, inkluderande innehåll tillgängligt för alla. Detta innehåll är mer synligt – och ger konstnärerna bättre marknadsföringsmöjligheter – än vad som annars hade varit fallit på Adobe Stock. Allt innehåll som förvärvats genom Artist Development Fund kommer att vara tillgängligt i Adobe Stocks kostnadsfria samling under ett år och kommer sedan att göras tillgängligt i vår betalda kollektion under ytterligare ett år. Konstnärerna får royalty för betalda nedladdningar. 

Ja! Vi uppmuntrar dig att skicka in ditt innehåll och hoppas att Advocates-programmets kreativa beskrivningar är till hjälp och inspirerande. Vi inbjuder dig att skicka in verk som motsvarar de kreativa beskrivningarna direkt till Adobe Stock Contributor-portalen här.

 

Vi jobbar ständigt med göra vårt befintliga mångsidiga och inkluderande innehåll lättare att hitta bland de mer än 230 miljoner mediefiler som finns på vår webbplats. 

Vi lanserade nyligen en ”frågeberoende geografiskt rankande” sökfunktion som för fram mångsidigt och inkluderande innehåll som är relevant där kunden befinner sig. Vi vet att kunderna önskar sig mångfald, men mångfald i USA kan skilja sig från mångfald i till exempel Japan. Genom att utnyttja lokala beteendedata som ingångsdata till rankningsfunktionen har vi sett att kundernas beteende vanligtvis får fram den mångfald kunderna önskar sig inom de enskilda områdena.

Vi försöker även förbättra sökalgoritmer, ordböcker, modellreleaser och metadatamärkning för att kunna få fram mångsidigt och inkluderande innehåll bättre, och för att förbättra produkterna på vår webbplats för att förbättra tillgängligheten.

Adobe Stock jobbar hårt för företagets etos som är mångfald och inkludering, och vi vill att vår samling ska vara representativ. Men vi vet att vi kan göra mer, och vi påskyndar denna process med Artist Development Fund.

Adobe Stock Artist Development Fund: Adobe Stock investerar medel som är öronmärkta för konstnärer som själva säger sig tillhöra underrepresenterade grupper. Konstnärer som deltar i fonden är Adobe Stock-konstnärer. De kommer att få 7 500 USD per projekt. I samarbete med Adobe Creative Residency-teamet kommer ansökan till Artist Development Fund att vara tillgänglig på Creative Residency-webbplatsen från och med 22 februari 2022. Creative Residency-konstnärer får även ansöka hos Artist Development Fund.  

Adobe Creative Residency Community Fund: Adobe lanserade en fond värd en miljon dollar för att stödja dem som skapar digitala visuella verk. Fonden erbjuder bidrag på 500–5 000 dollar för antingen ett portföljprojekt eller ett avlönat Adobe-projekt. Programmet inleddes i maj 2020, och bidrag och beställningar av verk delas ut varje månad. 

Det finns två sätt att vara en Allierad:

 • En Allierad är en person som kommer att ha ett nära samarbete med en person i vår användargrupp som representerar sig själv för att skapa visuella resurser som kommer att skickas in till stock.adobe.com för Advocates-programmet. Den Allierade är både konstnären och den som söker till Artist Development Fund. Den Allierade behåller upphovsrätten till resurserna om hen får medel ur fonden. Den Allierade bör på rimligt vis anses vara en Allierad till gruppen som representeras på fotona eller i videorna och måste vara närstående till den sökande (dvs. en familjemedlem).
 • Om en sökande till Artist Development Fund är medlem av en underrepresenterad grupp och behöver fysisk hjälp med framställa bilderna i ett projekt, kan hen välja att arbeta nära en person som hen väljer för att hantera kameraarbetet och hjälpa till med det fysiska genomförandet av att genomföra projektet.

               – Gruppmedlemmen är den ansökande till Artist Development Fund och behåller upphovsrätten till verket eftersom bilderna är hens vision.

               – I det här scenariot tar den Allierade bilder enligt Artist Development Fund-mottagarens anvisningar, har ingen upphovsrätt och tilldelas inte fondmedel.

Vi uppmuntrar funktionshindrade, krigsveteraner och/eller medlemmar av ursprungsbefolkningar att överväga detta alternativ.
Kontakta allies@adobe.com om du vill ha mer information.

Ett videostockklipp är ett klipp på 5–60 sekunder som antingen är tyst (inget ljud) eller där man har spelat in de normala omgivningsljuden.  Inga röster, berättarröster eller musik får förekomma.  Videostockbilder kräver en eller flera modellreleaser om det finns igenkännbara i klippen.

 • Porträtt av modeller som föreställer medlemmar av militären bör avbildas på ett positivt eller neutralt sätt. 
 • Undvik militära insignier, vapen och emblem. Många är varumärkesskyddade symboler som tillhör DoD (USA:s försvarsdepartement). Bidragsgivare rekommenderas att göra egna efterforskningar innan de skickar in innehåll. Enstaka närbilder kan vara problematiska. Bilder utvärderas från fall till fall.
 • Om amerikanska militära ordvarumärken (t.ex. U.S. Army) förekommer, bör de förekomma av tillfällighet på platsen. Avbildningar rekommenderas att delvis eller helt döljas kreativt, t.ex. genom modellens kroppsställning, kameravinkeln, hopvikta tyger mm.
 • Följ standarder för uniformer och personlig vård.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online