Redaktionella krav

En introduktion till Adobe Stocks riktlinjer för redaktionella bidrag.

Adobe hämtar redaktionellt innehåll från betrodda partners.

Obs!

För tillfället tar vi inte emot redaktionella bidrag från enskilda individer. 

Adobes redaktionella samling innehåller fotografier, videor och illustrationer som skildrar eller kommenterar information med nyhetsvärde eller frågor av allmänt intresse:

 • Information med nyhetsvärde kan inkludera, men är inte begränsad till: större nyheter, aktuella händelser, frågor som är viktiga för allmänheten och politiska frågor.
 • Frågor av allmänt intresse kan inkludera, men är inte begränsade till: konst och underhållning, näringsliv, kultur, mode, hälsa och fitness, livsstilsfrågor, sociala evenemang, teknik och resor.

Adobes redaktionella samling erbjuder:

 • Nyheter och reportage: autentiska bilder från evenemang eller händelser som pågår eller håller på att ske, eller som redan har inträffat.
 • Porträtt: iscensatta bilder av människor.
 • Arkivbilder: fotografier, illustrationer eller videor av historiskt intresse. 

Ytterligare krav:

Etik: 

 • Redaktionellt innehåll måste vara korrekt, rättvist och välgrundat. Bilderna får inte förvanska händelsen eller ge en felaktig bild av sammanhanget.
 • Personer som bidrar med redaktionellt material måste undvika intressekonflikter och får inte ta emot gåvor i utbyte mot redaktionellt innehåll.
 • Personer som bidrar med redaktionellt material får inte undanhålla eller förvanska syftet med det innehåll de skapar. 

Riktighet: 

 • Bildtexter, nyckelord, metadata och andra texter från den medverkande måste vara sanningsenliga, fullständiga och korrekta.
 • Digitala justeringar av redaktionellt innehåll får endast göras i begränsad omfattning och får inte påverka innehållets sanningshalt eller autenticitet.
 • Det redaktionella innehållet får inte utgöra förtal eller annan ärekränkning av en person eller entitet. 
Obs!

Läs mer om att bidra med illustrativt redaktionellt innehåll till Adobe Stock här

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto