Felsökning och hjälp

Ladda ned och installera

Följ dessa stegvisa instruktioner för attinstallera Adobe Media Server på Windows eller Linux. För mer information, inklusive hur man verifierar en installation, se denna kompletta lista av installationsartiklar.

Du finner de senaste uppdateringarna för Adobe Media Server på uppdateringssidan. För hjälp med en uppgardering, se Förbered för att uppgradera Adobe Media Server.

Konfiguration

Hitta information om allt från att installera och konfigurera servern till att använda administrationskonsolen i dennakonfigurations- och administrationsguide.

Se den här artikeln för information på Adobe Media Server portkrav. Söka efter ytterligare information i Portar och brandväggar | Flash Media Server.

För att ansluta till administrationskonsolen, måste du ha tillgång till administrationsserveren som installeras som standard på port 1111.

Lär hur man konfigurerar innehållsskydd för HDS och HLS.

Du kan skapa extern autentisering till klientsidans SWF-filer. Lär dig mer i Autentiserade användare och Autentiserade kunder.

Vanliga uppgifter

Lär dig hur publicerar direktuppspelningar via RTMP i denna korta självstudiekurs. För information om direktuppspelning av media via HTTP, se Mediauppspelning (HTTP) och Konfigurera HTTP Dynamic Streaming och HTTP Live Streaming genom att använda AMS.

Se Adobe Media Server på AWS-hjälp för information om hur man kommer igång, användbara inlägg, självstudiekurser och ytterligare resurser.

Lär dig mer om Serversidans ActionScript, inklusive information om API:er, objektklasse, globala funktioner och mer.

Du kan ange ett säkert lösenord för administratörskontot från appen Adobe Media Server. Läs mer om inställning av administratör- och användarlösenord.

Vanliga problem

Lär dig hur man felsöker problem med strömmande media över HTTP, RTMP, och RTMFP.

Försöker att återställa administratörslösenord. Detta kan ibland lösa inloggningsproblem.

Videouppspelningen blir ryckig när ljudet är avstängt och samlingsmeddelanden är aktiverade. Lär dig hur du löser ryckig realtidsvideouppspelning.

Relaterade program och tjänster