Adobe Creative Cloud Exchange | Support för utvecklare

Supportplaner för utvecklare

Om du vill köpa en supportplan för utvecklare kan du se köpa supportplan för utvecklare eller kontakta CC Exchanges supportavdelning.

Adobe tillhandahåller resurser till utvecklare för att besvara tekniska frågor och hjälpa till att lösa problem som lyfts av medlemmar och användare på Adobe I/O och produktforum.

Utvecklare som behöver specifikt inriktad support kan köpa en supportplan för utvecklare, vilken ger dem möjlighet att arbeta med Adobes produktexperter inom följande områden:

Utvecklare med supportplaner får snabbare svar och mer djupgående undersökningar för att bekräfta om ett problem uppstår på grund av ett fel i en Adobe-produkt.

Detta är en valbar Creative Cloud Exchange-förmån för utvecklare som behöver support på utvecklarnivå. Medlemmar som aktivt har använt support för utvecklare som en del av teknikpartnerprogrammet (Technology Partner Program) uppmuntras att köpa en av dessa planer.

Köpa supportplan för utvecklare

Priserna för årspaket med supportärenden för utvecklare är följande:

Paketen med supportärenden är giltiga i 12 månader från köpet. Eventuella outnyttjade ärenden varken återbetalas eller krediteras. Planen löper över ett år, men om antalet ärenden har använts upp kan du enkelt köpa en ny plan före årsdagen.

Initial svarstid är en arbetsdag. Adobe strävar efter att svara inom rimlig tid, men vi kan inte garantera att problem eller fel åtgärdas inom en viss tidsram. Felrapporter utan en begäran om ett sätt att kringgå problemet utgör inte ett ärende.

SDK:er för produkter som omfattas av planen

Här nedan finns en lista över SDK:er för produkter som omfattas av planen:
 • SDK:er för InDesign Family
 • SDK för Illustrator
 • SDK för Acrobat
 • SDK för PDFL
 • CEP
 • SDK för Photoshop
 • SDK för Dreamweaver
 • SDK för XMP
 • SDK för Bridge

Riktlinjer för att öppna ett supportärende

När du har köpt en supportplan får du information från Adobe Creative Cloud Exchanges supportavdelning om hur du öppnar ett supportärende. Se till att du anger följande information när du öppnar ett supportärende:
 • En fullständig beskrivning av problemet med relevanta felmeddelanden.
 • Den exakta versionen av den produkt du använder, inklusive versionsnummer (särskilt för InDesign).
 • De operativsystem under vilka problemet har uppstått.
 • En prioritetsangivelse. Till exempel om det finns några deadlines att ta hänsyn till.
 • De kodexempel, exempelresurser och steg som krävs för att reproducera problemet.

För att kunna åtgärda felet måste Adobe reproducera det rapporterade problemet i sin egen miljö. Du kan använda Adobe Creative Cloud-tjänster eller ett annat allmänt tillgängligt fildelningsverktyg online för att dela dina exempelfiler och -resurser. Adobes e-postserver avvisar ZIP-filer som delas via e-post.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?