Dela en fil eller mapp offentligt

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Ändra din Adobe-plan
  3. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  4. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  5. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  6. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela det du gör för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta i Creative Cloud Libraries och mappar
  10. Vanliga frågor om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Lär dig dela länkar till filer, mappar och bibliotek i Creative Cloud. Alla som har länken kan ansluta till resurserna från en webbläsare, även utan en Creative Cloud-prenumeration. Personer som samarbetar kan kommentera eller hämta kopior.

Dela länkar till en fil eller mapp

Du kan skapa och dela en länk till alla mappar du har, förutom delade privata mappar för vilka du har skrivskyddad behörighet. Om ägaren sedermera bestämmer sig för att göra mappen privat slutar länken du delade tidigare att fungera.

 1. Logga in på Creative Cloud-webbplatsen

 2. Navigera till rätt flik och markera den fil eller mapp som du vill dela. (Markera den genom att hålla pekaren över den och markera rutan som visas.)

  Välj en fil eller mapp

 3. Klicka antingen på Hämta länk eller Dela  > Hämta länk.

  Skaffa en länk till en fil

  Skaffa en länk till en mapp

  Länken visas i dialogrutan Dela länk.

 4. Ange de länkinställningar du vill använda för filen:

  • Tillåt kommentarer Gör att länkmottagarna kan kommentera filen.
  • Tillåt Spara till Creative Cloud Gör att länkmottagarna kan spara filen i sitt Creative Cloud-konto.
  Ändra länkinställningar

  Obs! Från och med 30 januari 2020 går det att hämta den länkade filen bakom offentliga länkar. Om du skapade en länk före 30 januari 2020 med Tillåt hämtning inaktiverat visas inte hämtningsknappen för de filerna.

 5. Välj Kopiera länk och dela den kopierade länken med önskade mottagare.

   Länkmottagarna kan inte överföra, uppdatera eller radera dina mediefiler. Du kan återkalla åtkomsten när du vill.

Dela länkar till bibliotek och biblioteksmediefiler

De du samarbetar med kan följa delade bibliotek och biblioteksmediefiler. När du uppdaterar dem får följarna automatiskt en uppdatering i alla Creative Cloud-program som stöds.

 1. Välj alternativmenyn () för det bibliotek eller den biblioteksresurs du vill dela och välj Dela. Välj sedan Hämta länk.

  Dela ett bibliotek

 2. Ange de länkinställningar du vill använda för bibliotekets innehåll eller mediefiler:

  • Tillåt att följa Gör att länkmottagarna får aviseringar om ändringar görs i det delade biblioteket.
  • Tillåt Spara till Creative Cloud Gör att länkmottagarna kan spara filen i sitt Creative Cloud-konto.
 3. Välj Kopiera länk och dela med de mottagare du har valt. Alla som har länken kan visa bibliotekets innehåll eller biblioteksresursen.

  Dela en länk till ett bibliotek

Dela Creative Cloud-mediefiler i Slack

Du kan dela dina filer, mappar, bibliotek och resurser i Creative Cloud på Slack. Mer information finns i Dela Adobe Creative Cloud-resurser på Slack.

Dela InDesign-dokumentlänkar för granskning

Du kan dela dina InDesign-dokument för granskning med intressenter och samtidigt styra åtkomsten till de delade dokumenten. Mer information finns i Dela InDesign-dokument för granskning.

Dela XD- och Dimension-filer

Prototyper och designspecifikationer som du skapar och delar med Adobe XD visas under Publicerat i dina mediefiler. På samma sätt visas 3D-scener som du skapar med Adobe Dimension under Publicerat.

 1. Gå till fliken Publicerat.

  Gå till fliken Publicerat.

 2. Välj den XD- eller Dimension-fil som du vill dela.

 3. Välj filens alternativmeny ().

 4. Välj Kopiera länk och skicka sedan länken till mottagarna.

  Prototyper och specifikationer

Mer information om hur du delar XD-länkar finns i Dela prototyper och designspecifikationer med Adobe XD.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto