Lär dig dela länkar till filer, mappar och bibliotek i Creative Cloud. Alla som har länken kan ansluta till resurserna från en webbläsare, även utan en Creative Cloud-prenumeration. Personer som samarbetar kan kommentera eller hämta kopior.

Dela länkar till en fil eller mapp

Du kan skapa och dela en länk till alla mappar du har, förutom delade privata mappar för vilka du har skrivskyddad behörighet. Om ägaren sedermera bestämmer sig för att göra mappen privat slutar länken du delade tidigare att fungera.

 1. Logga in på Creative Cloud-webbplatsen

 2. Navigera till rätt flik och markera den fil eller mapp som du vill dela. (Markera den genom att hålla pekaren över den och markera rutan som visas.)

  Välj en fil eller mapp
 3. Klicka antingen på Hämta länk eller Dela  > Hämta länk.

  Skaffa en länk till en fil
  Skaffa en länk till en mapp

  Länken visas i dialogrutan Dela länk.

 4. Ange de länkinställningar du vill använda för filen:

  • Tillåt kommentarer Gör att länkmottagarna kan kommentera filen.
  • Tillåt Spara till Creative Cloud Gör att länkmottagarna kan spara filen i sitt Creative Cloud-konto.
  Ändra länkinställningar

  Obs!

  Från och med 30 januari 2020 går det att hämta den länkade filen bakom offentliga länkar. Om du skapade en länk före 30 januari 2020 med Tillåt hämtning inaktiverat visas inte hämtningsknappen för de filerna. 

 5. Klicka på Kopiera länk och dela den kopierade länken med önskade mottagare.

   Länkmottagarna kan inte överföra, uppdatera eller radera dina mediefiler. Du kan återkalla åtkomsten när du vill.

Dela länkar till bibliotek och biblioteksmediefiler

De du samarbetar med kan följa delade bibliotek och biblioteksmediefiler. När du uppdaterar dem får följarna automatiskt en uppdatering i alla Creative Cloud-program som stöds.

 1. Klicka på alternativmenyn () för det bibliotek eller den biblioteksresurs du vill dela och klicka på Dela. Välj sedan Hämta länk.

  Dela ett bibliotek
 2. Ange de länkinställningar du vill använda för bibliotekets innehåll eller mediefiler:

  • Tillåt att följa Gör att länkmottagarna får aviseringar om ändringar görs i det delade biblioteket.
  • Tillåt Spara till Creative Cloud Gör att länkmottagarna kan spara filen i sitt Creative Cloud-konto.
 3. Klicka på Kopiera länk och dela med de mottagare du valt. Alla som har länken kan visa bibliotekets innehåll eller biblioteksresursen.

  Dela en länk till ett bibliotek

Dela Creative Cloud-mediefiler i Slack

Du kan dela dina filer, mappar, bibliotek och resurser i Creative Cloud på Slack. Mer information finns i Dela Adobe Creative Cloud-resurser på Slack.

Dela InDesign-dokumentlänkar för granskning

Du kan dela dina InDesign-dokument för granskning med intressenter och samtidigt styra åtkomsten till de delade dokumenten. Mer information finns i Dela InDesign-dokument för granskning.

Dela XD- och Dimension-filer

Prototyper och designspecifikationer som du skapar och delar med Adobe XD visas under Publicerat i dina mediefiler. På samma sätt visas 3D-scener som du skapar med Adobe Dimension under Publicerat.

 1. Gå till fliken Publicerat.

  Gå till fliken Publicerat.
 2. Välj den XD- eller Dimension-fil som du vill dela.

 3. Klicka på filens alternativmeny ().

 4. Välj Kopiera länk och skicka sedan länken till mottagarna.

  Prototyper och specifikationer

Mer information om hur du delar XD-länkar finns i Dela prototyper och designspecifikationer med Adobe XD.