Under Ditt arbete i Creative Cloud kan du dela offentliga länkar till följande resurstyper: filer, mappar, bibliotek, bibliotekselement, mobila arbeten samt XD-prototyper och -specifikationer.

Genom att dela offentliga länkar kan du snabbt få synpunkter på resurser och samarbeta mer effektivt med andra. När du delar en länk med någon kan personen förhandsvisa resurserna i hög kvalitet direkt i webbläsaren utan att han eller hon behöver installera Creative Cloud-program eller logga in på webbplatsen. Förutom att visa resurserna kan de även skriva kommentarer eller ladda ned en kopia av filerna (om du ger dem tillåtelse att göra det).

Du kan dela offentliga länkar och fortfarande ha fullständig kontroll över ditt innehåll. Mottagarna får skrivskyddad åtkomst till dina resurser, vilket innebär att de inte kan överföra, uppdatera eller ta bort dem. De delade resurserna nås med hjälp av en unik kort Adobe.ly-URL som du kan kopiera/klistra in och skicka. Du kan när som helst ta bort åtkomsten genom att inaktivera URL:en.

När du delar bibliotek och biblioteksresurser kan du även välja att låta andra användare följa dem. När du uppdaterar innehållet i biblioteket eller biblioteksresursen får följarna automatiskt uppdateringar i alla Creative Cloud-program som stöds.

Se Samarbeta med andra om du vill samarbeta med medarbetare (dela resurser med olika grad av åtkomstbehörigheter).

Dela en fil eller mapp

 1. Gör något av följande under Ditt arbete på Creative Cloud-sidan:

  • Välj en fil eller mapp som du vill dela.
  • Öppna en fil.
 2. Klicka på ikonen Dela (). Om du har valt en mapp väljer du Hämta länk till mapp i listrutan.

  Hämta en länk för att dela en resurs
 3. I avsnittet Länkinställningar är följande alternativ aktiverade som standard:

  • Tillåt hämtning Tillåter mottagarna av länkar att hämta en kopia av filen.
  • Tillåt kommentarer Tillåter att mottagare av länkar kan kommentera filen.
  • Tillåt spara till Creative Cloud Tillåter mottagarna av länkar att spara filen på sina Creative Cloud-konton.

  Du kan också välja att inaktivera alternativen.

  Ändra länkinställningar
 4. Klicka på Kopiera länk och dela den via e-post eller telefon. 

  När mottagarna klickar på länken öppnas den delade filen eller mappen i en webbläsare. Mottagarna behöver inte vara Creative Cloud-medlemmar för att kunna visa eller komma åt offentligt delade filer och mappar.

Obs!

Om du har endast behörigheten Visa i en delad, privat mapp kan du inte skapa eller dela någon offentlig länk till den. Du kan dock skicka ut länkar till offentliga mappar. Senare, om ägaren bestämmer sig för att göra mappen privat, bryts länken du delade tidigare.

Dela bibliotek, biblioteksresurser och mobila arbeten

Dela bibliotek

Nu ska vi se hur du kan dela ett bibliotek via en offentlig länk:

 1. Logga in på Ditt arbete.

 2. Klicka på Bibliotek till vänster när du har loggat in.

 3. Expandera snabbmenyn för det bibliotek du vill dela. Klicka på Skicka länk.

  Skapa en skrivskyddad offentlig länk till biblioteket
  Alternativet Skicka länk i bibliotek
 4. Växla mellan privat/offentlig i dialogrutan Skicka länk. Ytterligare alternativ för att styra delning av offentliga bibliotek visas.

  Skicka länk för bibliotek
  Privat/offentlig
  Delningsalternativ för biblioteket
  Delningsalternativ för biblioteket
 5. Om det behövs avmarkerar du följande alternativ som är aktiverade som standard.

  Tillåt att följa

  När det här alternativet är aktiverat kan alla som har URL-adressen till biblioteket följa det. När du uppdaterar innehållet i biblioteket får följarna automatiskt uppdateringar i alla Creative Cloud-program som stöds.

  Tillåt att spara

  När det här alternativet är aktiverat kan andra användare kopiera biblioteket i det aktuella läget till sina Creative Cloud konton och redigera resurserna. De får dock inte efterföljande uppdateringar av biblioteket.

 6. Ange vid behov en beskrivning av biblioteket.

 7. Klicka på Spara. Creative Cloud skickar den offentliga länken och mottagarna får e-postinbjudningar till att visa resursen.

Dela biblioteksresurser och mobila arbeten

Du kan även dela enskilda biblioteksobjekt och mobila arbeten på ungefär samma sätt. Så här kan du till exempel dela en Adobe Stock-bild som lagts till i ett Creative Cloud-bibliotek:

Adobe Stock-mall tillagd som en biblioteksresurs
Dela en Adobe Stock-mall som lagts till som en biblioteksresurs

Obs!

Tillåt att följa-funktionen stöds för närvarande inte för mobila arbeten.

Visa en resurs som delats med dig

Du kan göra följande med resurserna som delats med dig:

 • Spara delade resurser på ditt Creative Cloud-konto.
 • Hämta filen till din enhet om avsändaren har aktiverat hämtning.
 • Visa en förhandsvisning av den delade filen i helskärm.
 • Lägga till och skicka kommentarer.
Visa, kommentera, spara eller hämta resursen som delats med dig
Visa, kommentera, spara eller hämta resursen som delats med dig

Dela filer, mappar, bibliotek eller resurser på Slack

Du kan dela dina filer, mappar, bibliotek och resurser i Creative Cloud på Slack.

Mer information finns i Dela Adobe Creative Cloud-resurser på Slack.

Visa och dela prototyper och designspecifikationer

Prototyper som du skapar och delar med Adobe XD visas under Publicerat i dina resurser. Klicka på filen för att visa och kommentera. 

Prototyper och specifikationer

Om du vill dela prototypfilen klickar du på filens alternativmeny (...), väljer Kopiera länk och skickar den sedan till mottagarna.

Visa prototyper och designspecifikationer som delats med dig (BETA)

De prototyper och designspecifikationer som du fått för att förhandsgranska visas under Delas med dig BETA i Ditt arbete.

Delas med dig

Obs!

Du ser bara de delade mapparna om inga prototyper eller designspecifikationer delas med dig.

Om du bara vill visa prototypfilerna klickar du på listrutan Visa och väljer sedan Prototyper och specifikationer.

Visa prototyper som delats med dig

Obs!

Delas med dig är för närvarande en betafunktion. Mer information finns i Delas med dig (BETA).

Visa och dela 3D-scener

3D-scener som du skapar och delar med Adobe Dimension visas under Publicerat i dina resurser. Klicka på filen för att visa och kommentera. 

3D-scener

Om du vill dela 3D-scener klickar du på filens alternativmeny (...), väljer Kopiera länk och skickar den sedan till mottagarna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy