Användarhandbok Avbryt

Dela en fil eller mapp offentligt

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Lär dig dela länkar till filer, mappar och bibliotek i Creative Cloud. Alla som har länken kan ansluta till resurserna från en webbläsare, även utan en Creative Cloud-prenumeration. Personer som samarbetar kan kommentera eller hämta kopior.

Obs!

Från och med 11 december 2023 har inte nya användare och organisationer rätt till Synkade filer i Creative Cloud. Från och med 1 februari 2024 upphör Synkade filer i Creative Cloud för personliga konton som fanns före 11 december 2023 (läs mer här). Från och med 1 oktober 2024 upphör Synkade filer i Creative Cloud för företagskonton som är kopplade till organisationer som fanns före 11 december 2023 (läs mer här).

Dela länkar till en synkad fil eller mapp

Du kan skapa och dela en länk till alla mappar du har, förutom delade privata mappar för vilka du har skrivskyddad behörighet. Om ägaren sedermera bestämmer sig för att göra mappen privat slutar länken du delade tidigare att fungera.

 1. Håll musen över mappen eller filen du vill dela och markera kryssrutan.

  Välj en fil eller mapp

 2. Välj Dela.

  Om du stöter på meddelandet Administratörer har redan åtkomst visar det att du bjuder in en administratör. Du kan fortfarande kopiera länken och dela den med hen.

 3. Ange de länkinställningar du vill använda för filen:

  • Tillåt kommentarer Gör att länkmottagarna kan kommentera filen.
  • Tillåt Spara till Creative Cloud Gör att länkmottagarna kan spara filen i sitt Creative Cloud-konto.
  Ändra länkinställningar

  Det går att hämta den länkade filen bakom alla offentliga länkar. Om du har skapat en länk med Tillåt hämtning inaktiverat visas inte hämtningsknappen för de filerna. 

 4. Välj Kopiera länk och dela den kopierade länken med önskade mottagare.

  Obs!

  Länkmottagarna kan inte överföra, uppdatera eller ta bort dina resurser. Du kan återkalla åtkomsten när du vill.

Dela länkar till ett molndokument

Du kan skapa och dela en länk till valfri molndokumentfil, men du kan inte dela en länk till en molndokumentmapp. Följ stegen nedan för att dela en länk till ditt molndokument.

 1. Logga in på Creative Cloud på webben

 2. Välj den fil som du vill dela. Markera den genom att hålla pekaren över den och markera rutan som visas.

  Välj fil

 3. Välj   Dela för att få länken.

  Välj Dela länk

 4. Välj Ändra.

  Välj Ändra och justera länkinställningarna

 5. Ändra Länkinställningar för att anpassa fildelningen:

  • Endast inbjudna personer har åtkomst Du kan bara välja mottagare som får komma åt filen.
  • Offentlig: alla som har länken kan visa Alla som har länken kommer åt filen.
  • Kommentera Länkmottagarna kan kommentera filen. Detta alternativ bör vara valt om du vill dela filen för kommentarer.
  • Spara en kopia Länkmottagarna kan spara filen i sitt Creative Cloud-konto.
  Ändra länkinställningar

 6. Välj Kopiera länk och dela länken med mottagarna.

 Om du vill dela länkar till Creative Cloud-filer från Creative Cloud-datorprogrammet går du till fliken Filer och väljer filen du vill dela. Välj Dela   för att få länken. När du ser dialogrutan Dela dokument ska du följa anvisningarna på skärmen för att dela länkar med de önskade mottagarna.

Dela länkar till bibliotek och biblioteksmediefiler

De du samarbetar med kan följa delade bibliotek och biblioteksmediefiler. När du uppdaterar dem får följarna automatiskt en uppdatering i alla Creative Cloud-program som stöds.

 1. Välj ikonen Fler åtgärder () för det bibliotek eller den biblioteksresurs som du vill dela och välj Dela. Välj sedan Hämta länk.

  Dela ett bibliotek

 2. Ange de länkinställningar du vill använda för bibliotekets innehåll eller mediefiler:

  • Tillåt att följa Gör att länkmottagarna får aviseringar om ändringar görs i det delade biblioteket.
  • Tillåt Spara till Creative Cloud Gör att länkmottagarna kan spara filen i sitt Creative Cloud-konto.
 3. Välj Kopiera länk och dela med de mottagare du har valt. Alla som har länken kan visa bibliotekets innehåll eller biblioteksresursen.

  Dela en länk till ett bibliotek

Dela Creative Cloud-mediefiler i Slack

Du kan dela dina filer, mappar, bibliotek och resurser i Creative Cloud på Slack. Mer information finns i Dela Adobe Creative Cloud-resurser på Slack.

Dela InDesign-dokumentlänkar för granskning

Du kan dela dina InDesign-dokument för granskning med intressenter och samtidigt styra åtkomsten till de delade dokumenten. Mer information finns i Dela InDesign-dokument för granskning.

Dela AR-arbeten med hjälp av Aero

Du kan dela dina AR-upplevelser (Augmented Reality/förstärkt verklighet) med andra så att de kan se dem på sina mobilenheter i iOS-appen Aero. Mer information finns i Dela dina AR-arbeten

Dela XD- och Dimension-filer

Prototyper och designspecifikationer som du skapar och delar med Adobe XD visas under Publicerat i dina mediefiler. På samma sätt visas 3D-scener som du skapar med Adobe Dimension under Publicerat.

 1. Gå till fliken Publicerat.

  Gå till fliken Publicerat.

 2. Välj ikonen Fler åtgärder () för filen och sedan Kopiera länk om du vill skicka en länk till mottagarna.

  Välj Kopiera länk

Mer information om hur du delar XD-länkar finns i Dela prototyper och designspecifikationer med Adobe XD.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?