Använd Adobe Authenticator för tvåstegsverifiering

Så här använder du Adobe Authenticator, autentiseringsprogrammet från Adobe, för tvåstegsverifiering.

Använd appen Adobe Account Access för att logga in på ett säkert sätt utan att använda ett lösenord.

Adobe Authenticator är inte längre tillgängligt för hämtning. Om du redan har installerat det kan du fortsätta att använda det under en tid. Vi rekommenderar att du använder appen Adobe Account Access för att göra Adobe-kontot säkrare.

Vad är Adobe Authenticator?

Adobe Authenticator är ett autentiseringsprogram från Adobe och tack vare det loggar du in bekvämt och säkert via tvåstegsverifiering.Det är tillgängligt för iOS- och Android-enheter. Du kan också använda Adobe Authenticator på din anslutna smartwatch.

Förutom att skapa en verifieringskod som du kan skriva in manuellt när du loggar in på Adobe-kontot skickar Adobe Authenticator också ett meddelande till din enhet.

Så här loggar du in på kontot med hjälp av Adobe Authenticator

Du får ett meddelande på enheten från Adobe Authenticator där du blir ombedd att godkänna inloggningen när du anger e-postadressen för Adobe på inloggningsskärmen.

Godkänn inloggning

Öppna meddelandet och du kan se alternativen för att antingen godkänna eller avvisa inloggningsförfrågan. Tryck på Godkänn för att logga in.

Inloggningsauktorisering

Alternativt kan du manuellt ange verifieringskoden som genererats av Adobe Authenticator.

Ange en inloggningskod manuellt

När koden har verifierats anger du lösenordet på nästa skärm för att logga in på Adobe-kontot. 

Så här inaktiverar du Adobe Authenticator

 1. I avsnittet Tvåstegsverifiering använder du reglaget för att inaktivera Adobe Authenticator.

  Området Tvåstegsverifiering

 2. Välj Ta bort för att inaktivera Adobe Authenticator som en metod för tvåstegsverifiering.

  Ta bort Adobe Authenticator

 3. Om inga andra autentiseringsmetoder är aktiverade får du ett meddelande på skärmen och ett e-postmeddelande som bekräftar att Adobe Authenticator har inaktiverats. 

  Om en annan autentiseringsmetod är aktiverad fortsätter den att vara tillgänglig som metod för tvåstegsverifiering. 

Vanliga frågor

Du kan endast använda ett autentiseringsprogram i taget. För att använda ett annat autentiseringsprogram tar du först bort Adobe Authenticator.

Nej, du behöver inte ha programmet konstant öppet för att få pushmeddelandena.

Telefonen behöver inte vara online för att starta appen. För att registrera appen eller logga in från telefonen måste den dock vara online.

Om du har en annan enhet online kan du logga in på Adobe-kontot från den med koderna från telefonen som är offline.

Du kan använda någon av följande metoder för att aktivera tvåstegsverifiering för ditt Adobe-konto:

 • Adobe Account Access-appen (rekommenderad metod)
 • Verifiera med e-post
 • Kontrollera med textmeddelanden (SMS)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?