Om du söker efter information om var du hittar installationsloggar, gå till Felsökning av installationsproblem med loggfiler och sök sedan efter Install.log i installationsprogrammappen för fel.

Hämtningsfel

Felscenario Feltyp Felkod Felmeddelande
Olika JSON
-hämtningsfel
Retryable Samma som aktuella
hämtningsfelscenarion
Samma som aktuella hämtningsfelscenarion
Allmänt hämtningsfel Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Hämtningsfel. Det går inte att nå Adobes servrar. Kontrollera Internetanslutningen
och brandväggsinställningarna och försök sedan igen.
Extraheringsfel Fatal

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Den här felkod är tillgängligt i
koden för nu)

Det går inte att extrahera filerna. Klicka på försök igen för att hämta produkten på nytt.
Fel vid signeringskontroll Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Den här felkoden används inte
i koden just nu)
Hämtningen är skadad.
Försök ladda ned på nytt.


Fil för att hantera felet
(internt fel)

Fatal

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Hämtningen är skadad.
Försök ladda ned på nytt.
Valideringsfel Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Hämtningen är skadad.
Försök ladda ned på nytt.
Nätverket är inte tillgängligt Retryable HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Ingen nätverksscrim.
Servern svarar inte Retryable HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Servern svarar inte. Kontrollera Internetanslutningen
och brandväggsinställningarna och försök sedan igen.
Disken är full Retryable HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Otillräckligt diskutrymme. Frigör utrymme på {0} och försök igen.
Åtkomstbehörighetsfel
under hämtningen (Användar-/Systemfel)
Retryable HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Det gick inte att skriva till den tillfälliga mappplatsen. Korrigera behörigheter för den
tillfälliga sökvägen. Om problemet kvarstår kontaktar du kundtjänst.
Servern stöder inte
flera hämtningar samtidigt
(internt fel)

Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Hämtningsfel. Det går inte att nå Adobes servrar. Kontrollera Internetanslutningen
och brandväggsinställningarna och försök sedan igen.
Ogiltig konfiguration för hämtning
(internt fel)
Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Hämtningsfel. Det går inte att nå Adobes servrar. Kontrollera Internetanslutningen
och brandväggsinställningarna och försök sedan igen.
Proxyserverfel Retryable HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Hämtningsfel. Det går inte att nå Adobes servrar. Kontrollera Internetanslutningen
och brandväggsinställningarna och försök sedan igen.
Ogiltig URL
Fatal

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(ValidationUrl är
ogiltig, error
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR
genereras)

Hämtningsfel. Det går inte att nå Adobes servrar. Kontrollera Internetanslutningen
och brandväggsinställningarna och försök sedan igen.
Valideringsfel Fatal HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Hämtningen är skadad. Försök ladda ned på nytt.

Installationen misslyckades

Felscenario Feltyp Felkod Felmeddelande
Setup.exe existerar inte eller så misslyckas signeringskontrollen Fatal REG_SETVALUE_FAILURE

Den här installationen är
inte längre fungerar. Avinstallera den och hämta Creative Cloud igen
från https://creative.adobe.com
/se/products/creative-cloud.

Hämta nu.

Allmänt PIM-fel Fatal HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
Ogiltigt sessions-id (internt fel) Fatal _GUID = 102 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
Ogiltiga argument till PIM från programpanelen (internt fel) Fatal ARGUMENT = 103

Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera
på nytt. Hämta nu.

För installera användning

Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.

För avinstallationsbruk

Det gick inte att avinstallera produkten. Klicka på försök igen
för avinstallera på nytt.

read/write failure hdpim.db-databas (skadad installation/dåliga behörigheter
).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Hämta nu.

Installera

Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.

Avinstallera 

Det gick inte att avinstallera produkten. Klicka på försök igen
för att avinstallera på nytt.

XML parsing error (internt fel) Fatal HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera
på nytt.
JSON relaterade fel
som alla informationmiss.
Fatal HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Hämtningen är skadad. Försök ladda ned på nytt.
PIM-sessionen är upptagen (internt fel) Fatal _BUSY = 108 En annan installationsprograminstans körs. Vänta tills det avslutas och försök igen.
Inget kärnpaket i JSON (internt fel) Fatal

_NOT_SELECTED =
109

(Denna felkod är oanvänd i
koden för nu),

Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera
på nytt.
Det går inte att skapa den nya tråden (fel för systemet nivå) Fatal _CREATE_NEW_THREAD = 110 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
Extraheringsfel Fatal FEL = 127 Det går inte att extrahera filerna. Försök att hämta produkten igen.
Kontroll av paketunderskrift misslyckades. Fatal _GENUINE = 128 Hämtningen är skadad. Försök ladda ned på nytt.
När kommunikationen med setup.exe bryts Retryable HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
Annat problem som rör Setup.exe Retryable HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Det går inte att installera produkten. Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
Installation i rotkatalog

Fatal _IN_ROOT_DIR = 132 Det gick inte att installera produkten i rotkatalogen
. Välj en annan installationsplats under inställningar och försök igen.

Felet lågt diskutrymme för DiskGeneric-installation Fatal NOT_AVAILABLE = 133

Om enhetens namn är
känd:

Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme. Frigör något utrymme och
försök igen.

Om enhetens namn inte är känd:

Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme.

Välj en annan installationsplats under inställningar eller frigör diskutrymme och försök sedan igen.

Allmänt installationsfel Fatal _FEL = 136

Det går inte att installera produkten.Klicka på försök igen för att hämta och installera
på nytt.

Ogiltiga parametrar till kommandotagg i paketet PIMX Fatal INVALID_PARAMS = 137 Det går inte att installera produkten.Klicka på försök igen för att hämta och installera
på nytt.
Lågt systemminne, minnesallokering misslyckades Fatal NOMEMORY = 138 Det gick inte att installera produkten, eftersom systemet har ont om minne.
Starta om datorn och försök sedan igen.
Paketet PIMX är skadat Fatal _CORRUPT_XML = 139 Hämtningen är skadad. Försök ladda ned på nytt.
Ingen behörighet i installationskatalog Fatal

_NO_PERMISSION
= 140,

(Den här felkod är oanvänd
i koden för nu)

Det gick inte att installera produkten i behörighetproblemen för vald plats
på grund av. Välj en annan installationsplats under inställningar och försök igen.
Det gick inte att hämta filversion för versionskontroll Fatal VERSION = 141 Det går inte att installera produkten.Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.

Ogiltig token används i paketet PIMX Fatal

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Denna felkod är oanvänd i koden
för nu),

Det går inte att installera produkten.Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
Sökväg till källfilen i zip-fil finns inte Fatal NOT_EXISTS = 143 Hämtningen är skadad. Försök ladda ned på nytt.
Fil med samma namn som katalogen finns redan Fatal PATH_ALREADY_USED = 145 Filen finns på installerar banan. Byt namn på/radera filen och försök sedan igen
Det går inte att flytta filen under installation/avinstallation Fatal för installera Ignorable för avinstallera FILE_MOVE_FAILURE = 146 Det går inte att flytta filen. Byt namn på filen och försök sedan igen.
Det gick inte att kopiera filen under installation/avinstallation

Allvarligt fel vid installation

Ignorable för avinstallera

FILE_COPY_FAILURE = 147 Det gick inte att kopiera filen.Kontrollera behörigheter och försök sedan igen. 
Det gick inte att ta bort katalogen under installation/avinstallation

Allvarligt fel vid installation

Ignorable för avinstallera

FILE_DELETION_FAILURE
= 150, 

(Denna felkod är oanvänd i
koden för nu),

Det går inte att ta bort filen. Byt namn på/radera filen och försök sedan igen.
Det går inte att ange filbehörigheter under installation/avinstallation Ignorable _PERMISSION_FAILURE = 154 Lägg till i loggfiler
Det gick inte att skapa
symbolisk länk
Fatal SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Det går inte att skapa symbolisk länk. Klicka på försök igen för att hämta och installera
produkten på nytt.
Det går inte att ta bort symboliska länken nedan installera/uninstall

Allvarligt fel vid installation

Ignorable för avinstallera

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157, 

(Denna felkod är oanvänd i koden
för nu),

Det går inte att ta bort den symboliska länken.Kontrollera
behörigheter och försök sedan igen.
Det gick inte att ange lokaliserat filvisningsnamn vid installation Ignorable _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Lägg till i loggfiler.
Det gick inte att skapa registernyckel under installation Fatal REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Det går inte att skriva registervärdet. Kontrollera behörigheter och försök igen.
Det gick inte att ta bort registernyckel under installation/avinstallation Ignorable REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Lägg till i loggfiler.
Det gick inte att konfigurera teckensnittsfilen under installation/avinstallation Ignorable FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Lägg till i loggfiler.
Det gick inte att inaktivera spegling wow64

Allvarligt fel vid installation

Ignorable för avinstallera

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Det går inte att installera produkten.Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
Det går inte att ange mapp under installation Ignorable FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Lägg till i loggfiler.
Det gick inte att hämta säkerhetsinformation om fil/mapp under installation/avinstallation Ignorable GET_ACL_FAILURE = 174 Lägg till i loggfiler.
Angiven installationsmapp är en nätverksplats Fatal PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Det går inte att installera till nätverksenhet. Välj
ett annat installationsspråk i inställningarna och försök sedan igen.
Angiven installationssökväg överskrider det högsta antalet tillåtna tecken Fatal PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Den markerade installationssökvägen är för lång. Välj en annan installationsplats under inställningar och försök igen.
Den angivna installationssökvägen innehåller ogiltiga tecken Fatal _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Installationssökvägen innehåller ogiltiga tecken. Välj en annan
installationsplats under inställningar och försök igen.
Angiven installationssökväg är inte en fullständig sökväg Fatal PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Installationssökvägen verkar vara ogiltig. Välj en annan installationsplats i
inställningarna och försök sedan igen.
Angivet installationsspråk
är ogiltigti

Fatal LANG_NOT_PRESENT = 180 Installationspråket verkar vara ogiltigt. Välj ett annat installationsspråk
i inställningarna och försök sedan igen.
Det går inte att skapa alias

Allvarligt fel vid installation

Ignorable för avinstallera

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Det går inte att skapa symbolisk länk. Klicka på försök igen för att hämta och installera
produkten på nytt.
Det går inte att ta bort alias

Allvarligt fel vid installation

Ignorable för avinstallera

_DELETION_FAILURE = 152 Det går inte att ta bort den symboliska länken. Kontrollera behörigheter och försök igen
Det går inte att installera på skiftslägeskänslig enhet Fatal _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Installationssökvägen verkar vara ogiltig. Välj ett annat installationsspråk i
inställningarna och försök sedan igen.

Avinstallationen misslyckades

Felscenario Feltyp Felkod Meddelande
Avinstallera XML är borta/skadat Ignorable HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Lägg till i loggar
Allmänt avinstallationsfel Fatal HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Det gick inte att avinstallera produkten. Klicka på försök igen för att avinstallera på nytt.

Diverse

Felscenario Feltyp Felkod Meddelande
Konflikt process
Retryable
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Enligt det aktuella beteende
När höjdprivilegier saknas
Retryable
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Enligt det aktuella beteende

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy