Paketering av Android-program misslyckas med RSA-1024-certifikat | Java 8

Fel vid paketering av Android-program

Paketering av ett Android-program misslyckas på datorer som har Java 8 när man använder ett RSA 1024-certifikat som har skapats med Adobe AIR:s utvecklingsverktyg (ADT).

Alla RSA-1024-certifikat som har skapats med ADT har detta problem. Adobe AIR 16 och senare skapar endast RSA-2048-certifikat. 

Berörda program

Berörda OS-versioner

Adobe AIR

Windows och Mac OS

Adobe Animate

Windows och Mac OS

Berörda utvecklare

Utvecklare som vill uppdatera sina program på Play Store måste signera programmet. När du signerar programmet måste du använda samma certifikat som programmet undertecknades med när det skapades.

Alla utvecklare som använder RSA-1024-certifikat och vill uppdatera programmet berörs. Det här problemet påverkar inte RSA-2048-certifikat.

Obs!

I Animate CC stöds 1024 RSA-certifikatet upp till version 2017.2. Se Installera tidigare versioner av program för mer information om att ladda ner tidigare versioner av Animate CC.

Lösning: Nedgradera till Java 6 eller 7

På de datorer som används för att paketera deras program kan utvecklare nedgradera till Java 6 eller 7. 

För paket som har utvecklats i Adobe AIR ska du använda följande kommandon i ADT för att signera dem:

<ADT path> -package -target apk -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <certificate password> <generated apk name> <xml path> <swf path> <assets folder path>

Mer information finns i ADT-paketkommando.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?