Dokument z več stranmi lahko natisnete kot knjižico. Acrobat ali Reader postavi dve strani na list. Ko zberete, prepognete in spnete dvostranske liste, dobite knjižico s stranmi v pravilnem vrstnem redu. 

Koraki za program Reader in Acrobat X

Koraki za program Reader in Acrobat 9


PDF z več stranmi, natisnjen kot knjižica
PDF z več stranmi, natisnjen kot knjižica: štiri strani na list, obojestransko tiskanje, vezava na levi strani.

Reader in Acrobat X

Natisnite dokument z več stranmi kot knjižico:

 1. Izberite Datoteka > Natisni.

 2. Izberite tiskalnik iz menija na vrhu pogovornega okna Natisni.

 3. V območju Strani za tiskanje izberite, katere strani želite imeti v knjižici.

  Vse Natisne strani od sprednje do zadnje.

  Strani določi obseg strani za tiskanje manjših delov velike knjižice. Obsežno knjižico razdelite na manjše dele in nato posebej natisnete vsak obseg strani.

 4. Pod Spreminjanje velikosti in delo s stranmi izberite Knjižica.

  Izberite Knjižica
 5. V pojavnem meniju Podskupina knjižic izberite eno izmed naslednjih možnosti: Obe strani (tiskalniki za dvostransko tiskanje) samodejno natisne obe strani papirja, če vaš tiskalnik podpira samodejno dvostransko tiskanje, ali Samo sprednja stran/Samo zadnja stran (za tiskalnike brez dvostranskega tiskanja). Če tiskalnik ne more samodejno natisniti obeh strani, lahko najprej natisnete sprednje strani papirja. Nato ponovno naložite te strani in natisnite zadnje strani.

  Možnosti podskupine Knjižice
 6. Pustite številke v kvadratkih Listi do, kot so. Acrobat ali Reader določi, katere liste morate natisniti, da zadostite izbranim možnostim tiskanja. Če imate na primer 16-stranski PDF in ste v območju Strani za tiskanje izbrali Vse, se natisnejo listi od 1 do 4.

  Možnosti Listov knjižice
 7. Za samodejno obračanje vsake strani za najboljše prileganje v tiskanem območju izberite Samodejno pokončno/ležeče.

  Izberite Samodejno pokončno/ležeče

Acrobat in Reader 9

Natisnite dokument z več stranmi kot knjižico:

 1. Izberite Datoteka > Natisni.

 2. Izberite tiskalnik iz menija na vrhu pogovornega okna Natisni.

 3. V območju Strani za tiskanje določite, katere strani je treba natisniti:
  Vse Natisne strani od sprednje do zadnje strani.
  Strani Določi obseg strani za tiskanje manjših delov velike knjižice. Obsežno knjižico razdelite na manjše dele in nato posebej natisnete vsak obseg strani.

 4. Iz pojavnega menija Spreminjanje velikosti strani izberite Tiskanje knjižice. Dodatni krmilni elementi se pojavijo pod pojavnim menijem Prilagoditvena merila strani.

  Izberite Tiskanje knjižice
 5. V pojavnem meniju Podskupina knjižic izberite eno izmed naslednjih možnosti:
  Obe strani (tiskalniki za dvostransko tiskanje) Samodejno natisne obe strani papirja, če vaš tiskalnik podpira samodejno dvostransko tiskanje, ali 

  Možnosti podskupine Knjižice

  Samo sprednja stran/Samo zadnja stran (za tiskalnike, ki niso dvostranski) Če tiskalnik ne more samodejno natisniti obeh strani, lahko najprej natisnete sprednje strani papirja. Nato ponovno naložite te strani in natisnite zadnje strani.

 6. Pustite številke v kvadratkih Listi do, kot so. Acrobat ali Reader določi, katere liste morate natisniti, da zadostite izbranim možnostim tiskanja. Če imate na primer 16-stranski PDF in ste v območju Strani za tiskanje izbrali Vse, se natisnejo listi od 1 do 4.

 7. Za samodejno obračanje vsake strani za najboljše prileganje v tiskanem območju izberite Samodejno pokončno/ležeče.

  Delo s stranmi knjižice
 8. Izberite možnost iz pojavnega menija Vezava:

  Možnosti Vezava knjižice
 9. Kliknite V redu ali Natisni.