Natisnite več strani na list z uporabo Acrobat ali Reader

Na en list papirja lahko natisnete več strani PDF-ja. Tiskanje več strani na list se imenuje tudi tiskanje n na list (na primer 2 na list ali 6 na list). Navedete lahko vrstni red tiskanja strani – vodoravno po strani ali v navpičnih stolpcih.


  1. Izberite Datoteka > Natisni.

  2. S pojavnega menija Spreminjanje velikosti strani izberite Več strani na list.

  3. S pojavnega menija Več strani na list izberite vrednost

  4. S pojavnega menija Vrstni red strani izberite Vodoravno, Vodoravno obratno, Navpično ali Navpično obratno

    Meni za vrstni red tiskanja strani
    Vrstni red tiskanja
  5. Kliknite V redu ali Natisni.